Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Methylethylketon (MEK)

Methylethylketon 1L

Butanon wordt gebruikt als oplosmiddel en reinigingsmiddel, en het zit als weekmaker in MEK-lijmen. Dit zijn contactlijmen die kunststoffen aan elkaar lassen door het oppervlak zacht tot vloeibaar te maken. Op grond van ervaring met andere weekmakers en oplosmiddelen is aannemelijk dat langdurige inademing kan leiden tot organisch psychosyndroom of OPS, beter bekend als schildersziekte.           


Bestellen


Stuksprijs: €6.57 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 5 tot 14 werkdagen


Categorie III - DRUGS PRECURSOR: METHYLETHYLKETON  meer informatie

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 20 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Vanaf 100 Kg/L

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
methylpropanon, methylaceton, mek, butanon, methylethylketon
UN:
1193
IUPAC:
Methylethylketon
CAS Nr:
78-93-3
EEG Index:
201-159-0
Formule:
C4H8O
SMILES:
CCC(=O)C
Mol. Massa:
72.110
Dichtheid:
0.805
Smeltpunt:
-86.000 °C
Kookpunt:
80.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
0.80 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
29141200

Vaak samen besteld:

Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Methylethylketon 100ml
Methylethylketon 100ml
Stop rood rubber 26-32mm
Stop rood rubber 26-32mm
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Magnesium Lint 25 gram
Magnesium Lint 25 gram
Aluminium Poeder 4N 500gr
Aluminium Poeder 4N 500gr
Zoutzuur 30% 1 Liter
Zoutzuur 30% 1 Liter
Azijnzuur 70% 1L
Azijnzuur 70% 1L
Oxaalzuur 1000gr
Oxaalzuur 1000gr
Heptaan 1L
Heptaan 1L
Zoutzuur 1M 1L
Zoutzuur 1M 1L
Isopropylalcohol 20L
Isopropylalcohol 20L
Ethylacetaat 1L
Ethylacetaat 1L
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Methanol >99% 1 Liter
Methanol >99% 1 Liter
Natriumbicarbonaat 5Kg
Natriumbicarbonaat 5Kg
Actief Kool (granulaat) 400gr
Actief Kool (granulaat) 400gr
Calciumoxide 5Kg
Calciumoxide 5Kg
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram
Salpeterzuur 1L 53%
Salpeterzuur 1L 53%
Isopropylalcohol Sprayfles 1L
Isopropylalcohol Sprayfles 1L
Zinksulfaat 1kg
Zinksulfaat 1kg