Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Kopersulfaat

Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram

Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram

Verpakt in een stevig wit plastic emmertje

Bestellen


Stuksprijs: €6.57 (ex btw)
Bestellen

28 stuk(s) op voorraadDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Blauwe kristallen
Synoniemen:
kopersulfaat, kopervitriool, blauwe aluin, blauwe vitriool
UN:
3077
IUPAC:
Koper(II)Sulfaat pentahydraat
CAS Nr:
7758-99-8
EEG Index:
231-847-6
Formule:
CuSO4
SMILES:
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]
Mol. Massa:
159.609
Dichtheid:
2.286
Smeltpunt:
110.000 °C
Kookpunt:
250.000 °C
Kleur:
Blauw

Gevarenaanduidingen

Irriterend Schadelijk voor de omgeving
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
5.00 KG/L
Verpakkingstype:
Emmer 1Kg
Netto Gewicht:
1.00 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
28332500

Vaak samen besteld:

Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Stop rood rubber 8-12mm
Stop rood rubber 8-12mm
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 1kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 1kg
Kaliumchloride 99% 1Kg
Kaliumchloride 99% 1Kg
Ijzersulfaat 1Kg
Ijzersulfaat 1Kg
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Bekerglas Simax hoog 250ml
Bekerglas Simax hoog 250ml
Plastic emmer 5600ml
Plastic emmer 5600ml
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Aluminiumsulfaat 1Kg
Aluminiumsulfaat 1Kg
Zwavelzuur 15% 1000ml
Zwavelzuur 15% 1000ml
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriummetasilicaat 1Kg
Natriummetasilicaat 1Kg
CalciumChloride Parel 750gr
CalciumChloride Parel 750gr
Borax Decahydraat 1000gr
Borax Decahydraat 1000gr
Natriumcarbonaat 800gram
Natriumcarbonaat 800gram
Natriumchloride 1Kg
Natriumchloride 1Kg
Methyleen Blauw 25gr
Methyleen Blauw 25gr
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Boekje PH1-14 80 strips
Boekje PH1-14 80 strips
Erlenmeyer brede hals 500ml
Erlenmeyer brede hals 500ml
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter