Naar categorie: Vaste Stoffen

Natriummetasilicaat

Natriumsilicaat is een product van groot technisch belang. Het is een vaak voorkomend ingrediënt van schoonmaakmiddelen, waar het op de verpakking wordt vermeld als natriumsilicaat (of de Engelse benaming sodium silicate). Het wordt ook toegepast in lijmen en bindmiddelen, in bijvoorbeeld karton en montagekit voor uitlaatsystemen. Bij aanzuring ontstaat silicagel, een vorm van kiezelzuur die vooral wordt gebruikt in verpakkingen om de relatieve vochtigheid te verlagen.

Natriumsilicaat wordt ook gebruikt om vloeren, muren en/of betonwanden waterdicht te maken. Op bestaande vloeren, muren en/of betonwanden aanbrengen met een kwast of roller. Bij nieuw werk mengen door de beton of specie en er ontstaat een waterdicht eindprodukt. Men kan het ook gebruiken om bloemvazen van steen die doorlekken, waterdicht te maken.

Natriummetasilicaat 37% - Glaswater


Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
Natriummetasilicaat 1Kg Natriummetasilicaat 1Kg €6.82 €8.25 10 Bestellen
Natriummetasilicaat 5kg Natriummetasilicaat 5kg €19.34 €23.40 1 Bestellen
Natriummetasilicaat 25kg Natriummetasilicaat 25kg €51.65 €62.50 Bestellen

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Stroperige Vloeistof
Synoniemen:
UN:
3253
IUPAC:
Natriummetasilicaat
CAS Nr:
6834-92-0
EEG Index:
229-912-9
Formule:
Na2SiO3
SMILES:
[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Na+]
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
ADR: DINATRIUMTRIOXOSILICAAT, 8, III, (D/E)
Opslag: Gescheiden van sterke zuren, voeding en voeder, metalen, halogenen. Opslaan op een plaats met een betonnen vloer die bestand is tegen corrosie

H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelingen

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
UN3253 DINATRIUMTRIOXOSILICAAT, 8, III, (D/E)
ADR Klasse:
8
Verpakkingsgroep:
III
Punten:
1 per KG/L
HS Code:
28391100

Vaak samen besteld:

Petrischaal 60x15mm kalkglas
Petrischaal 60x15mm kalkglas
Plastic emmer 1180ml
Plastic emmer 1180ml
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Natriummetabisulfiet 1Kg
Natriummetabisulfiet 1Kg
Plastic emmer 5600ml
Plastic emmer 5600ml
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Zinksulfaat 1kg
Zinksulfaat 1kg
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Demiwater 5L
Demiwater 5L
Jerrycan 5L UN Stapelbaar
Jerrycan 5L UN Stapelbaar
Ontluchtingsdop voor 5L cans
Ontluchtingsdop voor 5L cans
Calciumsulfaat Dihydraat (gips) 1000gr
Calciumsulfaat Dihydraat (gips) 1000gr
Sprayer voor 1L fles
Sprayer voor 1L fles
Natriumcarbonaat 25kg
Natriumcarbonaat 25kg
Kaliumchloride 99% 1Kg
Kaliumchloride 99% 1Kg
Boorzuur 1000gr
Boorzuur 1000gr
Salpeterzuur 1L 3%
Salpeterzuur 1L 3%
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 1kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 1kg
Azijnzuur 70% 1L
Azijnzuur 70% 1L
Natriumcarbonaat 800gram
Natriumcarbonaat 800gram
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Natriumhydroxide 140gr
Natriumhydroxide 140gr
Kaliumhydroxide 100gr
Kaliumhydroxide 100gr