Wegens omstandigheden zijn wij tijdelijk gesloten.
Uw Winkelwagen bevat 321 items

Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Methylethylketon (MEK)

Methylethylketon 5L

MEK 5000ml verpakt in een stapelbare jerrycan. Bestellen


Stuksprijs: €22.27 (ex btw)
Enkel beschikbaar in nederland; Meld u eerst aan.

ADR: levertijd 5 tot 14 werkdagen


ADR Zending: METHYLETHYLKETON, 3, II (D/E)
Categorie III - DRUGS PRECURSOR: METHYLETHYLKETON  meer informatie

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 3 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Vanaf 100 Kg/L
Enkel leverbaar in Nederland.

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
methylpropanon, methylaceton, mek, butanon, methylethylketon
UN:
1193
IUPAC:
Methylethylketon
CAS Nr:
78-93-3
EEG Index:
201-159-0
Formule:
C4H8O
SMILES:
CCC(=O)C
Mol. Massa:
72.110
Dichtheid:
0.805
Smeltpunt:
-86.000 °C
Kookpunt:
80.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
ADR: METHYLETHYLKETON, 3, II (D/E)
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN1193 METHYLETHYLKETON, 3, II (D/E)
ADR Klasse:
3
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
15
Verpakkingstype:
Can 5L
Netto Gewicht:
4.00 KG
HS Code:
29141200

Vaak samen besteld:

Methylethylketon 1L
Methylethylketon 1L
Isopropylalcohol 5L (ADR)
Isopropylalcohol 5L (ADR)
Aceton >99% 18Kg
Aceton >99% 18Kg
Aceton >99% 5L
Aceton >99% 5L
Ethanol (gedenatureerd) 20 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 20 Liter
Isopropylalcohol 19kg - 22L
Isopropylalcohol 19kg - 22L