Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Kopersulfaat

Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram

Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram

Verpakt in een plastic emmertje

Bestellen


Stuksprijs: €4.30 (ex btw)
Bestellen

7 stuk(s) op voorraadDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Blauwe kristallen
Synoniemen:
kopersulfaat, kopervitriool, blauwe aluin, blauwe vitriool
UN:
3077
IUPAC:
Koper(II)Sulfaat pentahydraat
CAS Nr:
7758-99-8
EEG Index:
231-847-6
Formule:
CuSO4
SMILES:
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]
Mol. Massa:
159.609
Dichtheid:
2.286
Smeltpunt:
110.000 °C
Kookpunt:
250.000 °C
Kleur:
Blauw

Gevarenaanduidingen

Irriterend Schadelijk voor de omgeving
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
5.00 KG/L
Verpakkingstype:
Emmer 1Kg
Netto Gewicht:
0.50 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
28332500

Vaak samen besteld:

Demiwater 1L
Demiwater 1L
0.5ml Plastic Pipette x10
0.5ml Plastic Pipette x10
3ml Plastic Pipette x10
3ml Plastic Pipette x10
Calciumhydroxide 500gr
Calciumhydroxide 500gr
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Natriumbicarbonaat 5Kg
Natriumbicarbonaat 5Kg
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Ijzersulfaat 1Kg
Ijzersulfaat 1Kg
Kaliumpermanganaat 100gr
Kaliumpermanganaat 100gr
Stop rood rubber 31-38mm
Stop rood rubber 31-38mm
Schep wit HDPE, inhoud 350 ml
Schep wit HDPE, inhoud 350 ml
IJzer(II)Sulfaat Heptahydraat 100gr
IJzer(II)Sulfaat Heptahydraat 100gr
Horlogeglas 100mm
Horlogeglas 100mm
PH Papier Rolletje PH1-14
PH Papier Rolletje PH1-14
Zinkoxide Granulaat 1kg
Zinkoxide Granulaat 1kg
Natriumcarbonaat 800gram
Natriumcarbonaat 800gram
Kaliumnitraat 1000 gram
Kaliumnitraat 1000 gram
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Natriummolybdaat 1kg
Natriummolybdaat 1kg
Borax Decahydraat 1000gr
Borax Decahydraat 1000gr
Zinksulfaat 5kg
Zinksulfaat 5kg
Mangaansulfaat 5kg
Mangaansulfaat 5kg