Wegens omstandigheden zijn wij gesloten.

Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Natriumhypochloriet / Chloor / Bleek

Natriumhypochloriet 12-14% 1L

Natriumhypochloriet 12-14% 1L

Verpakt in een HDPE plastic fles of PET afhankelijk van de huidige voorraad.

Bestellen


Stuksprijs: €2.93 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 1 tot 3 werkdagen



Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
bleekloog
UN:
1791
IUPAC:
natriumhypochloriet
CAS Nr:
7681-52-9
EEG Index:
231-668-3
Formule:
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

Bijtend Schadelijk voor de omgeving
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden
H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Voorzorgsmaatregelingen

P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
1.22 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
28289019





Vaak samen besteld:

Stop rood rubber 8-12mm
Stop rood rubber 8-12mm
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Kaliumnitraat 1000 gram
Kaliumnitraat 1000 gram
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Sprayer voor 1L fles
Sprayer voor 1L fles
Stop rood rubber 17-22mm
Stop rood rubber 17-22mm
Stop rood rubber 18-24mm
Stop rood rubber 18-24mm
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Zoutzuur 10% 5L (can)
Zoutzuur 10% 5L (can)
Isopropylalcohol 70% 1L
Isopropylalcohol 70% 1L
Horlogeglas 120mm
Horlogeglas 120mm
Bekerglas Simax hoog 250ml
Bekerglas Simax hoog 250ml
Schep wit HDPE, inhoud 150 ml
Schep wit HDPE, inhoud 150 ml
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Zoutzuur 10% 1 Liter
Zoutzuur 10% 1 Liter
Natronloog 30% 1L
Natronloog 30% 1L
Boekje PH1-14 80 strips
Boekje PH1-14 80 strips
Bekerglas Simax hoog 2000ml
Bekerglas Simax hoog 2000ml
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Sulfaminezuur 1Kg >99%
Sulfaminezuur 1Kg >99%
Urea 4400gr
Urea 4400gr
Demiwater 20L
Demiwater 20L
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm