Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Natriumhydroxide

Natriumhydroxide 25Kg

Natriumhydroxide zakgoed 

  • 25kg
  • Micro Pearls   

Verzending per koerier of palletdistributie.


Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €30.37 €36.75 0
Vanaf 10 stuks: €28.00 €33.88 10
Vanaf 40 stuks: €25.42 €30.76 40

Stuksprijs: €30.37 (ex btw)
Bestellen

4 stuk(s) op voorraad


ADR Zending: NATRIUMHYDROXIDE, 8, III, E
Niet Geregistreerd - EU MONITORING LIST: NATRIUMHYDROXIDE  meer informatie

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 25 Kg/L

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte hygroscopische kristallen
Synoniemen:
caustische soda, caustic soda
UN:
1823
IUPAC:
Natriumhydroxide
CAS Nr:
1310-73-2
EEG Index:
215-185-5
Formule:
NaOH
SMILES:
[OH-].[Na+]
Mol. Massa:
39.997
Dichtheid:
2.100
Smeltpunt:
318.000 °C
Kookpunt:
1390.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
ADR: NATRIUMHYDROXIDE, 8, II, E
Opslag: In een afgesloten recipient, in een vochtvrije omgeving, gescheiden van zuren, metalen en voedingsmiddelen.

H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
UN1823 NATRIUMHYDROXIDE, 8, II, E
ADR Klasse:
8
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
75
Verpakkingstype:
Zakgoed
Netto Gewicht:
25.00 KG
HS Code:
28151110

Vaak samen besteld:

Calciumcarbonaat 25Kg
Calciumcarbonaat 25Kg
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Petrischaal 60x15mm kalkglas
Petrischaal 60x15mm kalkglas
Petrischaal 80x15mm kalkglas
Petrischaal 80x15mm kalkglas
Weegschaal 200gr +- 0.01gr
Weegschaal 200gr +- 0.01gr
Waterstofperoxide 3% 1L
Waterstofperoxide 3% 1L
Weegschaal 500gr +- 0.01gr
Weegschaal 500gr +- 0.01gr
Kaliumhydroxide 25kg
Kaliumhydroxide 25kg
Borax Decahydraat 25Kg
Borax Decahydraat 25Kg
Kaliumnitraat 25kg
Kaliumnitraat 25kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 25kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 25kg
Calciumsulfaat Dihydraat (gips) 25kg
Calciumsulfaat Dihydraat (gips) 25kg
Natriumsulfiet 25 kg
Natriumsulfiet 25 kg
Urea 90-100% 25Kg
Urea 90-100% 25Kg
Calciumoxide 25Kg
Calciumoxide 25Kg