Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Luminol

Luminol 100 gram

Luminol 100 gram

Bestellen


Prijs: €205.79
Bestellen
Niet voorradig, levertijd 2 tot 4 werkdagen


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Geelgroen poeder
Synoniemen:
Luminol, 3-aminoftaalhydrazide, 5-amino-2,3-dihydroftalazine-1,4-dion, 3-aminoftaalzuurhydrazide
UN:
IUPAC:
5-amino-2,3-dihydro-1,4-ftaalazinedion
CAS Nr:
521-31-3
EEG Index:
208-309-4
Formule:
C8H7N3O2
SMILES:
NC1=C(C(NNC2=O)=O)C2=CC=C1
Mol. Massa:
177.160
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
319.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Geelgroen

Gevarenaanduidingen

Irriterend
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelingen

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pot >= 100gr < 1000gr
Netto Gewicht:
0.10 KG
Verzendunits:
0
HS Code:;


Vaak samen besteld:

Waterstofperoxide 3% 100ml

Waterstofperoxide 3% 100ml

Bekerglas Simax hoog 1000ml

Bekerglas Simax hoog 1000ml

Mierenzuur 85% 1L

Mierenzuur 85% 1L

Natriumcarbonaat 800gram

Natriumcarbonaat 800gram

Fenolftaleïne 20 gram

Fenolftaleïne 20 gram

Waterstofperoxide 3% 1L

Waterstofperoxide 3% 1L