Voor het eerst sinds 2014 gaan wij een weekje op vakantie tussen 27 en 31 december, we zijn dan telefonisch gesloten en uw bestelling wordt direct na onze vrije dagen verstuurd.

Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Methylethylketon (MEK)

Methylethylketon 100ml

100ml in een donker glazen flesje


Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €1.97 €2.38 0
Vanaf 6 stuks: €1.68 €2.03 6
Vanaf 32 stuks: €1.50 €1.82 32
Vanaf 128 stuks: €1.30 €1.57 128

Stuksprijs: €1.97 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 5 tot 14 werkdagen


Categorie III - DRUGS PRECURSOR: METHYLETHYLKETON  meer informatie

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 20 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Vanaf 100 Kg/L

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
methylpropanon, methylaceton, mek, butanon, methylethylketon
UN:
1193
IUPAC:
Methylethylketon
CAS Nr:
78-93-3
EEG Index:
201-159-0
Formule:
C4H8O
SMILES:
CCC(=O)C
Mol. Massa:
72.110
Dichtheid:
0.805
Smeltpunt:
-86.000 °C
Kookpunt:
80.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Glas 100ml
Netto Gewicht:
0.08 KG
Verzendunits:
0
HS Code:
29141200

Vaak samen besteld:

Xyleen 300ml (glas)
Xyleen 300ml (glas)
Isobutanol 100ml
Isobutanol 100ml
Butylacetaat 100ml
Butylacetaat 100ml
Kaliumpermanganaat 100gr
Kaliumpermanganaat 100gr
Algenkalk Granulaat 4kg
Algenkalk Granulaat 4kg