Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Kopersulfaat

Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram

Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram

Verpakt in een stevig wit plastic emmertje

Bestellen


Prijs: €6.57
Bestellen
15 stuk(s) op voorraad


Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Blauwe kristallen
Synoniemen:
kopersulfaat, kopervitriool, blauwe aluin, blauwe vitriool
UN:
3077
IUPAC:
Koper(II)Sulfaat pentahydraat
CAS Nr:
7758-99-8
EEG Index:
231-847-6
Formule:
CuSO4
SMILES:
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]
Mol. Massa:
159.609
Dichtheid:
2.286
Smeltpunt:
110.000 °C
Kookpunt:
250.000 °C
Kleur:
Blauw

Gevarenaanduidingen

Irriterend Schadelijk voor de omgeving
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
5.00 KG/L
Verpakkingstype:
Emmer 1Kg
Netto Gewicht:
1.00 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
28332500

Vaak samen besteld:

Plastic emmer 1180ml
Plastic emmer 1180ml
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Bekerglas Simax hoog 1000ml
Bekerglas Simax hoog 1000ml
Horlogeglas 70mm
Horlogeglas 70mm
Isopropylalcohol 100ml
Isopropylalcohol 100ml
Grafiet staaf 10x100mm
Grafiet staaf 10x100mm
Bekerglas Simax laag 2000ml
Bekerglas Simax laag 2000ml
Horlogeglas 120mm
Horlogeglas 120mm
Petrischaal 100x15mm kalkglas
Petrischaal 100x15mm kalkglas
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Bekerglas Simax laag 1000ml
Bekerglas Simax laag 1000ml
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Zwavel Refined >99.5% 100gr
Zwavel Refined >99.5% 100gr
Ijzersulfaat 1Kg
Ijzersulfaat 1Kg
Natriumsulfaat 1000gr
Natriumsulfaat 1000gr
Glazen Thermometer 0-200℃
Glazen Thermometer 0-200℃
Borax Decahydraat 1000gr
Borax Decahydraat 1000gr
Kaliumnitraat 1000 gram
Kaliumnitraat 1000 gram
Kaliumcarbonaat 1000gram
Kaliumcarbonaat 1000gram
Borax Decahydraat 100gr
Borax Decahydraat 100gr
Calciumhydroxide 2500gr
Calciumhydroxide 2500gr
Tolueen >99% 100ml
Tolueen >99% 100ml
Zinksulfaat 1kg
Zinksulfaat 1kg