Wegens omstandigheden zijn wij gesloten.

Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Kopersulfaat

Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram

Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram

Verpakt in een plastic emmertje


Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Blauwe kristallen
Synoniemen:
kopersulfaat, kopervitriool, blauwe aluin, blauwe vitriool
UN:
3077
IUPAC:
Koper(II)Sulfaat pentahydraat
CAS Nr:
7758-99-8
EEG Index:
231-847-6
Formule:
CuSO4
SMILES:
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]
Mol. Massa:
159.609
Dichtheid:
2.286
Smeltpunt:
110.000 °C
Kookpunt:
250.000 °C
Kleur:
Blauw

Gevarenaanduidingen

Irriterend Schadelijk voor de omgeving
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
5.00 KG/L
Verpakkingstype:
Emmer 1Kg
Netto Gewicht:
0.50 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
28332500

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Bekerglas Simax hoog 600ml
Bekerglas Simax hoog 600ml
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Isopropylalcohol 19kg - 22L
Isopropylalcohol 19kg - 22L
Nikkel plaat 0.3mmx100mmx200mm
Nikkel plaat 0.3mmx100mmx200mm
Calciumcarbonaat 500gr
Calciumcarbonaat 500gr
Natriumhydroxide 140gr
Natriumhydroxide 140gr
Erlenmeyer brede hals 1000ml
Erlenmeyer brede hals 1000ml
Gallium 20gr
Gallium 20gr
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 25kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 25kg
Oxaalzuur 25Kg
Oxaalzuur 25Kg
Zwavel Refined >99.5% 100gr
Zwavel Refined >99.5% 100gr
Calciumhydroxide 500gr
Calciumhydroxide 500gr
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 1kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 1kg
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Zinksulfaat 1kg
Zinksulfaat 1kg
Kaliumnitraat 1000 gram
Kaliumnitraat 1000 gram
Kaliumchloride 99% 120gr
Kaliumchloride 99% 120gr
Hydrogel parels helder 8mm 10000 stuks
Hydrogel parels helder 8mm 10000 stuks
Zwavel Granulaat 1kg
Zwavel Granulaat 1kg
Erlenmeyer brede hals 250ml
Erlenmeyer brede hals 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml