Naar categorie: Vaste Stoffen

Natriumbenzoaat

Het wordt vooral gebruikt als conserveermiddel dat gisten, bacteriën en schimmels doodt. In cosmetica wordt het met name in zure shampoo, douchegel en lotions gebruikt.

Naast het gebruik als conserveermiddel wordt natriumbenzoaat onder meer gebruikt in vuurwerk, in combinatie met kaliumperchloraat of kaliumchloraat geeft het in een open buisje het bekende fluitende geluid.

Natriumbenzoaat kan door een natuurlijke reactie met vitamine C het schadelijke en kankerverwekkende benzeen vormen. Desondanks wordt het al enkele tientallen jaren gebruikt in de frisdrankindustrie.

Pharmaceutische kwaliteit: >99%

Beschikbare verpakkingen

Ex. BTW Incl. BTW
Natriumbenzoaat 100 gr Natriumbenzoaat 100 gram €2.44 €2.95 Bestellen
Natriumbenzoaat 500gr Natriumbenzoaat 500gr €4.91 €5.94 Bestellen
Natriumbenzoaat 2500 gr Natriumbenzoaat 2500 gram €12.73 €15.40 Bestellen
Natriumbenzoaat 25kg Natriumbenzoaat 25 Kilogram €85.45 €103.40 Bestellen

Chemische Eigenschappen

IUPAC: Natriumbenzoaat    
Formule: C7H5NaO2    
CAS Nr:532-32-1    
Mol. Massa: 144.11
   
Dichtheid: 1.44   gr/ml
   
Smeltpunt: 420.00 °C
   
Kookpunt: 0.00 °C


Downloads


Gevarenaanduidingen

Irriterend
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie

Voorzorgsmaatregelingen

P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.