Wegens omstandigheden zijn wij tijdelijk gesloten.
Uw Winkelwagen bevat 132 items

Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Methylethylketon (MEK)

Methylethylketon 100ml

100ml in een donker glazen flesje


Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €1.97 €2.38
Vanaf 6 stuks: €1.68 €2.03 6
Vanaf 32 stuks: €1.50 €1.82 32
Vanaf 128 stuks: €1.30 €1.57 128

Stuksprijs: €1.97 (ex btw)
Enkel beschikbaar in nederland; Meld u eerst aan.

Niet voorradig, levertijd 5 tot 14 werkdagen


Categorie III - DRUGS PRECURSOR: METHYLETHYLKETON  meer informatie

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 3 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Vanaf 100 Kg/L
Enkel leverbaar in Nederland.

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
methylpropanon, methylaceton, mek, butanon, methylethylketon
UN:
1193
IUPAC:
Methylethylketon
CAS Nr:
78-93-3
EEG Index:
201-159-0
Formule:
C4H8O
SMILES:
CCC(=O)C
Mol. Massa:
72.110
Dichtheid:
0.805
Smeltpunt:
-86.000 °C
Kookpunt:
80.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Glas 100ml
Netto Gewicht:
0.08 KG
Verzendunits:
0
HS Code:
29141200

Vaak samen besteld:

Methylethylketon 1L
Methylethylketon 1L
Aceton >99% 100ml
Aceton >99% 100ml
Thinner 100ml
Thinner 100ml
Kaliumpermanganaat 100gr
Kaliumpermanganaat 100gr
Algenkalk Granulaat 4kg
Algenkalk Granulaat 4kg
Dichloormethaan >99% 100ml
Dichloormethaan >99% 100ml
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Isopropylalcohol 5L (ADR)
Isopropylalcohol 5L (ADR)
Ethylacetaat 100ml
Ethylacetaat 100ml
Formaline 37% 100ml
Formaline 37% 100ml
Matrasreiniger 1L spray fles
Matrasreiniger 1L spray fles
Tetrahydrofuran (THF) 100ml
Tetrahydrofuran (THF) 100ml
Natronloog 30% 1L
Natronloog 30% 1L
Butylacetaat 100ml
Butylacetaat 100ml
Boorzuur 1000gr
Boorzuur 1000gr
Calciumoxide 10Kg
Calciumoxide 10Kg