Wegens omstandigheden zijn wij gesloten.

Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Kopersulfaat

Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram

Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram

Verpakt in een stevig wit plastic emmertje

Bestellen


Stuksprijs: €9.88 (ex btw)
Bestellen

9 stuk(s) op voorraadDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Blauwe kristallen
Synoniemen:
kopersulfaat, kopervitriool, blauwe aluin, blauwe vitriool
UN:
3077
IUPAC:
Koper(II)Sulfaat pentahydraat
CAS Nr:
7758-99-8
EEG Index:
231-847-6
Formule:
CuSO4
SMILES:
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]
Mol. Massa:
159.609
Dichtheid:
2.286
Smeltpunt:
110.000 °C
Kookpunt:
250.000 °C
Kleur:
Blauw

Gevarenaanduidingen

Irriterend Schadelijk voor de omgeving
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
5.00 KG/L
Verpakkingstype:
Emmer 1Kg
Netto Gewicht:
1.00 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
28332500

Vaak samen besteld:

Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Stop rood rubber 8-12mm
Stop rood rubber 8-12mm
Zwavelzuur 15% 1000ml
Zwavelzuur 15% 1000ml
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Stop rood rubber 12.5mm-16.5mm
Stop rood rubber 12.5mm-16.5mm
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Natriumbicarbonaat 25Kg
Natriumbicarbonaat 25Kg
Bekerglas Simax laag 600ml
Bekerglas Simax laag 600ml
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Calciumhydroxide 2500gr
Calciumhydroxide 2500gr
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Kaliumjodide 20gr
Kaliumjodide 20gr
Erlenmeyer smalle hals 500ml
Erlenmeyer smalle hals 500ml
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Dubbelspatel chattaway INOX 125mm
Dubbelspatel chattaway INOX 125mm
Bekerglas Simax laag 100ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Calciumhydroxide 500gr
Calciumhydroxide 500gr
Natriumhydroxide 500 gram
Natriumhydroxide 500 gram
Knijpfles 250ml
Knijpfles 250ml
Natriumacetaat Trihydraat 100 gram
Natriumacetaat Trihydraat 100 gram
Horlogeglas 100mm
Horlogeglas 100mm
Zoutzuur 10% 1 Liter
Zoutzuur 10% 1 Liter