Wegens omstandigheden zijn wij gesloten.

Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Kopersulfaat

Kopersulfaat Anhydrous 100gr - Ph Eur.

Droog (anhydrous) kopersulfaat van zeer hoge zuiverheid. 

Leverancier: Carl-Roth, getest volgens Ph. Eur.

  • Assay (iodom., dry substance)  99,0-101,0 %  
  • Identity complies  
  • Appearance of solution complies  
  • Chloride (Cl) ≤0,015 %  
  • Iron (Fe) ≤0,015 %  
  • Lead (Pb) ≤0,008 %  
  • Loss on drying (250 °C) ≤1,0 %  
Inhoud: 100gr.
Verpakking: Plastic potje met schroefdeksel

Bestellen


Stuksprijs: €9.50 (ex btw)
Bestellen

1 stuk(s) op voorraadDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Blauwe kristallen
Synoniemen:
kopersulfaat, kopervitriool, blauwe aluin, blauwe vitriool
UN:
3077
IUPAC:
Koper(II)Sulfaat pentahydraat
CAS Nr:
7758-99-8
EEG Index:
231-847-6
Formule:
CuSO4
SMILES:
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]
Mol. Massa:
159.609
Dichtheid:
2.286
Smeltpunt:
110.000 °C
Kookpunt:
250.000 °C
Kleur:
Blauw

Gevarenaanduidingen

Schadelijk voor de gezondheid Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pallet
Netto Gewicht:
0.00 KG
Verzendunits:
0
HS Code:

Vaak samen besteld:

Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Stop rood rubber 8-12mm
Stop rood rubber 8-12mm
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Molybdeensulfide 100gr
Molybdeensulfide 100gr
Erlenmeyer brede hals 100ml
Erlenmeyer brede hals 100ml
Kopersulfaat Pentahydraat 125 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 125 gram
Actief Kool (granulaat) 400gr
Actief Kool (granulaat) 400gr