Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Kopersulfaat

Kopersulfaat Pentahydraat 125 gram

Kopersulfaat Pentahydraat 125 gram

Verpakt in een plastic potje met schroefdeksel           

Bestellen


Stuksprijs: €2.19 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 1 tot 3 werkdagenDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Blauwe kristallen
Synoniemen:
kopersulfaat, kopervitriool, blauwe aluin, blauwe vitriool
UN:
3077
IUPAC:
Koper(II)Sulfaat pentahydraat
CAS Nr:
7758-99-8
EEG Index:
231-847-6
Formule:
CuSO4
SMILES:
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]
Mol. Massa:
159.609
Dichtheid:
2.286
Smeltpunt:
110.000 °C
Kookpunt:
250.000 °C
Kleur:
Blauw

Gevarenaanduidingen

Schadelijk voor de omgeving Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
5.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pot >= 100gr < 1000gr
Netto Gewicht:
0.13 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
28332500

Vaak samen besteld:

Plastic emmer 1180ml
Plastic emmer 1180ml
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Kaliumchloride 99% 120gr
Kaliumchloride 99% 120gr
Azijnzuur 40% 1L
Azijnzuur 40% 1L
CalciumChloride Parel 75gr
CalciumChloride Parel 75gr
IJzer(II)Sulfaat Heptahydraat 100gr
IJzer(II)Sulfaat Heptahydraat 100gr
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 100gr
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 100gr
Magnesiumnitraat 100gr
Magnesiumnitraat 100gr
Borax Decahydraat 100gr
Borax Decahydraat 100gr
Zinksulfaat 175gr
Zinksulfaat 175gr
Aluminium Poeder 4N 100gr
Aluminium Poeder 4N 100gr
Ijzerchloride 98% (anhydrous) 100gr
Ijzerchloride 98% (anhydrous) 100gr
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Strontiumchloride Hexahydraat 10gr
Strontiumchloride Hexahydraat 10gr
Aluminiumsulfaat 120gr
Aluminiumsulfaat 120gr
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Fles PET Helder 1L
Fles PET Helder 1L
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Kaliumnitraat 1000 gram
Kaliumnitraat 1000 gram
Kaliumnitraat 5000 gram
Kaliumnitraat 5000 gram
Kaliumferricyanide 100gr
Kaliumferricyanide 100gr
Ammoniumchloride p.a. >99.7% 100gr
Ammoniumchloride p.a. >99.7% 100gr
Bismuth brokken 100gr
Bismuth brokken 100gr