Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Kopersulfaat

Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram

Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram

Verpakt in een plastic emmertje

Bestellen


Stuksprijs: €4.30 (ex btw)
Bestellen

38 stuk(s) op voorraadDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Blauwe kristallen
Synoniemen:
kopersulfaat, kopervitriool, blauwe aluin, blauwe vitriool
UN:
3077
IUPAC:
Koper(II)Sulfaat pentahydraat
CAS Nr:
7758-99-8
EEG Index:
231-847-6
Formule:
CuSO4
SMILES:
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]
Mol. Massa:
159.609
Dichtheid:
2.286
Smeltpunt:
110.000 °C
Kookpunt:
250.000 °C
Kleur:
Blauw

Gevarenaanduidingen

Irriterend Schadelijk voor de omgeving
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
5.00 KG/L
Verpakkingstype:
Emmer 1Kg
Netto Gewicht:
0.50 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
28332500

Vaak samen besteld:

Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Stop rood rubber 8-12mm
Stop rood rubber 8-12mm
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Reageerbuis 20x180mm borosilicaat
Reageerbuis 20x180mm borosilicaat
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Zinken Plaatje 100x100x0.5mm
Zinken Plaatje 100x100x0.5mm
Stop rood rubber 12.5mm-16.5mm
Stop rood rubber 12.5mm-16.5mm
Plastic emmer 1180ml
Plastic emmer 1180ml
Plastic emmer 5600ml
Plastic emmer 5600ml
Demiwater 5L
Demiwater 5L
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Kaliumpermanganaat 100gr
Kaliumpermanganaat 100gr
Natriumcarbonaat 800gram
Natriumcarbonaat 800gram
3ml Plastic Pipette x10
3ml Plastic Pipette x10
Horlogeglas 90mm
Horlogeglas 90mm
Bekerglas Simax laag 600ml
Bekerglas Simax laag 600ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Zinksulfaat 175gr
Zinksulfaat 175gr
Ijzersulfaat 100gr
Ijzersulfaat 100gr
Citroenzuur Monohydraat 100 gram
Citroenzuur Monohydraat 100 gram
Calciumhydroxide 500gr
Calciumhydroxide 500gr