Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Natriumhypochloriet / Chloor / Bleek

Natriumhypochloriet / Chloor 12-14% 20L

natrium hypochloriet Veelgebruikt om het zwembad te chloreren of in een oplossing met water als reinigingsmiddel. 

Verpakt in een 20 liter plastic can met ontluchtingsdop.          
 


Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €27.23 €32.95 0
Vanaf 4 stuks: €24.60 €29.77 4
Vanaf 12 stuks: €23.10 €27.95 12

Stuksprijs: €27.23 (ex btw)
Bestellen

6 stuk(s) op voorraad


ADR Zending: UN1791 Hypochloriet, milieugevaarlijk oplossing, 8, II (E)

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
bleekloog
UN:
1791
IUPAC:
natriumhypochloriet
CAS Nr:
7681-52-9
EEG Index:
231-668-3
Formule:
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

Bijtend Schadelijk voor de omgeving
ADR: HYPOCHLORIET OPLOSSING, MILIEUGEVAARLIJK, 8, II (E)
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden
H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Voorzorgsmaatregelingen

P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
UN1791 HYPOCHLORIET OPLOSSING, MILIEUGEVAARLIJK, 8, II (E)
ADR Klasse:
8 + 9
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
60
Verpakkingstype:
Can 20L
Netto Gewicht:
24.40 KG
HS Code:
28289019

Vaak samen besteld:

Zwavelzuur 37% 20L (ADR)
Zwavelzuur 37% 20L (ADR)
Zoutzuur 30% 20 Liter
Zoutzuur 30% 20 Liter
Kaliumbicarbonaat 25kg
Kaliumbicarbonaat 25kg
10ml Meetpipet AS
10ml Meetpipet AS
20ml Meetpipet AS
20ml Meetpipet AS
Natriumsilicaat (droog) 25Kg
Natriumsilicaat (droog) 25Kg
Zwembad 6 in 1 teststrips / Chloor test
Zwembad 6 in 1 teststrips / Chloor test
Jerrycan kraan DIN48
Jerrycan kraan DIN48
IDL pH 7.00 Doseerfles 250ml
IDL pH 7.00 Doseerfles 250ml
IDL pH 4.01 Doseerfles 250ml
IDL pH 4.01 Doseerfles 250ml
Calciumhypochloriet 5Kg
Calciumhypochloriet 5Kg
IDL pH 10.00 Doseerfles 250ml
IDL pH 10.00 Doseerfles 250ml
Veiligheids pipetteerballon 50ml
Veiligheids pipetteerballon 50ml
50ml Meetpipet AS
50ml Meetpipet AS
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Talkpoeder 500 gr
Talkpoeder 500 gr
Schep wit HDPE, inhoud 750 ml
Schep wit HDPE, inhoud 750 ml
Schep wit HDPE, inhoud 350 ml
Schep wit HDPE, inhoud 350 ml
Zoutzuur 30% 1 Liter
Zoutzuur 30% 1 Liter