Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Kopersulfaat

Kopersulfaat Pentahydraat 125 gram

Kopersulfaat Pentahydraat 125 gram

Verpakt in een plastic potje met schroefdeksel           

Bestellen


Stuksprijs: €2.19 (ex btw)
Bestellen

10 stuk(s) op voorraadDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Blauwe kristallen
Synoniemen:
kopersulfaat, kopervitriool, blauwe aluin, blauwe vitriool
UN:
3077
IUPAC:
Koper(II)Sulfaat pentahydraat
CAS Nr:
7758-99-8
EEG Index:
231-847-6
Formule:
CuSO4
SMILES:
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]
Mol. Massa:
159.609
Dichtheid:
2.286
Smeltpunt:
110.000 °C
Kookpunt:
250.000 °C
Kleur:
Blauw

Gevarenaanduidingen

Schadelijk voor de omgeving Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
5.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pot >= 100gr < 1000gr
Netto Gewicht:
0.13 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
28332500

Vaak samen besteld:

Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Stop rood rubber 8-12mm
Stop rood rubber 8-12mm
Petrischaal 100x15mm kalkglas
Petrischaal 100x15mm kalkglas
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Mangaansulfaat 125gr
Mangaansulfaat 125gr
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Zinksulfaat 175gr
Zinksulfaat 175gr
Actief Kool (granulaat) 400gr
Actief Kool (granulaat) 400gr
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 5kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 5kg
Kaliumsulfaat 1000gr
Kaliumsulfaat 1000gr
Kaliumchloride 99% 1Kg
Kaliumchloride 99% 1Kg
Borax Decahydraat 100gr
Borax Decahydraat 100gr
Fosforzuur 75% 100ml
Fosforzuur 75% 100ml
Ijzerchloride 40% 1L
Ijzerchloride 40% 1L
Kaliumsulfaat 100gr
Kaliumsulfaat 100gr
Ijzersulfaat 100gr
Ijzersulfaat 100gr
Waterstofperoxide 6% 1L
Waterstofperoxide 6% 1L
Ascorbinezuur 100gr
Ascorbinezuur 100gr
Smeltkroes 40x40mm met deksel
Smeltkroes 40x40mm met deksel
Zinksulfaat 1kg
Zinksulfaat 1kg
Mangaansulfaat 1kg
Mangaansulfaat 1kg
Isopropylalcohol 100ml
Isopropylalcohol 100ml