Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Natriumhydroxide

Natriumhydroxide 25Kg

Natriumhydroxide zakgoed 

  • 25kg
  • Micro Pearls   

Verzending per koerier of palletdistributie.


Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €37.81 €45.75 0
Vanaf 10 stuks: €34.67 €41.95 10
Vanaf 40 stuks: €33.02 €39.95 40

Stuksprijs: €37.81 (ex btw)
Bestellen

ADR: levertijd 2 tot 5 werkdagen


ADR Zending: NATRIUMHYDROXIDE, 8, III, E
Niet Geregistreerd - EU MONITORING LIST: NATRIUMHYDROXIDE  meer informatie

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 25 Kg/L

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte hygroscopische kristallen
Synoniemen:
caustische soda, caustic soda
UN:
1823
IUPAC:
Natriumhydroxide
CAS Nr:
1310-73-2
EEG Index:
215-185-5
Formule:
NaOH
SMILES:
[OH-].[Na+]
Mol. Massa:
39.997
Dichtheid:
2.100
Smeltpunt:
318.000 °C
Kookpunt:
1390.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
ADR: NATRIUMHYDROXIDE, 8, II, E
Opslag: In een afgesloten recipient, in een vochtvrije omgeving, gescheiden van zuren, metalen en voedingsmiddelen.

H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
UN1823 NATRIUMHYDROXIDE, 8, II, E
ADR Klasse:
8
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
75
Verpakkingstype:
Zakgoed
Netto Gewicht:
25.00 KG
HS Code:
28151110

Vaak samen besteld:

Bekerglas Simax laag 600ml
Bekerglas Simax laag 600ml
Erlenmeyer brede hals 500ml
Erlenmeyer brede hals 500ml
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
20ml Meetpipet AS
20ml Meetpipet AS
Kaliumhydroxide 25kg
Kaliumhydroxide 25kg
Veiligheids pipetteerballon 50ml
Veiligheids pipetteerballon 50ml
Natriumbicarbonaat 25Kg
Natriumbicarbonaat 25Kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 25kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 25kg
Citroenzuur Monohydraat 25Kg
Citroenzuur Monohydraat 25Kg
Waterstofperoxide 35% 1L
Waterstofperoxide 35% 1L