Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Methyleen Blauw

Methyleen Blauw 5gr

Methyleen Blauw 5gr

Verpakt in een plastic potje met schroefdeksel

Bestellen


Stuksprijs: €6.57 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 2 tot 4 werkdagenChemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
methyleen blauw
UN:
IUPAC:
3,7-bis(dimethylamino)-fenazathiazoniumchloride
CAS Nr:
61-73-4
EEG Index:
200-515-2
Formule:
C16H18N3ClS
Mol. Massa:
319.852
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
blauw

Gevarenaanduidingen

Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelingen

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pot < 100gr
Netto Gewicht:
0.01 KG
Verzendunits:
0
HS Code:

Vaak samen besteld:

Ethanol (gedenatureerd) 20 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 20 Liter
Waterstofperoxide 7% 20L
Waterstofperoxide 7% 20L
Calciumhypochloriet 10Kg
Calciumhypochloriet 10Kg
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Petrischaal 100x15mm kalkglas
Petrischaal 100x15mm kalkglas
Boorwater 1000ml
Boorwater 1000ml
Ethanol (gedenatureerd) 200L (drum)
Ethanol (gedenatureerd) 200L (drum)
Citroenzuur Monohydraat 5Kg
Citroenzuur Monohydraat 5Kg
Malachiet Groen 5gr
Malachiet Groen 5gr
Formaline 37% 1 Liter
Formaline 37% 1 Liter
Glycerol 1L
Glycerol 1L
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 100gr
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 100gr
Natriumsilicaat 37% - Glaswater 1L
Natriumsilicaat 37% - Glaswater 1L
Kaliumfosfaat 100gr
Kaliumfosfaat 100gr
Natriumsulfiet 200 gram
Natriumsulfiet 200 gram
Borax Decahydraat 100gr
Borax Decahydraat 100gr
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Wijnsteenzuur 125 gram
Wijnsteenzuur 125 gram
Boorzuur 100gr
Boorzuur 100gr
Oxaalzuur 100gr
Oxaalzuur 100gr
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Microlepelspatel INOX 250mm
Microlepelspatel INOX 250mm
Waterstofperoxide 3% 1L
Waterstofperoxide 3% 1L
PH Papier Rolletje PH1-14
PH Papier Rolletje PH1-14