Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Kopersulfaat

Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram

Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram

Verpakt in een plastic emmertje

Bestellen


Stuksprijs: €4.30 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 2 tot 5 werkdagenDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Blauwe kristallen
Synoniemen:
kopersulfaat, kopervitriool, blauwe aluin, blauwe vitriool
UN:
3077
IUPAC:
Koper(II)Sulfaat pentahydraat
CAS Nr:
7758-99-8
EEG Index:
231-847-6
Formule:
CuSO4
SMILES:
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]
Mol. Massa:
159.609
Dichtheid:
2.286
Smeltpunt:
110.000 °C
Kookpunt:
250.000 °C
Kleur:
Blauw

Gevarenaanduidingen

Irriterend Schadelijk voor de omgeving
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
5.00 KG/L
Verpakkingstype:
Emmer 1Kg
Netto Gewicht:
0.50 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
28332500

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Bekerglas Simax hoog 600ml
Bekerglas Simax hoog 600ml
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Calciumhydroxide 500gr
Calciumhydroxide 500gr
Kaliumpermanganaat 100gr
Kaliumpermanganaat 100gr
Stop rood rubber 31-38mm
Stop rood rubber 31-38mm
Zwavel Granulaat 1kg
Zwavel Granulaat 1kg
Zinksulfaat 1kg
Zinksulfaat 1kg
Isopropylalcohol 20L
Isopropylalcohol 20L
Nikkel plaat 0.3mmx100mmx200mm
Nikkel plaat 0.3mmx100mmx200mm
Calciumcarbonaat 500gr
Calciumcarbonaat 500gr
Natriumhydroxide 140gr
Natriumhydroxide 140gr
Erlenmeyer brede hals 1000ml
Erlenmeyer brede hals 1000ml
Ijzersulfaat 1Kg
Ijzersulfaat 1Kg
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Dubbelspatel chattaway INOX 235mm
Dubbelspatel chattaway INOX 235mm
Reageerbuis 20x180mm borosilicaat
Reageerbuis 20x180mm borosilicaat
Tolueen >99% 100ml
Tolueen >99% 100ml
Benzylalcohol 99% 100ml
Benzylalcohol 99% 100ml
Natriumbenzoaat 100 gram
Natriumbenzoaat 100 gram
Xyleen 300ml (glas)
Xyleen 300ml (glas)
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 100gr
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 100gr
Boekje PH1-14 80 strips
Boekje PH1-14 80 strips