Voor het eerst sinds 2014 gaan wij een weekje op vakantie tussen 27 en 31 december, we zijn dan telefonisch gesloten en uw bestelling wordt direct na onze vrije dagen verstuurd.

Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Kopersulfaat

Kopersulfaat Pentahydraat 125 gram

Kopersulfaat Pentahydraat 125 gram

Verpakt in een plastic potje met schroefdeksel           

Bestellen


Stuksprijs: €2.19 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 1 tot 3 werkdagenDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Blauwe kristallen
Synoniemen:
kopersulfaat, kopervitriool, blauwe aluin, blauwe vitriool
UN:
3077
IUPAC:
Koper(II)Sulfaat pentahydraat
CAS Nr:
7758-99-8
EEG Index:
231-847-6
Formule:
CuSO4
SMILES:
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]
Mol. Massa:
159.609
Dichtheid:
2.286
Smeltpunt:
110.000 °C
Kookpunt:
250.000 °C
Kleur:
Blauw

Gevarenaanduidingen

Schadelijk voor de omgeving Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
5.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pot >= 100gr < 1000gr
Netto Gewicht:
0.13 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
28332500

Vaak samen besteld:

Zinksulfaat 175gr
Zinksulfaat 175gr
Kaliumcarbonaat 100 gram
Kaliumcarbonaat 100 gram
Kaliumsulfaat 1000gr
Kaliumsulfaat 1000gr
Borax Decahydraat 100gr
Borax Decahydraat 100gr
Fosforzuur 75% 100ml
Fosforzuur 75% 100ml
Kaliumsulfaat 100gr
Kaliumsulfaat 100gr
Ijzersulfaat 100gr
Ijzersulfaat 100gr
Mangaansulfaat 125gr
Mangaansulfaat 125gr
Waterstofperoxide 6% 1L
Waterstofperoxide 6% 1L
Boorzuur 100gr
Boorzuur 100gr
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 100gr
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 100gr
Azijnzuur 40% 1L
Azijnzuur 40% 1L
Kaliumnitraat 150 gram
Kaliumnitraat 150 gram
Ammoniumchloride p.a. >99.7% 100gr
Ammoniumchloride p.a. >99.7% 100gr
Waterstofperoxide 12% 5L
Waterstofperoxide 12% 5L
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 5kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 5kg
Urea 880gr
Urea 880gr
Kaliumchloride 99% 1Kg
Kaliumchloride 99% 1Kg
Natriumbicarbonaat 130 gram
Natriumbicarbonaat 130 gram
Ijzerchloride 40% 1L
Ijzerchloride 40% 1L
Bekerglas Simax laag 50ml
Bekerglas Simax laag 50ml
Actief Kool (granulaat) 400gr
Actief Kool (granulaat) 400gr