Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Natriumhydroxide

Natriumhydroxide 25Kg

Natriumhydroxide zakgoed 

  • 25kg
  • Micro Pearls   

Verzending per koerier of palletdistributie.


Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €37.81 €45.75 0
Vanaf 10 stuks: €34.67 €41.95 10
Vanaf 40 stuks: €33.02 €39.95 40

Stuksprijs: €37.81 (ex btw)
Bestellen

ADR: levertijd 2 tot 5 werkdagen


ADR Zending: NATRIUMHYDROXIDE, 8, III, E
Niet Geregistreerd - EU MONITORING LIST: NATRIUMHYDROXIDE  meer informatie

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 25 Kg/L

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte hygroscopische kristallen
Synoniemen:
caustische soda, caustic soda
UN:
1823
IUPAC:
Natriumhydroxide
CAS Nr:
1310-73-2
EEG Index:
215-185-5
Formule:
NaOH
SMILES:
[OH-].[Na+]
Mol. Massa:
39.997
Dichtheid:
2.100
Smeltpunt:
318.000 °C
Kookpunt:
1390.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
ADR: NATRIUMHYDROXIDE, 8, II, E
Opslag: In een afgesloten recipient, in een vochtvrije omgeving, gescheiden van zuren, metalen en voedingsmiddelen.

H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
UN1823 NATRIUMHYDROXIDE, 8, II, E
ADR Klasse:
8
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
75
Verpakkingstype:
Zakgoed
Netto Gewicht:
25.00 KG
HS Code:
28151110

Vaak samen besteld:

Propyleenglycol  19 KG
Propyleenglycol 19 KG
Natriumbicarbonaat 25Kg
Natriumbicarbonaat 25Kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 25kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 25kg
Citroenzuur Monohydraat 25Kg
Citroenzuur Monohydraat 25Kg
Waterstofperoxide 35% 1L
Waterstofperoxide 35% 1L
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)