Wegens omstandigheden zijn wij gesloten.

Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Kopersulfaat

Kopersulfaat Pentahydraat 5000 gram

Kopersulfaat Pentahydraat 5000 gram

Verpakt in een stevige plastic emmer.

Bestellen


Stuksprijs: €35.50 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 3 tot 8 werkdagenDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Blauwe kristallen
Synoniemen:
kopersulfaat, kopervitriool, blauwe aluin, blauwe vitriool
UN:
3077
IUPAC:
Koper(II)Sulfaat pentahydraat
CAS Nr:
7758-99-8
EEG Index:
231-847-6
Formule:
CuSO4
SMILES:
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]
Mol. Massa:
159.609
Dichtheid:
2.286
Smeltpunt:
110.000 °C
Kookpunt:
250.000 °C
Kleur:
Blauw

Gevarenaanduidingen

Schadelijk voor de omgeving Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
5.00 KG/L
Verpakkingstype:
Emmer 5Kg
Netto Gewicht:
5.00 KG
Verzendunits:
9
HS Code:
28332500

Vaak samen besteld:

Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Stop rood rubber 12.5mm-16.5mm
Stop rood rubber 12.5mm-16.5mm
Fy ALK 5000 gram
Fy ALK 5000 gram
Dubbelspatel chattaway INOX 180mm
Dubbelspatel chattaway INOX 180mm
Demiwater 5L
Demiwater 5L
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Knijpfles 500ml
Knijpfles 500ml
Kaliumpermanganaat 100gr
Kaliumpermanganaat 100gr
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Ijzersulfaat 25kg
Ijzersulfaat 25kg
Zwavel Granulaat 25kg
Zwavel Granulaat 25kg
Isopropylalcohol 19kg - 22L
Isopropylalcohol 19kg - 22L
Aceton >99% 18Kg
Aceton >99% 18Kg