Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Kopersulfaat

Kopersulfaat Anhydrous 100gr - Ph Eur.

Droog (anhydrous) kopersulfaat van zeer hoge zuiverheid. 

Leverancier: Carl-Roth, getest volgens Ph. Eur.

  • Assay (iodom., dry substance)  99,0-101,0 %  
  • Identity complies  
  • Appearance of solution complies  
  • Chloride (Cl) ≤0,015 %  
  • Iron (Fe) ≤0,015 %  
  • Lead (Pb) ≤0,008 %  
  • Loss on drying (250 °C) ≤1,0 %  
Inhoud: 100gr.
Verpakking: Plastic potje met schroefdeksel

Bestellen


Stuksprijs: €9.50 (ex btw)
Bestellen

7 stuk(s) op voorraadDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Blauwe kristallen
Synoniemen:
kopersulfaat, kopervitriool, blauwe aluin, blauwe vitriool
UN:
3077
IUPAC:
Koper(II)Sulfaat pentahydraat
CAS Nr:
7758-99-8
EEG Index:
231-847-6
Formule:
CuSO4
SMILES:
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]
Mol. Massa:
159.609
Dichtheid:
2.286
Smeltpunt:
110.000 °C
Kookpunt:
250.000 °C
Kleur:
Blauw

Gevarenaanduidingen

Schadelijk voor de gezondheid Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pallet
Netto Gewicht:
0.00 KG
Verzendunits:
0
HS Code:

Vaak samen besteld:

Kopersulfaat Pentahydraat 125 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 125 gram
Citroenzuur Anhydraat 100gr
Citroenzuur Anhydraat 100gr
Natriumbicarbonaat 12.5kg
Natriumbicarbonaat 12.5kg
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram