Wegens omstandigheden zijn wij tijdelijk gesloten.
Uw Winkelwagen bevat 512 items

Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Natriumhypochloriet / Chloor / Bleek

Natriumhypochloriet 13.8% 1200kg IBC

Natriumhypochloriet 13.8% IBC 1000L

Levering direct vanaf een van onze leveranciers, neem contact op voor een dagprijs. 

Bestellen


Stuksprijs: €1321.49 (ex btw)
In winkelwagen: €1321.49 (€1599.00 inc. btw)

ADR: levertijd 3 tot 8 werkdagen, tenzij anders vermeld


ADR Zending: UN1791 Hypochloriet, milieugevaarlijkoplossing, 8, II (E)

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
bleekloog
UN:
1791
IUPAC:
natriumhypochloriet
CAS Nr:
7681-52-9
EEG Index:
231-668-3
Formule:
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend Schadelijk voor de omgeving
ADR: UN1791 Hypochloriet, milieugevaarlijkoplossing, 8, II (E)
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden
H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Voorzorgsmaatregelingen

P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
UN1791 UN1791 Hypochloriet, milieugevaarlijkoplossing, 8, II (E)
ADR Klasse:
Verpakkingsgroep:
0
Punten:
0
Verpakkingstype:
Pallet
Netto Gewicht:
0.00 KG
HS Code:

Vaak samen besteld:

Zwavelzuur 37% 20L (ADR)
Zwavelzuur 37% 20L (ADR)
Demiwater 20L
Demiwater 20L
Stop rood rubber 8-12mm
Stop rood rubber 8-12mm
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Demiwater 5L
Demiwater 5L
Kaliumnitraat 1000 gram
Kaliumnitraat 1000 gram
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Sprayer voor 1L fles
Sprayer voor 1L fles
Stop rood rubber 17-22mm
Stop rood rubber 17-22mm
Stop rood rubber 18-24mm
Stop rood rubber 18-24mm
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Zoutzuur 10% 5L (can)
Zoutzuur 10% 5L (can)
Waterstofperoxide 10% 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
Isopropylalcohol 70% 1L
Isopropylalcohol 70% 1L
Horlogeglas 120mm
Horlogeglas 120mm
Natriumcarbonaat 25kg
Natriumcarbonaat 25kg
Natronwaterglas 37% 200L
Natronwaterglas 37% 200L
Azijnzuur 40% 1L
Azijnzuur 40% 1L
Bekerglas Simax hoog 250ml
Bekerglas Simax hoog 250ml
Schep wit HDPE, inhoud 150 ml
Schep wit HDPE, inhoud 150 ml
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Zoutzuur 10% 1 Liter
Zoutzuur 10% 1 Liter
Natronloog 30% 1L
Natronloog 30% 1L