Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Natriumhypochloriet / Chloor / Bleek

Natriumhypochloriet 12-14% 1L

Natriumhypochloriet 12-14% 1L

Verpakt in een HDPE plastic fles of PET afhankelijk van de huidige voorraad.

Bestellen


Stuksprijs: €2.85 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 1 tot 3 werkdagenDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
bleekloog
UN:
1791
IUPAC:
natriumhypochloriet
CAS Nr:
7681-52-9
EEG Index:
231-668-3
Formule:
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

Bijtend Schadelijk voor de omgeving
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden
H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Voorzorgsmaatregelingen

P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
1.22 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
28289019

Vaak samen besteld:

3ml Plastic Pipette x10
3ml Plastic Pipette x10
Zoutzuur 30% 1 Liter
Zoutzuur 30% 1 Liter
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Nitril Paars S (6 stuks)
Nitril Paars S (6 stuks)
Reageerbuis 20x180mm borosilicaat
Reageerbuis 20x180mm borosilicaat
Bekerglas Simax hoog 1000ml
Bekerglas Simax hoog 1000ml
Magnesium Draaisel 50gr
Magnesium Draaisel 50gr
Ethylacetaat 100ml
Ethylacetaat 100ml
Kaliummetasilicaat 1000ml
Kaliummetasilicaat 1000ml
Ethanol (gedenatureerd) 20 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 20 Liter
Aceton >99% 20 Liter
Aceton >99% 20 Liter
Calciumhypochloriet 100gr
Calciumhypochloriet 100gr
Bekerglas Simax laag 1000ml
Bekerglas Simax laag 1000ml
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Methyleen Blauw 5gr
Methyleen Blauw 5gr
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Kaliumferricyanide 100gr
Kaliumferricyanide 100gr
Bismuth brokken 100gr
Bismuth brokken 100gr
Natriumthiosulfaat 100gr
Natriumthiosulfaat 100gr
Degelijke overzet veiligheidsbril
Degelijke overzet veiligheidsbril
Gallium 20gr
Gallium 20gr
Boekje PH1-14 80 strips
Boekje PH1-14 80 strips
Natriumhydroxide 500 gram
Natriumhydroxide 500 gram