Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Kopersulfaat

Kopersulfaat Anhydrous 1000gr

Droog (anhydrous) kopersulfaat van zeer hoge zuiverheid. 

Leverancier: Carl-Roth, getest volgens Ph. Eur.

  • Assay (iodom., dry substance)   99,0-101,0 %  
  • Identity complies  
  • Appearance of solution complies  
  • Chloride (Cl) ≤0,015 %  
  • Iron (Fe) ≤0,015 %  
  • Lead (Pb)  ≤0,008 %  
  • Loss on drying (250 °C) ≤1,0 %  
Inhoud: 1000gr.
Verpakking: Plastic emmer

Bestellen


Stuksprijs: €69.38 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 3 tot 8 werkdagenDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Blauwe kristallen
Synoniemen:
kopersulfaat, kopervitriool, blauwe aluin, blauwe vitriool
UN:
3077
IUPAC:
Koper(II)Sulfaat pentahydraat
CAS Nr:
7758-99-8
EEG Index:
231-847-6
Formule:
CuSO4
SMILES:
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]
Mol. Massa:
159.609
Dichtheid:
2.286
Smeltpunt:
110.000 °C
Kookpunt:
250.000 °C
Kleur:
Blauw

Gevarenaanduidingen

Schadelijk voor de gezondheid Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pallet
Netto Gewicht:
0.00 KG
Verzendunits:
1
HS Code:

Vaak samen besteld:

Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Stop rood rubber 8-12mm
Stop rood rubber 8-12mm
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Stop rood rubber 12.5mm-16.5mm
Stop rood rubber 12.5mm-16.5mm
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Petrischaal 100x15mm kalkglas
Petrischaal 100x15mm kalkglas
Zwavelzuur 15% 1000ml
Zwavelzuur 15% 1000ml
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Natriumbicarbonaat 25Kg
Natriumbicarbonaat 25Kg
Mangaansulfaat 125gr
Mangaansulfaat 125gr
Actief Kool (granulaat) 400gr
Actief Kool (granulaat) 400gr
Bekerglas Simax hoog 600ml
Bekerglas Simax hoog 600ml
Calciumhydroxide 500gr
Calciumhydroxide 500gr
Bekerglas Simax laag 600ml
Bekerglas Simax laag 600ml
Calciumhydroxide 2500gr
Calciumhydroxide 2500gr
Kaliumjodide 20gr
Kaliumjodide 20gr
Zinksulfaat 175gr
Zinksulfaat 175gr
Zinksulfaat 1kg
Zinksulfaat 1kg
Isopropylalcohol 19kg - 22L
Isopropylalcohol 19kg - 22L
Erlenmeyer smalle hals 500ml
Erlenmeyer smalle hals 500ml