Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Luminol

Luminol 1 gram

Luminol 1 gram 

 Zuiverheid > 95%

Bestellen


Stuksprijs: €6.20 (ex btw)
Bestellen

27 stuk(s) op voorraadChemische Eigenschappen

Voorkomen:
Geelgroen poeder
Synoniemen:
Luminol, 3-aminoftaalhydrazide, 5-amino-2,3-dihydroftalazine-1,4-dion, 3-aminoftaalzuurhydrazide
UN:
IUPAC:
5-amino-2,3-dihydro-1,4-ftaalazinedion
CAS Nr:
521-31-3
EEG Index:
208-309-4
Formule:
C8H7N3O2
SMILES:
NC1=C(C(NNC2=O)=O)C2=CC=C1
Mol. Massa:
177.160
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
319.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Geelgroen

Gevarenaanduidingen

Irriterend
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelingen

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pot < 100gr
Netto Gewicht:
0.00 KG
Verzendunits:
0
HS Code:

Vaak samen besteld:

Stop rood rubber 12.5mm-16.5mm
Stop rood rubber 12.5mm-16.5mm
Stop rood rubber 26-32mm
Stop rood rubber 26-32mm
Stop rood rubber 18-24mm
Stop rood rubber 18-24mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Gallium 100gr
Gallium 100gr
Kaliumjodide 100gr
Kaliumjodide 100gr
Kaliumchloride 99% 1Kg
Kaliumchloride 99% 1Kg
Fosforzuur 59% 1L
Fosforzuur 59% 1L
Sulfaminezuur 1Kg >99%
Sulfaminezuur 1Kg >99%
Aluminium Poeder 4N 100gr
Aluminium Poeder 4N 100gr
Magnesium Lint 25 gram
Magnesium Lint 25 gram
Kaliumjodide 20gr
Kaliumjodide 20gr