Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Kopersulfaat

Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram

Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram

Verpakt in een stevig wit plastic emmertje

Bestellen


Stuksprijs: €6.57 (ex btw)
Bestellen

36 stuk(s) op voorraadDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Blauwe kristallen
Synoniemen:
kopersulfaat, kopervitriool, blauwe aluin, blauwe vitriool
UN:
3077
IUPAC:
Koper(II)Sulfaat pentahydraat
CAS Nr:
7758-99-8
EEG Index:
231-847-6
Formule:
CuSO4
SMILES:
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]
Mol. Massa:
159.609
Dichtheid:
2.286
Smeltpunt:
110.000 °C
Kookpunt:
250.000 °C
Kleur:
Blauw

Gevarenaanduidingen

Irriterend Schadelijk voor de omgeving
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
5.00 KG/L
Verpakkingstype:
Emmer 1Kg
Netto Gewicht:
1.00 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
28332500

Vaak samen besteld:

Plastic emmer 1180ml
Plastic emmer 1180ml
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Stop rood rubber 8-12mm
Stop rood rubber 8-12mm
Horlogeglas 70mm
Horlogeglas 70mm
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Ammoniak 25% 1L
Ammoniak 25% 1L
Glazen Thermometer 0-200℃
Glazen Thermometer 0-200℃
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Kaliumchloride 99% 1Kg
Kaliumchloride 99% 1Kg
Bekerglas Simax hoog 250ml
Bekerglas Simax hoog 250ml
Plastic emmer 5600ml
Plastic emmer 5600ml
CalciumChloride (vlokken) 25kg in emmer
CalciumChloride (vlokken) 25kg in emmer
Fosforzuur 75% 100ml
Fosforzuur 75% 100ml
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Zinkoxide Granulaat 1kg
Zinkoxide Granulaat 1kg
Isopropylalcohol Sprayfles 1L
Isopropylalcohol Sprayfles 1L
Formaline 37% 100ml
Formaline 37% 100ml
Natriummetasilicaat 1Kg
Natriummetasilicaat 1Kg
CalciumChloride Parel 750gr
CalciumChloride Parel 750gr
Methyleen Blauw 25gr
Methyleen Blauw 25gr
Boekje PH1-14 80 strips
Boekje PH1-14 80 strips
Erlenmeyer brede hals 500ml
Erlenmeyer brede hals 500ml
Erlenmeyer brede hals 250ml
Erlenmeyer brede hals 250ml