Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Natriumcarbonaat (dry soda ash light)

Natriumcarbonaat 1000kg

Natriumcarbonaat 1000kg

40 zakken van 25kg

Bestellen


Prijs: €454.55
Bestellen
Niet voorradig, levertijd 3 tot 8 werkdagen


Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Wit poeder
Synoniemen:
Soda, Sodium carbonate
UN:
IUPAC:
Natriumcarbonaat
CAS Nr:
497-19-8
EEG Index:
207-838-8
Formule:
Na2CO3
SMILES:
C(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
Mol. Massa:
105.988
Dichtheid:
2.532
Smeltpunt:
851.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Irriterend
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie

Voorzorgsmaatregelingen

P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Zakgoed
Netto Gewicht:
1000.00 KG
Verzendunits:
1001
HS Code:;


Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 70% 1L

Isopropylalcohol 70% 1L

Waterstofperoxide 35% 1L

Waterstofperoxide 35% 1L

Borax Decahydraat 1000gr

Borax Decahydraat 1000gr

Natriumbicarbonaat 1200 gram

Natriumbicarbonaat 1200 gram

Natriumbicarbonaat 5Kg

Natriumbicarbonaat 5Kg

Citroenzuur Monohydraat 5Kg

Citroenzuur Monohydraat 5Kg