Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Natriumhydroxide

Natriumhydroxide 500 gram

Natriumhydroxide korrels verpakt in een vierkante plastic breedhals fles van 500gram. 

Toegepast als gootsteen ontstopper voor consumenten gebruik.

Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €2.44 €2.95 0
Vanaf 12 stuks: €2.02 €2.45 12
Vanaf 144 stuks: €1.61 €1.95 144

Stuksprijs: €2.44 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 3 tot 8 werkdagen


Niet Geregistreerd - EU MONITORING LIST: NATRIUMHYDROXIDE  meer informatie

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 25 Kg/L

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte hygroscopische kristallen
Synoniemen:
caustische soda, caustic soda
UN:
1823
IUPAC:
Natriumhydroxide
CAS Nr:
1310-73-2
EEG Index:
215-185-5
Formule:
NaOH
SMILES:
[OH-].[Na+]
Mol. Massa:
39.997
Dichtheid:
2.100
Smeltpunt:
318.000 °C
Kookpunt:
1390.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Irriterend Bijtend
Opslag: In een afgesloten recipient, in een vochtvrije omgeving, gescheiden van zuren, metalen en voedingsmiddelen.

H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
0.50 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
28151110

Vaak samen besteld:

Plastic emmer 1180ml
Plastic emmer 1180ml
Natriumhydroxide 140gr
Natriumhydroxide 140gr
Nitril Paars S (6 stuks)
Nitril Paars S (6 stuks)
Zoutzuur 30% 1 Liter
Zoutzuur 30% 1 Liter
Reageerbuis 20x180mm borosilicaat
Reageerbuis 20x180mm borosilicaat
Boekje PH1-14 80 strips
Boekje PH1-14 80 strips
Natriumhypochloriet 12-14% 1L
Natriumhypochloriet 12-14% 1L
Methyleen Blauw 5gr
Methyleen Blauw 5gr
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Kaliumferricyanide 100gr
Kaliumferricyanide 100gr
Bismuth brokken 100gr
Bismuth brokken 100gr
Natriumthiosulfaat 100gr
Natriumthiosulfaat 100gr
Degelijke overzet veiligheidsbril
Degelijke overzet veiligheidsbril
Gallium 20gr
Gallium 20gr
Oxaalzuur 1000gr
Oxaalzuur 1000gr
Bekerglas Simax hoog 1000ml
Bekerglas Simax hoog 1000ml
Bekerglas Simax hoog 100ml
Bekerglas Simax hoog 100ml
Magnesium Draaisel 50gr
Magnesium Draaisel 50gr
Methanol >99% 1 Liter
Methanol >99% 1 Liter
3ml Plastic Pipette x10
3ml Plastic Pipette x10
Natriumbicarbonaat 25Kg
Natriumbicarbonaat 25Kg
Natriumbicarbonaat 5Kg
Natriumbicarbonaat 5Kg