Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Methylethylketon (MEK)

Methylethylketon 1L

Butanon wordt gebruikt als oplosmiddel en reinigingsmiddel, en het zit als weekmaker in MEK-lijmen. Dit zijn contactlijmen die kunststoffen aan elkaar lassen door het oppervlak zacht tot vloeibaar te maken. Op grond van ervaring met andere weekmakers en oplosmiddelen is aannemelijk dat langdurige inademing kan leiden tot organisch psychosyndroom of OPS, beter bekend als schildersziekte.           


Bestellen


Prijs: €6.57
Bestellen
21 stuk(s) op voorraad

Categorie III - DRUGS PRECURSOR: METHYLETHYLKETON  meer informatie

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 20 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Vanaf 100 Kg/L

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
methylpropanon, methylaceton, mek, butanon, methylethylketon
UN:
1193
IUPAC:
Methylethylketon
CAS Nr:
78-93-3
EEG Index:
201-159-0
Formule:
C4H8O
SMILES:
CCC(=O)C
Mol. Massa:
72.110
Dichtheid:
0.805
Smeltpunt:
-86.000 °C
Kookpunt:
80.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
0.80 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
29141200

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
d-Limoneen 300ml
d-Limoneen 300ml
Dichloormethaan >99% 300ml
Dichloormethaan >99% 300ml
Methanol >99% 1 Liter
Methanol >99% 1 Liter
3ml Plastic Pipette x10
3ml Plastic Pipette x10
Nitril Paars M (6 stuks)
Nitril Paars M (6 stuks)
3ml Glazen Pipette
3ml Glazen Pipette
Butylacetaat 1 Liter
Butylacetaat 1 Liter
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Methylethylketon 100ml
Methylethylketon 100ml
Borax Decahydraat 1000gr
Borax Decahydraat 1000gr
Tolueen >99% 20 Liter
Tolueen >99% 20 Liter
Xyleen 300ml (glas)
Xyleen 300ml (glas)
Salpeterzuur 1L 3%
Salpeterzuur 1L 3%
Spatel RVS 26cm
Spatel RVS 26cm
Bekerglas Simax hoog 100ml
Bekerglas Simax hoog 100ml
Veiligheidsbril Drager X-pect 8312 Geel
Veiligheidsbril Drager X-pect 8312 Geel
Aceton >99% 100ml
Aceton >99% 100ml
Dichloormethaan 20L
Dichloormethaan 20L
Tolueen >99% 100ml
Tolueen >99% 100ml
d-Limoneen 100ml
d-Limoneen 100ml