Wegens omstandigheden zijn wij gesloten.

Naar categorie: Zuren Naar product: Mierenzuur

Mierenzuur 85% 100ml

Mierenzuur 85% 1 liter Verpakking
100ml verpakt in een bruin glazen flesje met garantiesluiting.

Bestellen


Stuksprijs: €1.94 (ex btw)
Enkel beschikbaar in nederland; Meld u eerst aan.

Niet voorradig, levertijd 1 tot 3 werkdagen


Niet Geregistreerd - EU MONITORING LIST: MIERENZUUR  meer informatie

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 3 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Vanaf 20 Kg/L
Enkel leverbaar in Nederland.

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze vloeistof met een sterke geur
Synoniemen:
waterstofcarbonzuur, hydrogeencarbonzuur, methaanzuur, formic acid
UN:
3412
IUPAC:
Mierenzuur
CAS Nr:
64-18-6
EEG Index:
200-579-1
Formule:
CHOOH
SMILES:
C(=O)O
Mol. Massa:
46.030
Dichtheid:
122.000
Smeltpunt:
84.000 °C
Kookpunt:
1007.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Bijtend
Opslag: Verwijderd houden van ontstekingsbronnen, hitte, vonken en open vlammen; stevig gesloten houden, doch regelmatig druk aflaten (mierenzuur kan druk ontwikkelen).

H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Damp niet inademen, contact vermijden

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Glas 100ml
Netto Gewicht:
0.12 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
29151100

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 100ml
Isopropylalcohol 100ml
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
CalciumChloride Parel 75gr
CalciumChloride Parel 75gr
Xyleen 300ml (glas)
Xyleen 300ml (glas)
Ascorbinezuur 1000gr
Ascorbinezuur 1000gr
Natriumcarbonaat 80 gram
Natriumcarbonaat 80 gram
Natriumbicarbonaat 130 gram
Natriumbicarbonaat 130 gram
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Fosforzuur 75% 100ml
Fosforzuur 75% 100ml
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Calciumnitraat 1kg
Calciumnitraat 1kg
Natriummetabisulfiet 100gr
Natriummetabisulfiet 100gr
Mangaansulfaat 125gr
Mangaansulfaat 125gr
Kaliumfosfaat 100gr
Kaliumfosfaat 100gr
Kaliumhydroxide 100gr
Kaliumhydroxide 100gr
Zwavelzuur 15% 1000ml
Zwavelzuur 15% 1000ml
Salpeterzuur 1L 3%
Salpeterzuur 1L 3%
Zinksulfaat 175gr
Zinksulfaat 175gr
Fosforzuur 59% 1L
Fosforzuur 59% 1L
Citroenzuur Anhydraat 100gr
Citroenzuur Anhydraat 100gr
Natriumsulfiet 200 gram
Natriumsulfiet 200 gram
Ijzerchloride 40% 1L
Ijzerchloride 40% 1L
Kaliumferrocyanide 100gr
Kaliumferrocyanide 100gr