Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Natriummetabisulfiet

Natriummetabisulfiet 1Kg

natriummetabisulfiet 1kg

Natriummetabisulfiet 1 Kilogram

Verpakt in een plastic emmertje


Bestellen


Stuksprijs: €8.25 (ex btw)
Bestellen

10 stuk(s) op voorraadChemische Eigenschappen

Voorkomen:
Wit kristalijn poeder
Synoniemen:
UN:
IUPAC:
Natriummetabisulfiet
CAS Nr:
7681-57-4
EEG Index:
231-673-0
Formule:
Na2S2O5
SMILES:
[O-]S(=O)OS(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Mol. Massa:
190.106
Dichtheid:
1.480
Smeltpunt:
170.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Irriterend Bijtend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Dit gas kan irritatie van de ademhaling veroorzaken.

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Emmer 1Kg
Netto Gewicht:
1.00 KG
Verzendunits:
2
HS Code:
28321090

Vaak samen besteld:

Salpeterzuur 1L 3%
Salpeterzuur 1L 3%
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Bekerglas Simax laag 1000ml
Bekerglas Simax laag 1000ml
Bekerglas Simax laag 2000ml
Bekerglas Simax laag 2000ml
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Plastic emmer 32L
Plastic emmer 32L
Urea 880gr
Urea 880gr
Schep wit HDPE, inhoud 150 ml
Schep wit HDPE, inhoud 150 ml
Dubbelspatel chattaway INOX 235mm
Dubbelspatel chattaway INOX 235mm
Veiligheids pipetteerballon 50ml
Veiligheids pipetteerballon 50ml
10ml Meetpipet AS
10ml Meetpipet AS
Sulfaminezuur 150gram >99%
Sulfaminezuur 150gram >99%
Zoutzuur 30% 1 Liter
Zoutzuur 30% 1 Liter
Borax Decahydraat 1000gr
Borax Decahydraat 1000gr
Methylethylketon 1L
Methylethylketon 1L
Xyleen 5L
Xyleen 5L
Keramisch getipt pincet 10x130mm recht
Keramisch getipt pincet 10x130mm recht
Sulfaminezuur 1Kg >99%
Sulfaminezuur 1Kg >99%
Butylglycol 1L
Butylglycol 1L
4 in 1 Digitale Bodem PH meter
4 in 1 Digitale Bodem PH meter
Waterstofperoxide test 30 strips
Waterstofperoxide test 30 strips
Smeltkroes 1kg
Smeltkroes 1kg
Xyleen 300ml (glas)
Xyleen 300ml (glas)
Knijpfles 100ml
Knijpfles 100ml