Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Natriumhypochloriet / Chloor / Bleek

Natriumhypochloriet 12-14% 200L

Natriumhypochloriet 12-14% 200L

Inclusief PE drum

Bestellen


Stuksprijs: €159.09 (ex btw)
Bestellen

2 stuk(s) op voorraad


ADR Zending: UN1791 Hypochloriet, milieugevaarlijkoplossing, 8, II (E)

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
bleekloog
UN:
1791
IUPAC:
natriumhypochloriet
CAS Nr:
7681-52-9
EEG Index:
231-668-3
Formule:
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

Schadelijk voor de omgeving Bijtend Irriterend
ADR: HYPOCHLORIET OPLOSSING, MILIEUGEVAARLIJK, 8, II (E)
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden
H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Voorzorgsmaatregelingen

P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
UN1791 HYPOCHLORIET OPLOSSING, MILIEUGEVAARLIJK, 8, II (E)
ADR Klasse:
8 + 9
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
60
Verpakkingstype:
Drum 200L
Netto Gewicht:
250.00 KG
HS Code:
28289019

Vaak samen besteld:

Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Fles PET Helder 1L
Fles PET Helder 1L
Zoutzuur 10% 1 Liter
Zoutzuur 10% 1 Liter
Knijpfles 500ml
Knijpfles 500ml
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Erlenmeyer smalle hals 100ml
Erlenmeyer smalle hals 100ml
Stop rood rubber 18-24mm
Stop rood rubber 18-24mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Horlogeglas 50mm
Horlogeglas 50mm
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Natriumbicarbonaat 25Kg
Natriumbicarbonaat 25Kg
Zoutzuur 30% 1 Liter
Zoutzuur 30% 1 Liter
Ethyleenglycol 20L
Ethyleenglycol 20L
Glazen Thermometer 0-200℃
Glazen Thermometer 0-200℃
Kaliumnitraat 1000 gram
Kaliumnitraat 1000 gram
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Gallium 20gr
Gallium 20gr
Natriumthiosulfaat 100gr
Natriumthiosulfaat 100gr
Urea 880gr
Urea 880gr
Natriumchloraat 30% 1000ml
Natriumchloraat 30% 1000ml
Natriumhydroxide 500 gram
Natriumhydroxide 500 gram
Boekje PH1-14 80 strips
Boekje PH1-14 80 strips
Kaliumjodide 20gr
Kaliumjodide 20gr