Naar categorie: Zuren

Mierenzuur

Mierenzuur 85% 1 liter Verpakking Mierenzuur is een zeer corrosief carbonzuur met als brutoformule CH2O2, vaker ook geschreven als HCOOH. Het is het eenvoudigste carbonzuur en vroeger was de wetenschappelijke naam dan ook hydrogeencarbonzuur. De zouten en esters van mierenzuur worden formiaten genoemd (engels voor mierenzuur is Formic Acid). Mierenzuur komt in veel levende wezens, zowel dieren als planten, voor. Onder andere mieren maken en gebruiken mierenzuur als middel aanval en zelfverdediging, vandaar de naam mierenzuur, maar ook wespen, bijen, hommels en brandnetels verdedigen zich met mierenzuur.

Zuiver mierenzuur is een belangrijke stof in de synthese van vele stoffen.
  • Met alcoholen vormt mierenzuur esters die als oplosmiddel of geurstof gebruikt worden.
  • In reinigings middelen wordt het gebruikt als desinfecterend of als ontkalkend middel.
  • Als looi- of bijtsmiddel in de leer- en textielindustrie
  • Mierenzuur en zijn zouten worden gebruikt als conserveermiddel of zuurteregelaar in levensmiddelen.
UN3412 CHEMISCH ZUIVER

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
Mierenzuur 85% 100ml 100ml verpakt in een bruin glazen flesje €1.94 €2.35 Bestellen
Mierenzuur 85% 1L 1 liter verpakt in een HDPE fles €6.16 €7.45 18 Bestellen
Mierenzuur 85% 5L Mierenzuur 85% 5L €20.62 €24.95 5 Bestellen
Mierenzuur 85% 6x 1L 6x 1L mierenzuur €26.40 €31.95 3 Bestellen
Mierenzuur 85% 20L 20 liter in een stapelbare UN jerrycan €68.55 €82.95 Bestellen

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 20 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Vanaf 20 Kg/L

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze vloeistof met een sterke geur
Synoniemen:
waterstofcarbonzuur, hydrogeencarbonzuur, methaanzuur, formic acid
UN:
3412
IUPAC:
Mierenzuur
CAS Nr:
64-18-6
EEG Index:
200-579-1
Formule:
CHOOH
SMILES:
C(=O)O
Mol. Massa:
46.030
Dichtheid:
122.000
Smeltpunt:
84.000 °C
Kookpunt:
1007.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
ADR: MIERENZUUR, 8 (3), II (D/E)
Opslag: Verwijderd houden van ontstekingsbronnen, hitte, vonken en open vlammen; stevig gesloten houden, doch regelmatig druk aflaten (mierenzuur kan druk ontwikkelen).

H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Damp niet inademen, contact vermijden

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
UN3412 MIERENZUUR, 8 (3), II (D/E)
ADR Klasse:
8 + 3
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
3 per KG/L
HS Code:
29151100

Vaak samen besteld:

Plastic emmer 1180ml
Plastic emmer 1180ml
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Plastic emmer 32L
Plastic emmer 32L
Natronloog 30% 1L
Natronloog 30% 1L
Xyleen 300ml (glas)
Xyleen 300ml (glas)
Tolueen >99% 300ml
Tolueen >99% 300ml
Knijpfles 500ml
Knijpfles 500ml
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Bekerglas Simax laag 1000ml
Bekerglas Simax laag 1000ml
Oxaalzuur 1000gr
Oxaalzuur 1000gr
Fosforzuur 59% 1L
Fosforzuur 59% 1L
Erlenmeyer brede hals 250ml
Erlenmeyer brede hals 250ml
Natriumhydroxide 500 gram
Natriumhydroxide 500 gram
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 25kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 25kg
Magnesiumchloride 25kg (vlokken)
Magnesiumchloride 25kg (vlokken)
Bekerglas Simax laag 2000ml
Bekerglas Simax laag 2000ml
Azijnzuur 40% 1L
Azijnzuur 40% 1L
Oxaalzuur 4500gr
Oxaalzuur 4500gr
Waterstofperoxide 35% 1L
Waterstofperoxide 35% 1L
Ammoniak 25% 1L
Ammoniak 25% 1L
Heptaan 1L
Heptaan 1L
Kaliumhydroxide 30% 1L
Kaliumhydroxide 30% 1L