Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Methylethylketon (MEK)

Methylethylketon 1L

Butanon wordt gebruikt als oplosmiddel en reinigingsmiddel, en het zit als weekmaker in MEK-lijmen. Dit zijn contactlijmen die kunststoffen aan elkaar lassen door het oppervlak zacht tot vloeibaar te maken. Op grond van ervaring met andere weekmakers en oplosmiddelen is aannemelijk dat langdurige inademing kan leiden tot organisch psychosyndroom of OPS, beter bekend als schildersziekte.           


Bestellen


Stuksprijs: €6.57 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 5 tot 14 werkdagen


Categorie III - DRUGS PRECURSOR: METHYLETHYLKETON  meer informatie

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 20 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Vanaf 100 Kg/L

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
methylpropanon, methylaceton, mek, butanon, methylethylketon
UN:
1193
IUPAC:
Methylethylketon
CAS Nr:
78-93-3
EEG Index:
201-159-0
Formule:
C4H8O
SMILES:
CCC(=O)C
Mol. Massa:
72.110
Dichtheid:
0.805
Smeltpunt:
-86.000 °C
Kookpunt:
80.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
0.80 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
29141200

Vaak samen besteld:

Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Dichloormethaan >99% 300ml
Dichloormethaan >99% 300ml
Ammoniak 25% 1L
Ammoniak 25% 1L
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Isopropylalcohol Sprayfles 1L
Isopropylalcohol Sprayfles 1L
Glasvezel Type-K 2x0.4mm per meter
Glasvezel Type-K 2x0.4mm per meter
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Type-K Male Connector
Type-K Male Connector
Tetrahydrofuran 300ml
Tetrahydrofuran 300ml
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Stickerverwijderaar 100ml
Stickerverwijderaar 100ml
Aluminium Poeder 4N 500gr
Aluminium Poeder 4N 500gr
Zoutzuur 30% 1 Liter
Zoutzuur 30% 1 Liter
Thinner 1L
Thinner 1L
Methylethylketon 5L
Methylethylketon 5L
Xyleen 300ml (glas)
Xyleen 300ml (glas)
Oxaalzuur 1000gr
Oxaalzuur 1000gr
Knijpfles 500ml
Knijpfles 500ml
Heptaan 1L
Heptaan 1L
Methanol >99% 1 Liter
Methanol >99% 1 Liter
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Actief Kool (granulaat) 400gr
Actief Kool (granulaat) 400gr
Methanol >99% 20 Liter
Methanol >99% 20 Liter