Wegens omstandigheden zijn wij gesloten.

Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Natriumhydroxide

Natriumhydroxide 500 gram

Natriumhydroxide korrels verpakt in een vierkante plastic breedhals fles van 500gram. 

Toegepast als gootsteen ontstopper voor consumenten gebruik.

Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €5.74 €6.95 0
Vanaf 12 stuks: €5.33 €6.45 12
Vanaf 144 stuks: €4.34 €5.25 144

Stuksprijs: €5.74 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 3 tot 8 werkdagen


Niet Geregistreerd - EU MONITORING LIST: NATRIUMHYDROXIDE  meer informatie

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 25 Kg/L
Enkel leverbaar in Nederland.

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte hygroscopische kristallen
Synoniemen:
caustische soda, caustic soda
UN:
1823
IUPAC:
Natriumhydroxide
CAS Nr:
1310-73-2
EEG Index:
215-185-5
Formule:
NaOH
SMILES:
[OH-].[Na+]
Mol. Massa:
39.997
Dichtheid:
2.100
Smeltpunt:
318.000 °C
Kookpunt:
1390.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Irriterend Bijtend
Opslag: In een afgesloten recipient, in een vochtvrije omgeving, gescheiden van zuren, metalen en voedingsmiddelen.

H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
0.50 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
28151110

Vaak samen besteld:

Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Methanol >99% 5L (ADR)
Methanol >99% 5L (ADR)
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Bekerglas Simax laag 600ml
Bekerglas Simax laag 600ml
Knijpfles 250ml
Knijpfles 250ml
Kaliumchloride 99% 120gr
Kaliumchloride 99% 120gr
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Ammoniumchloride p.a. >99.7% 100gr
Ammoniumchloride p.a. >99.7% 100gr
PH Bewaarvloeistof 1L
PH Bewaarvloeistof 1L
Boekje PH1-14 80 strips
Boekje PH1-14 80 strips
d-Limoneen 100ml
d-Limoneen 100ml
Oxaalzuur 100gr
Oxaalzuur 100gr
Kaliumhydroxide 100gr
Kaliumhydroxide 100gr
Zoutzuur 29% 5L (ADR)
Zoutzuur 29% 5L (ADR)
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram
Kaliumnitraat 1000 gram
Kaliumnitraat 1000 gram
Zinkoxide Granulaat 1kg
Zinkoxide Granulaat 1kg
Zwavelzuur 15% 1000ml
Zwavelzuur 15% 1000ml
Isopropylalcohol 5L (ADR)
Isopropylalcohol 5L (ADR)
Demiwater 20L
Demiwater 20L
Type K Thermokoppel meter
Type K Thermokoppel meter
20ml Meetpipet AS
20ml Meetpipet AS
Erlenmeyer smalle hals 1000ml
Erlenmeyer smalle hals 1000ml