Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Natriumhypochloriet / Chloor / Bleek

Natriumhypochloriet / Chloor 12-14% 20L

natrium hypochloriet Veelgebruikt om het zwembad te chloreren of in een oplossing met water als reinigingsmiddel. 

Verpakt in een 20 liter plastic can met ontluchtingsdop.          
 


Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €19.96 €24.15 0
Vanaf 4 stuks: €19.23 €23.27 4
Vanaf 12 stuks: €18.14 €21.95 12

Stuksprijs: €19.96 (ex btw)
Bestellen

9 stuk(s) op voorraad


ADR Zending: UN1791 Hypochloriet, milieugevaarlijk oplossing, 8, II (E)

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
bleekloog
UN:
1791
IUPAC:
natriumhypochloriet
CAS Nr:
7681-52-9
EEG Index:
231-668-3
Formule:
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

Bijtend Schadelijk voor de omgeving
ADR: HYPOCHLORIET OPLOSSING, MILIEUGEVAARLIJK, 8, II (E)
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden
H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Voorzorgsmaatregelingen

P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
UN1791 HYPOCHLORIET OPLOSSING, MILIEUGEVAARLIJK, 8, II (E)
ADR Klasse:
8 + 9
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
60
Verpakkingstype:
Can 20L
Netto Gewicht:
24.40 KG
HS Code:
28289019

Vaak samen besteld:

Hevelpomp kunstof 20l
Hevelpomp kunstof 20l
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Erlenmeyer brede hals 1000ml
Erlenmeyer brede hals 1000ml
Bekerglas Simax laag 2000ml
Bekerglas Simax laag 2000ml
CalciumChloride (parel) 25kg
CalciumChloride (parel) 25kg
Kaliumnitraat 25kg
Kaliumnitraat 25kg
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Boorzuur 5kg
Boorzuur 5kg
Aceton >99% 5L
Aceton >99% 5L
Natriumhydroxide 25Kg
Natriumhydroxide 25Kg
Set van 7 roerstaafjes
Set van 7 roerstaafjes
Zwavelzuur 37% 20L (ADR)
Zwavelzuur 37% 20L (ADR)