Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Methyleen Blauw

Methyleen Blauw 5gr

Methyleen Blauw 5gr

Verpakt in een plastic potje met schroefdeksel

Bestellen


Stuksprijs: €6.57 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 2 tot 4 werkdagenChemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
methyleen blauw
UN:
IUPAC:
3,7-bis(dimethylamino)-fenazathiazoniumchloride
CAS Nr:
61-73-4
EEG Index:
200-515-2
Formule:
C16H18N3ClS
Mol. Massa:
319.852
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
blauw

Gevarenaanduidingen

Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelingen

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pot < 100gr
Netto Gewicht:
0.01 KG
Verzendunits:
0
HS Code:

Vaak samen besteld:

Ethanol (gedenatureerd) 20 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 20 Liter
Calciumhypochloriet 10Kg
Calciumhypochloriet 10Kg
Malachiet Groen 5gr
Malachiet Groen 5gr
Erlenmeyer smalle hals 500ml
Erlenmeyer smalle hals 500ml
Erlenmeyer smalle hals 1000ml
Erlenmeyer smalle hals 1000ml
Kaliumjodide 20gr
Kaliumjodide 20gr
Waterstofperoxide 10% 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
Knijpfles 1000ml
Knijpfles 1000ml
Knijpfles 250ml
Knijpfles 250ml
Zinksulfaat 175gr
Zinksulfaat 175gr
Schep wit HDPE, inhoud 350 ml
Schep wit HDPE, inhoud 350 ml
Knijpfles 500ml
Knijpfles 500ml
Algenkalk Poeder 1000gr
Algenkalk Poeder 1000gr
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Fles PET Helder 1L
Fles PET Helder 1L
10ml Meetpipet AS
10ml Meetpipet AS
Citroenzuur Monohydraat 5Kg
Citroenzuur Monohydraat 5Kg
Formaline 37% 1 Liter
Formaline 37% 1 Liter
Glycerol 1L
Glycerol 1L