Wegens omstandigheden zijn wij gesloten.

Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Natriumhydroxide

Natriumhydroxide 1000gr

Verpakt in een plastic emmer van 1000gr 

Zuiverheid 99.85% micro pearls

Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €8.22 €9.95 0
Vanaf 8 stuks: €7.40 €8.95 8
Vanaf 64 stuks: €6.20 €7.50 64
Vanaf 512 stuks: €5.74 €6.95 512

Stuksprijs: €8.22 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 2 tot 5 werkdagen


Niet Geregistreerd - EU MONITORING LIST: NATRIUMHYDROXIDE  meer informatie

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 25 Kg/L
Enkel leverbaar in Nederland.

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte hygroscopische kristallen
Synoniemen:
caustische soda, caustic soda
UN:
1823
IUPAC:
Natriumhydroxide
CAS Nr:
1310-73-2
EEG Index:
215-185-5
Formule:
NaOH
SMILES:
[OH-].[Na+]
Mol. Massa:
39.997
Dichtheid:
2.100
Smeltpunt:
318.000 °C
Kookpunt:
1390.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
Opslag: In een afgesloten recipient, in een vochtvrije omgeving, gescheiden van zuren, metalen en voedingsmiddelen.

H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Emmer 1Kg
Netto Gewicht:
1.00 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
28151110

Vaak samen besteld:

Demiwater 1L
Demiwater 1L
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Heptaan 1L
Heptaan 1L
Boekje PH1-14 80 strips
Boekje PH1-14 80 strips
Salpeterzuur 1L 53%
Salpeterzuur 1L 53%
Bekerglas Simax laag 600ml
Bekerglas Simax laag 600ml
Zoutzuur 29% 1 Liter
Zoutzuur 29% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Bekerglas Simax laag 100ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Waterstofperoxide 10% 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Demiwater 5L
Demiwater 5L
Plastic emmer 5600ml
Plastic emmer 5600ml
Reageerbuis 20x180mm borosilicaat
Reageerbuis 20x180mm borosilicaat
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Kaliumhydroxide 1Kg
Kaliumhydroxide 1Kg
Zwavelzuur 15% 1000ml
Zwavelzuur 15% 1000ml
Salpeterzuur 1L 38%
Salpeterzuur 1L 38%
Fosforzuur 75% 1L
Fosforzuur 75% 1L
Bekerglas Simax laag 50ml
Bekerglas Simax laag 50ml
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram