Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Natriumhydroxide

Natriumhydroxide 500 gram

Natriumhydroxide korrels verpakt in een vierkante plastic breedhals fles van 500gram. 

Toegepast als gootsteen ontstopper voor consumenten gebruik.

Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €2.31 €2.80 0
Vanaf 12 stuks: €1.94 €2.35 12
Vanaf 144 stuks: €1.61 €1.95 144

Stuksprijs: €2.31 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 3 tot 8 werkdagen


Niet Geregistreerd - EU MONITORING LIST: NATRIUMHYDROXIDE  meer informatie

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 25 Kg/L

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte hygroscopische kristallen
Synoniemen:
caustische soda, caustic soda
UN:
1823
IUPAC:
Natriumhydroxide
CAS Nr:
1310-73-2
EEG Index:
215-185-5
Formule:
NaOH
SMILES:
[OH-].[Na+]
Mol. Massa:
39.997
Dichtheid:
2.100
Smeltpunt:
318.000 °C
Kookpunt:
1390.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Irriterend Bijtend
Opslag: In een afgesloten recipient, in een vochtvrije omgeving, gescheiden van zuren, metalen en voedingsmiddelen.

H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
0.50 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
28151110

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Plastic emmer 1180ml
Plastic emmer 1180ml
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Aluminium Poeder 4N 100gr
Aluminium Poeder 4N 100gr
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Bekerglas Simax laag 1000ml
Bekerglas Simax laag 1000ml
Petrischaal 80x15mm kalkglas
Petrischaal 80x15mm kalkglas
Jerrycan 5L UN Stapelbaar
Jerrycan 5L UN Stapelbaar
Zwavelzuur 15% 1000ml
Zwavelzuur 15% 1000ml
Mangaan 20gr
Mangaan 20gr
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Demiwater 5L
Demiwater 5L
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 1kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 1kg
Natriumacetaat Trihydraat 100 gram
Natriumacetaat Trihydraat 100 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 125 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 125 gram
Magnesium Lint 25 gram
Magnesium Lint 25 gram
Bekerglas Simax laag 100ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Kaliumbromide 100gr
Kaliumbromide 100gr
Oxaalzuur 1000gr
Oxaalzuur 1000gr
Mierenzuur 85% 1L
Mierenzuur 85% 1L
Calciumacetaat 50gr
Calciumacetaat 50gr