Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Natriumhypochloriet / Chloor / Bleek

Natriumhypochloriet 12-14% 12x 1L

12x 1000ml verpakt in een witte PET fles of doorzichtige HDPE variant (afhankelijk van voorkeur afvulklanten / huidige voorraad)


Bestellen


Stuksprijs: €23.93 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 1 tot 3 werkdagenDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
bleekloog
UN:
1791
IUPAC:
natriumhypochloriet
CAS Nr:
7681-52-9
EEG Index:
231-668-3
Formule:
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

  • veilig in transport
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden
H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Voorzorgsmaatregelingen

P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
14.64 KG
Verzendunits:
12
HS Code:
28289019

Vaak samen besteld:

Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Fles PET Helder 1L
Fles PET Helder 1L
Zoutzuur 10% 1 Liter
Zoutzuur 10% 1 Liter
3ml Plastic Pipette x10
3ml Plastic Pipette x10
Knijpfles 500ml
Knijpfles 500ml
Erlenmeyer smalle hals 100ml
Erlenmeyer smalle hals 100ml
Stop rood rubber 18-24mm
Stop rood rubber 18-24mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Natriumbicarbonaat 25Kg
Natriumbicarbonaat 25Kg
Zoutzuur 30% 1 Liter
Zoutzuur 30% 1 Liter
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
n-Propanol 1000ml
n-Propanol 1000ml
Gallium 20gr
Gallium 20gr
Urea 880gr
Urea 880gr
Natriumchloraat 30% 1000ml
Natriumchloraat 30% 1000ml
Waterstofperoxide 10% 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
Natriumhydroxide 500 gram
Natriumhydroxide 500 gram
Boekje PH1-14 80 strips
Boekje PH1-14 80 strips
Kaliumjodide 20gr
Kaliumjodide 20gr
Natriumcarbonaat 800gram
Natriumcarbonaat 800gram
Ammoniak 25% 1L
Ammoniak 25% 1L