Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Natriumhypochloriet / Chloor / Bleek

Natriumhypochloriet 12-14% 1L

Natriumhypochloriet 12-14% 1L

Verpakt in een HDPE plastic fles of PET afhankelijk van de huidige voorraad.

Bestellen


Stuksprijs: €2.85 (ex btw)
Bestellen

10 stuk(s) op voorraadDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
bleekloog
UN:
1791
IUPAC:
natriumhypochloriet
CAS Nr:
7681-52-9
EEG Index:
231-668-3
Formule:
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

Bijtend Schadelijk voor de omgeving
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden
H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Voorzorgsmaatregelingen

P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
1.22 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
28289019

Vaak samen besteld:

Fles PET Helder 1L
Fles PET Helder 1L
Stop rood rubber 8-12mm
Stop rood rubber 8-12mm
Knijpfles 500ml
Knijpfles 500ml
Zoutzuur 10% 1 Liter
Zoutzuur 10% 1 Liter
Petrischaal 100x15mm kalkglas
Petrischaal 100x15mm kalkglas
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Stop rood rubber 10.5-14.5mm
Stop rood rubber 10.5-14.5mm
Erlenmeyer smalle hals 100ml
Erlenmeyer smalle hals 100ml
Stop rood rubber 18-24mm
Stop rood rubber 18-24mm
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Kaliumnitraat 1000 gram
Kaliumnitraat 1000 gram
Glazen Thermometer 0-200℃
Glazen Thermometer 0-200℃
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
CalciumChloride Parel 750gr
CalciumChloride Parel 750gr
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Natriumpercarbonaat 99.8% 100 gram
Natriumpercarbonaat 99.8% 100 gram
Kaliumhydroxide 1Kg
Kaliumhydroxide 1Kg
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumchloride 5kg
Natriumchloride 5kg
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)