Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Methanol

Methanol >99% 5L (ADR)

Verpakt per 5 liter in een kleine jerrycan.

Bestellen


Stuksprijs: €13.18 (ex btw)
Bestellen

3 stuk(s) op voorraad


ADR Zending: METHANOL, 3 (6.1), II (D/E)
Niet Geregistreerd - EU MONITORING LIST: METHANOL  meer informatie

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 200 Kg/L

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Methanol
Synoniemen:
methylalcohol, houtalcohol, brandalcohol, houtgeest, hydroxymethaan
UN:
1230
IUPAC:
Methanol
CAS Nr:
67-56-1
EEG Index:
200-659-6
Formule:
CH3OH
SMILES:
CO
Mol. Massa:
32.040
Dichtheid:
79.140
Smeltpunt:
-93.900 °C
Kookpunt:
64.960 °C
Kleur:
helder

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend Acute Toxiciteit Schadelijk voor de gezondheid
ADR: METHANOL, 3 (6.1), II (D/E)
Opslag: In een afgesloten fles in een goed geventileerde ruimte. Verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen.

H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H301 - Giftig bij inslikken
H311 - Giftig bij contact met de huid
H331 - Giftig bij inademing
H370 - Veroorzaakt schade aan organen

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Uitsluitend te gebruiken in een goed geventileerde ruimte, bij voorkeur een zuurkast. Bij contact met de huid afspoelen met veel water. Bij inslikken of contact met de ogen onmiddellijk een arts waarschuwen.

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P311 - Een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
UN1230 METHANOL, 3 (6.1), II (D/E)
ADR Klasse:
3 + 6.1
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
15
Verpakkingstype:
Can 5L
Netto Gewicht:
4.00 KG
HS Code:
29051100

Vaak samen besteld:

Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Bekerglas Simax hoog 1000ml
Bekerglas Simax hoog 1000ml
Aceton >99% 5L
Aceton >99% 5L
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Bekerglas Simax hoog 2000ml
Bekerglas Simax hoog 2000ml
Zwavelzuur 96-98% 1 Liter
Zwavelzuur 96-98% 1 Liter
Demiwater 20L
Demiwater 20L
Ethanol (gedenatureerd) 5L (ADR)
Ethanol (gedenatureerd) 5L (ADR)
Isopropylalcohol 5L (ADR)
Isopropylalcohol 5L (ADR)
PH Papier Rolletje PH1-14
PH Papier Rolletje PH1-14
Xyleen 5L
Xyleen 5L
Natriumchloride 1Kg
Natriumchloride 1Kg
Magnetisch ijzer poeder (Fe3O4) 50gr
Magnetisch ijzer poeder (Fe3O4) 50gr
Ethanol (gedenatureerd) 20 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 20 Liter
Kaliumnitraat 1000 gram
Kaliumnitraat 1000 gram
Absorptiekorrels 3.5kg
Absorptiekorrels 3.5kg
Ijzerchloride 40% 1L
Ijzerchloride 40% 1L
Diamant (industrieel) 1gr
Diamant (industrieel) 1gr
Koper vel 0.2x100x1000mm
Koper vel 0.2x100x1000mm