Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Natriumcarbonaat (dry soda ash light)

Natriumcarbonaat 250kg

Natriumcarbonaat 250kg

10 zakken van 25kg

Bestellen


Prijs: €122.31
Bestellen
Niet voorradig, levertijd 1 tot 3 werkdagen


Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Wit poeder
Synoniemen:
Soda, Sodium carbonate
UN:
IUPAC:
Natriumcarbonaat
CAS Nr:
497-19-8
EEG Index:
207-838-8
Formule:
Na2CO3
SMILES:
C(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
Mol. Massa:
105.988
Dichtheid:
2.532
Smeltpunt:
851.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

  • veilig in transport
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie

Voorzorgsmaatregelingen

P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Zakgoed
Netto Gewicht:
250.00 KG
Verzendunits:
250
HS Code:;


Vaak samen besteld:

Demiwater 20L

Demiwater 20L

Plastic emmer 1180ml

Plastic emmer 1180ml

Plastic emmer 5600ml

Plastic emmer 5600ml

Dichloormethaan >99% 300ml

Dichloormethaan >99% 300ml

CalciumChloride (parel) 25kg

CalciumChloride (parel) 25kg

Citroenzuur Monohydraat 5Kg

Citroenzuur Monohydraat 5Kg