Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Natriumcarbonaat (dry soda ash light)

Natriumcarbonaat 800gram

Natriumcarbonaat 800 gram verpakt in een plastic emmertje.

Bestellen


Prijs: €2.81
Bestellen
17 stuk(s) op voorraad


Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Wit poeder
Synoniemen:
Soda, Sodium carbonate
UN:
IUPAC:
Natriumcarbonaat
CAS Nr:
497-19-8
EEG Index:
207-838-8
Formule:
Na2CO3
SMILES:
C(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
Mol. Massa:
105.988
Dichtheid:
2.532
Smeltpunt:
851.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Irriterend
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie

Voorzorgsmaatregelingen

P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Emmer 1Kg
Netto Gewicht:
0.80 KG
Verzendunits:
2
HS Code:;


Vaak samen besteld:

d-Limoneen 300ml

d-Limoneen 300ml

Demiwater 1L

Demiwater 1L

Nitril Paars XL (6 stuks)

Nitril Paars XL (6 stuks)

Waterstofperoxide 35% 1L

Waterstofperoxide 35% 1L

Natriumbicarbonaat 1200 gram

Natriumbicarbonaat 1200 gram

Bekerglas Simax hoog 1000ml

Bekerglas Simax hoog 1000ml