Voor het eerst sinds 2014 gaan wij een weekje op vakantie tussen 27 en 31 december, we zijn dan telefonisch gesloten en uw bestelling wordt direct na onze vrije dagen verstuurd.

Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Methyleen Blauw

Methyleen Blauw 25gr

Methyleen Blauw 25gr

Verpakt in een plastic potje met schroefdeksel

Bestellen


Stuksprijs: €24.75 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 2 tot 4 werkdagenChemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
methyleen blauw
UN:
IUPAC:
3,7-bis(dimethylamino)-fenazathiazoniumchloride
CAS Nr:
61-73-4
EEG Index:
200-515-2
Formule:
C16H18N3ClS
Mol. Massa:
319.852
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
blauw

Gevarenaanduidingen

Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelingen

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pot < 100gr
Netto Gewicht:
0.03 KG
Verzendunits:
0
HS Code:

Vaak samen besteld:

Di-Ethylether 30ml
Di-Ethylether 30ml
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Natriumbicarbonaat 25Kg
Natriumbicarbonaat 25Kg
Formaline 37% 1 Liter
Formaline 37% 1 Liter
Ammoniak 25% 1L
Ammoniak 25% 1L
Natriumthiosulfaat 25kg (TECH)
Natriumthiosulfaat 25kg (TECH)
Demiwater 20L
Demiwater 20L
Malachiet Groen 100gr
Malachiet Groen 100gr
CalciumChloride (parel) 25kg
CalciumChloride (parel) 25kg
Natriumpercarbonaat 25kg
Natriumpercarbonaat 25kg
Malachiet Groen 25gr
Malachiet Groen 25gr