Wegens omstandigheden zijn wij tijdelijk gesloten.
Uw Winkelwagen bevat 539 items

Naar categorie: Zuren

Mierenzuur

Mierenzuur 85% 1 liter Verpakking Mierenzuur is een zeer corrosief carbonzuur met als brutoformule CH2O2, vaker ook geschreven als HCOOH. Het is het eenvoudigste carbonzuur en vroeger was de wetenschappelijke naam dan ook hydrogeencarbonzuur. De zouten en esters van mierenzuur worden formiaten genoemd (engels voor mierenzuur is Formic Acid). Mierenzuur komt in veel levende wezens, zowel dieren als planten, voor. Onder andere mieren maken en gebruiken mierenzuur als middel aanval en zelfverdediging, vandaar de naam mierenzuur, maar ook wespen, bijen, hommels en brandnetels verdedigen zich met mierenzuur.

Zuiver mierenzuur is een belangrijke stof in de synthese van vele stoffen.
  • Met alcoholen vormt mierenzuur esters die als oplosmiddel of geurstof gebruikt worden.
  • In reinigings middelen wordt het gebruikt als desinfecterend of als ontkalkend middel.
  • Als looi- of bijtsmiddel in de leer- en textielindustrie
  • Mierenzuur en zijn zouten worden gebruikt als conserveermiddel of zuurteregelaar in levensmiddelen.
UN3412 CHEMISCH ZUIVER

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
Mierenzuur 85% 100ml 100ml verpakt in een bruin glazen flesje €1.94 €2.35
Mierenzuur 85% 1L 1 liter verpakt in een HDPE fles €6.16 €7.45
Mierenzuur 85% 5L Mierenzuur 85% 5L €20.62 €24.95
Mierenzuur 85% 6x 1L 6x 1L mierenzuur €26.40 €31.95
Mierenzuur 85% 20L 20 liter in een stapelbare UN jerrycan €68.55 €82.95

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 3 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Vanaf 20 Kg/L
Enkel leverbaar in Nederland.

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze vloeistof met een sterke geur
Synoniemen:
waterstofcarbonzuur, hydrogeencarbonzuur, methaanzuur, formic acid
UN:
3412
IUPAC:
Mierenzuur
CAS Nr:
64-18-6
EEG Index:
200-579-1
Formule:
CHOOH
SMILES:
C(=O)O
Mol. Massa:
46.030
Dichtheid:
122.000
Smeltpunt:
84.000 °C
Kookpunt:
1007.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
ADR: MIERENZUUR, 8 (3), II (D/E)
Opslag: Verwijderd houden van ontstekingsbronnen, hitte, vonken en open vlammen; stevig gesloten houden, doch regelmatig druk aflaten (mierenzuur kan druk ontwikkelen).

H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Damp niet inademen, contact vermijden

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
UN3412 MIERENZUUR, 8 (3), II (D/E)
ADR Klasse:
8 + 3
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
3 per KG/L
HS Code:
29151100

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 100ml
Isopropylalcohol 100ml
Magnesium Lint 25 gram
Magnesium Lint 25 gram
Oxaalzuur 1000gr
Oxaalzuur 1000gr
Zoutzuur 1M 1L
Zoutzuur 1M 1L
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Ijzerchloride 40% 1L
Ijzerchloride 40% 1L
Zinksulfaat 175gr
Zinksulfaat 175gr
CalciumChloride Parel 75gr
CalciumChloride Parel 75gr
Xyleen 300ml (glas)
Xyleen 300ml (glas)
Ascorbinezuur 1000gr
Ascorbinezuur 1000gr
Formaline 37% 1 Liter
Formaline 37% 1 Liter
Borax Decahydraat 1000gr
Borax Decahydraat 1000gr
Waterstofperoxide 12% 5L
Waterstofperoxide 12% 5L
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Hexaan 1 Liter
Hexaan 1 Liter
Heptaan 1L
Heptaan 1L
Methylethylketon 1L
Methylethylketon 1L
Kaliumchloraat 100gr
Kaliumchloraat 100gr
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 100gr
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 100gr
Calciumoxide 200gr
Calciumoxide 200gr
Natriumcarbonaat 800gram
Natriumcarbonaat 800gram
Azijnzuur 40% 1L
Azijnzuur 40% 1L
Elektrolytisch koper 20gr
Elektrolytisch koper 20gr