Wegens omstandigheden zijn wij gesloten.

Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Natriumhypochloriet / Chloor / Bleek

Natriumhypochloriet / Chloor 12-14% 20L

natrium hypochloriet Veelgebruikt om het zwembad te chloreren of in een oplossing met water als reinigingsmiddel. 

Verpakt in een 20 liter plastic can met ontluchtingsdop.          
 


Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €27.23 €32.95 0
Vanaf 4 stuks: €24.60 €29.77 4
Vanaf 12 stuks: €23.10 €27.95 12

Stuksprijs: €27.23 (ex btw)
Bestellen

ADR: levertijd 1 tot 3 werkdagen


ADR Zending: UN1791 Hypochloriet, milieugevaarlijk oplossing, 8, II (E)

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
bleekloog
UN:
1791
IUPAC:
natriumhypochloriet
CAS Nr:
7681-52-9
EEG Index:
231-668-3
Formule:
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

Bijtend Schadelijk voor de omgeving
ADR: HYPOCHLORIET OPLOSSING, MILIEUGEVAARLIJK, 8, II (E)
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden
H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Voorzorgsmaatregelingen

P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
UN1791 HYPOCHLORIET OPLOSSING, MILIEUGEVAARLIJK, 8, II (E)
ADR Klasse:
8 + 9
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
60
Verpakkingstype:
Can 20L
Netto Gewicht:
24.40 KG
HS Code:
28289019

Vaak samen besteld:

Zwavelzuur 37% 20L (ADR)
Zwavelzuur 37% 20L (ADR)
Demiwater 20L
Demiwater 20L
Demiwater 5L
Demiwater 5L
Waterstofperoxide 10% 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
Natriumcarbonaat 25kg
Natriumcarbonaat 25kg
Natronwaterglas 37% 200L
Natronwaterglas 37% 200L
Azijnzuur 40% 1L
Azijnzuur 40% 1L
Zoutzuur 29% 1 Liter
Zoutzuur 29% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Poetslappen Wit 10kg
Poetslappen Wit 10kg
Waterstofperoxide 3% 1L
Waterstofperoxide 3% 1L
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Brandspiritus 1L
Brandspiritus 1L
Aluminium Poeder 4N 500gr
Aluminium Poeder 4N 500gr
Azijnzuur 80% 1L
Azijnzuur 80% 1L
Natriumcarbonaat 4kg
Natriumcarbonaat 4kg
Methanol >99% 5L (ADR)
Methanol >99% 5L (ADR)
Aceton >99% 5L
Aceton >99% 5L
Isopropylalcohol 19kg - 22L
Isopropylalcohol 19kg - 22L
Zoutzuur 29% 20 Liter
Zoutzuur 29% 20 Liter
Ammoniak 25% 20L
Ammoniak 25% 20L
Waterstofperoxide 50% 30kg
Waterstofperoxide 50% 30kg