Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Natriummetabisulfiet

Natriummetabisulfiet 1Kg

natriummetabisulfiet 1kg

Natriummetabisulfiet 1 Kilogram

Verpakt in een plastic emmertje


Bestellen


Stuksprijs: €8.25 (ex btw)
Bestellen

20 stuk(s) op voorraadChemische Eigenschappen

Voorkomen:
Wit kristalijn poeder
Synoniemen:
UN:
IUPAC:
Natriummetabisulfiet
CAS Nr:
7681-57-4
EEG Index:
231-673-0
Formule:
Na2S2O5
SMILES:
[O-]S(=O)OS(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Mol. Massa:
190.106
Dichtheid:
1.480
Smeltpunt:
170.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Irriterend Bijtend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Dit gas kan irritatie van de ademhaling veroorzaken.

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Emmer 1Kg
Netto Gewicht:
1.00 KG
Verzendunits:
2
HS Code:
28321090

Vaak samen besteld:

Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Zoutzuur 30% 1 Liter
Zoutzuur 30% 1 Liter
Bekerglas Simax laag 1000ml
Bekerglas Simax laag 1000ml
Bekerglas Simax laag 2000ml
Bekerglas Simax laag 2000ml
Horlogeglas 70mm
Horlogeglas 70mm
Bekerglas Simax laag 600ml
Bekerglas Simax laag 600ml
Natriumhypochloriet 12-14% 1L
Natriumhypochloriet 12-14% 1L
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Yara Amnitra 1L
Yara Amnitra 1L
Urea 4400gr
Urea 4400gr
Erlenmeyer smalle hals 1000ml
Erlenmeyer smalle hals 1000ml
Sulfaminezuur 1Kg >99%
Sulfaminezuur 1Kg >99%
Urea 880gr
Urea 880gr
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Glycerol 5L
Glycerol 5L
Kaliumnitraat 5000 gram
Kaliumnitraat 5000 gram
Calciumnitraat 1kg
Calciumnitraat 1kg
Talkpoeder 500 gr
Talkpoeder 500 gr