Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Natriummetabisulfiet

Natriummetabisulfiet 1Kg

natriummetabisulfiet 1kg

Natriummetabisulfiet 1 Kilogram

Verpakt in een plastic emmertje


Bestellen


Stuksprijs: €8.25 (ex btw)
Bestellen

1 stuk(s) op voorraadChemische Eigenschappen

Voorkomen:
Wit kristalijn poeder
Synoniemen:
UN:
IUPAC:
Natriummetabisulfiet
CAS Nr:
7681-57-4
EEG Index:
231-673-0
Formule:
Na2S2O5
SMILES:
[O-]S(=O)OS(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Mol. Massa:
190.106
Dichtheid:
1.480
Smeltpunt:
170.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Irriterend Bijtend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Dit gas kan irritatie van de ademhaling veroorzaken.

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Emmer 1Kg
Netto Gewicht:
1.00 KG
Verzendunits:
2
HS Code:
28321090

Vaak samen besteld:

Zoutzuur 30% 1 Liter
Zoutzuur 30% 1 Liter
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Bekerglas Simax laag 1000ml
Bekerglas Simax laag 1000ml
Salpeterzuur 1L 53%
Salpeterzuur 1L 53%
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Natriumhypochloriet 12-14% 1L
Natriumhypochloriet 12-14% 1L
Yara Amnitra 1L
Yara Amnitra 1L
Bekerglas Simax laag 600ml
Bekerglas Simax laag 600ml
Bekerglas Simax hoog 100ml
Bekerglas Simax hoog 100ml
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Borax Decahydraat 1000gr
Borax Decahydraat 1000gr
Bismuth brokken 100gr
Bismuth brokken 100gr
Zwavelzuur 96-98% 1 Liter
Zwavelzuur 96-98% 1 Liter
Glycerol 5L
Glycerol 5L
Kaliumnitraat 5000 gram
Kaliumnitraat 5000 gram
Calciumnitraat 1kg
Calciumnitraat 1kg
Talkpoeder 500 gr
Talkpoeder 500 gr
Ijzerchloride 40% 5L
Ijzerchloride 40% 5L
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Aluminium Poeder 4N 100gr
Aluminium Poeder 4N 100gr
Natriumcarbonaat 800gram
Natriumcarbonaat 800gram
Magnesium Lint 25 gram
Magnesium Lint 25 gram