De isopropylalcohol is weer beschikbaar: Isopropylalcohol 70 en 99.9%

Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Methyleen Blauw

Methyleen Blauw 25gr

Methyleen Blauw 25gr

Verpakt in een plastic potje met schroefdeksel

Bestellen


Prijs: €24.75
Bestellen
5 stuk(s) op voorraad


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
methyleen blauw
UN:
IUPAC:
3,7-bis(dimethylamino)-fenazathiazoniumchloride
CAS Nr:
61-73-4
EEG Index:
200-515-2
Formule:
C16H18N3ClS
Mol. Massa:
319.852
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
blauw

Gevarenaanduidingen

Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelingen

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pot < 100gr
Netto Gewicht:
0.03 KG
Verzendunits:
0
HS Code:;


Vaak samen besteld:

CalciumChloride (parel) 25kg

CalciumChloride (parel) 25kg

10ml Glazen Pipette

10ml Glazen Pipette

Weeglepel 500gr +-0.1gr ABS

Weeglepel 500gr +-0.1gr ABS

Keramisch getipt pincet 10x125mm gebogen

Keramisch getipt pincet 10x125mm gebogen

Kaliumpermanganaat 1000gr

Kaliumpermanganaat 1000gr

Malachiet Groen 25gr

Malachiet Groen 25gr