Wegens omstandigheden zijn wij gesloten.

Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Methanol

Methanol >99% 100ml

methanol

Methanol >99% 100ml

CHEMISCHE ANALYSE

  • Water content: max. 0.1 %
  • Non volatile matter: 5 mg/100 ml
  • Permanganate time (15°C) : min. 60 min.
  • Ethanol: max. 50 ppm
  • Acidity: max. 30 ppm
  • Acetone (G.C.): max. 30 ppm
  • Chloride: max. 1 ppm
  • Sulphur: max. 0.5 ppm
  • Fe: max. 0.1 ppm            

Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €1.86 €2.25 0
Vanaf 6 stuks: €1.55 €1.88 6
Vanaf 32 stuks: €1.36 €1.65 32
Vanaf 128 stuks: €1.11 €1.34 128

Stuksprijs: €1.86 (ex btw)
Enkel beschikbaar in nederland; Meld u eerst aan.

14 stuk(s) op voorraad


Niet Geregistreerd - EU MONITORING LIST: METHANOL  meer informatie

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 30 Kg/L
Enkel leverbaar in Nederland.

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Methanol
Synoniemen:
methylalcohol, houtalcohol, brandalcohol, houtgeest, hydroxymethaan
UN:
1230
IUPAC:
Methanol
CAS Nr:
67-56-1
EEG Index:
200-659-6
Formule:
CH3OH
SMILES:
CO
Mol. Massa:
32.040
Dichtheid:
79.140
Smeltpunt:
-93.900 °C
Kookpunt:
64.960 °C
Kleur:
helder

Gevarenaanduidingen

Schadelijk voor de gezondheid Brandbaar Irriterend
Opslag: In een afgesloten fles in een goed geventileerde ruimte. Verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen.

H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H301 - Giftig bij inslikken
H311 - Giftig bij contact met de huid
H331 - Giftig bij inademing
H370 - Veroorzaakt schade aan organen

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Uitsluitend te gebruiken in een goed geventileerde ruimte, bij voorkeur een zuurkast. Bij contact met de huid afspoelen met veel water. Bij inslikken of contact met de ogen onmiddellijk een arts waarschuwen.

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P311 - Een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 100ml
Netto Gewicht:
0.08 KG
Verzendunits:
0
HS Code:
29051100

Vaak samen besteld:

Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
n-Propanol 1000ml
n-Propanol 1000ml
Demiwater 5L
Demiwater 5L
Horlogeglas 150mm
Horlogeglas 150mm
Knijpfles 250ml
Knijpfles 250ml
Isopropylalcohol 100ml
Isopropylalcohol 100ml
Zwavelzuur 15% 1000ml
Zwavelzuur 15% 1000ml
Isobutanol 100ml
Isobutanol 100ml
Propionzuur 80% 1000ml
Propionzuur 80% 1000ml