Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Methyleen Blauw

Methyleen Blauw 5gr

Methyleen Blauw 5gr

Verpakt in een plastic potje met schroefdeksel

Bestellen


Stuksprijs: €6.57 (ex btw)
Bestellen

13 stuk(s) op voorraadChemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
methyleen blauw
UN:
IUPAC:
3,7-bis(dimethylamino)-fenazathiazoniumchloride
CAS Nr:
61-73-4
EEG Index:
200-515-2
Formule:
C16H18N3ClS
Mol. Massa:
319.852
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
blauw

Gevarenaanduidingen

Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelingen

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pot < 100gr
Netto Gewicht:
0.01 KG
Verzendunits:
0
HS Code:

Vaak samen besteld:

Malachiet Groen 5gr
Malachiet Groen 5gr
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Formaline 37% 1 Liter
Formaline 37% 1 Liter
Kaliumpermanganaat 100gr
Kaliumpermanganaat 100gr
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Citroenzuur Oplossing 5% 1L
Citroenzuur Oplossing 5% 1L
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Luminol 1 gram
Luminol 1 gram
Natriumcarbonaat 80 gram
Natriumcarbonaat 80 gram
Waterstofperoxide 3% 1L
Waterstofperoxide 3% 1L
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Waterstofperoxide 6% 1L
Waterstofperoxide 6% 1L
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Fles PET Helder 1L
Fles PET Helder 1L