Wegens omstandigheden zijn wij tijdelijk gesloten.
Uw Winkelwagen bevat 623 items

Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Natriumhypochloriet / Chloor / Bleek

Natriumhypochloriet 12-14% 100L (5x 20L)

Natriumhypochloriet 12-14% 100L (5x 20L)

Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €132.19 €159.95
Vanaf 12 stuks: €128.84 €155.90
Vanaf 24 stuks: €123.93 €149.95
Vanaf 55 stuks: €0.00 €0.00

Stuksprijs: €123.93 (ex btw)
In winkelwagen: €4709.17 (€5698.10 inc. btw)

ADR: levertijd 2 tot 5 werkdagenDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
bleekloog
UN:
1791
IUPAC:
natriumhypochloriet
CAS Nr:
7681-52-9
EEG Index:
231-668-3
Formule:
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

Irriterend Bijtend Schadelijk voor de omgeving
ADR: HYPOCHLORIET OPLOSSING, MILIEUGEVAARLIJK, 8, II (E)
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden
H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Voorzorgsmaatregelingen

P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
UN1791 HYPOCHLORIET OPLOSSING, MILIEUGEVAARLIJK, 8, II (E)
ADR Klasse:
8 + 9
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
300
Verpakkingstype:
Can 20L
Netto Gewicht:
122.00 KG
HS Code:
28289019

Vaak samen besteld:

Zwavelzuur 37% 20L (ADR)
Zwavelzuur 37% 20L (ADR)
Demiwater 20L
Demiwater 20L
Demiwater 5L
Demiwater 5L
Waterstofperoxide 10% 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
Natriumcarbonaat 25kg
Natriumcarbonaat 25kg
Natronwaterglas 37% 200L
Natronwaterglas 37% 200L
Azijnzuur 40% 1L
Azijnzuur 40% 1L
Zoutzuur 29% 1 Liter
Zoutzuur 29% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Poetslappen Wit 10kg
Poetslappen Wit 10kg
Waterstofperoxide 3% 1L
Waterstofperoxide 3% 1L
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Brandspiritus 1L
Brandspiritus 1L
Aluminium Poeder 4N 500gr
Aluminium Poeder 4N 500gr
Azijnzuur 80% 1L
Azijnzuur 80% 1L
Natriumcarbonaat 4kg
Natriumcarbonaat 4kg
Methanol >99% 5L (ADR)
Methanol >99% 5L (ADR)
Aceton >99% 5L
Aceton >99% 5L
Isopropylalcohol 19kg - 22L
Isopropylalcohol 19kg - 22L
Zoutzuur 29% 20 Liter
Zoutzuur 29% 20 Liter
Ammoniak 25% 20L
Ammoniak 25% 20L
Waterstofperoxide 50% 30kg
Waterstofperoxide 50% 30kg