Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Natriumhydroxide

Natriumhydroxide 1000gr

Verpakt in een plastic emmer van 1000gr 

Zuiverheid 99.85% micro pearls

Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €3.26 €3.95 0
Vanaf 8 stuks: €2.71 €3.28 8
Vanaf 64 stuks: €2.19 €2.65 64
Vanaf 512 stuks: €1.95 €2.36 512

Stuksprijs: €3.26 (ex btw)
Bestellen

38 stuk(s) op voorraad


Niet Geregistreerd - EU MONITORING LIST: NATRIUMHYDROXIDE  meer informatie

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 25 Kg/L

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte hygroscopische kristallen
Synoniemen:
caustische soda, caustic soda
UN:
1823
IUPAC:
Natriumhydroxide
CAS Nr:
1310-73-2
EEG Index:
215-185-5
Formule:
NaOH
SMILES:
[OH-].[Na+]
Mol. Massa:
39.997
Dichtheid:
2.100
Smeltpunt:
318.000 °C
Kookpunt:
1390.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
Opslag: In een afgesloten recipient, in een vochtvrije omgeving, gescheiden van zuren, metalen en voedingsmiddelen.

H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Emmer 1Kg
Netto Gewicht:
1.00 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
28151110

Vaak samen besteld:

Demiwater 1L
Demiwater 1L
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Bekerglas Simax laag 600ml
Bekerglas Simax laag 600ml
Mierenzuur 85% 1L
Mierenzuur 85% 1L
Bekerglas Simax laag 100ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Stop rood rubber 10.5-14.5mm
Stop rood rubber 10.5-14.5mm
Tolueen >99% 300ml
Tolueen >99% 300ml
Stop rood rubber 8-12mm
Stop rood rubber 8-12mm
Horlogeglas 70mm
Horlogeglas 70mm
Bekerglas Simax hoog 50ml
Bekerglas Simax hoog 50ml
Methanol >99% 1 Liter
Methanol >99% 1 Liter
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Bekerglas Simax hoog 250ml
Bekerglas Simax hoog 250ml
Horlogeglas 150mm
Horlogeglas 150mm
Kaliumhydroxide 1Kg
Kaliumhydroxide 1Kg
Zoutzuur 30% 1 Liter
Zoutzuur 30% 1 Liter
Horlogeglas 90mm
Horlogeglas 90mm
Horlogeglas 60mm
Horlogeglas 60mm
Bekerglas Simax hoog 600ml
Bekerglas Simax hoog 600ml
Salpeterzuur 1L 3%
Salpeterzuur 1L 3%
Borosilicaat testbuis 12x75mm push cap
Borosilicaat testbuis 12x75mm push cap