Naar categorie: Vaste Stoffen

Kopersulfaat

Koper(II)sulfaat is het koperzout van zwavelzuur. De zuivere watervrije stof komt voor als een wit kristallijn poeder. Koper(II)sulfaat vormt echter gemakkelijk blauwe kristallen van het pentahydraat: CuSO4 · 5 H2O.
Watervrij koper(II)sulfaat komt in de natuur voor onder de vorm van het mineraal hydrocyaniet. Het pentahydraat komt voor als het mineraal chalcanthiet. Watervrij kopersulfaat is van nature een witte stof maar na het toevoegen van water wordt het blauw.

Kopersulfaat wordt gebruikt in de tuinbouw, het is een meststof die in kleine hoeveelheden aanwezig moet zijn. In de veehouderij wordt het al dan niet samen met formaline toegepast om infecties aan de hoeven van een rund te bestrijden. In de geneeskunde wordt het gebruikt als ontsmettingsmiddel, als bloedstelpend middel en als emeticum. Het kan ook dienen als antigif bij vergiftiging met fosfor. Het wordt ook aangewend voor het conserveren van hout.


Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
Kopersulfaat Pentahydraat 25kg Kopersulfaat Pentahydraat 25kg Producten
Kopersulfaat Pentahydraat 125 gram Kopersulfaat Pentahydraat 125 gram €2.19 €2.65 Bestellen
Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram €4.30 €5.20 38 Bestellen
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram €6.57 €7.95 28 Bestellen
Kopersulfaat Anhydrous 100gr Kopersulfaat Anhydrous 100gr - Ph Eur. €9.50 €11.50 7 Bestellen
Kopersulfaat Pentahydraat 5000 gram Kopersulfaat Pentahydraat 5000 gram €21.45 €25.95 Bestellen
Kopersulfaat Anhydrous 1000gr Kopersulfaat Anhydrous 1000gr €69.38 €83.95 1 Bestellen

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Blauwe kristallen
Synoniemen:
kopersulfaat, kopervitriool, blauwe aluin, blauwe vitriool
UN:
3077
IUPAC:
Koper(II)Sulfaat pentahydraat
CAS Nr:
7758-99-8
EEG Index:
231-847-6
Formule:
CuSO4
SMILES:
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]
Mol. Massa:
159.609
Dichtheid:
2.286
Smeltpunt:
110.000 °C
Kookpunt:
250.000 °C
Kleur:
Blauw

Gevarenaanduidingen

Irriterend Schadelijk voor de omgeving
ADR: MILIEUGEVAARLIJKE VASTE STOF, 9, III (E)
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Transport

Kenmerk:
UN3077 MILIEUGEVAARLIJKE VASTE STOF, 9, III (E)
ADR Klasse:
9
Verpakkingsgroep:
III
Punten:
1 per KG/L
HS Code:
28332500

Vaak samen besteld:

Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Stop rood rubber 8-12mm
Stop rood rubber 8-12mm
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Plastic emmer 1180ml
Plastic emmer 1180ml
Reageerbuis 20x180mm borosilicaat
Reageerbuis 20x180mm borosilicaat
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Natriumcarbonaat 800gram
Natriumcarbonaat 800gram
Plastic emmer 5600ml
Plastic emmer 5600ml
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 1kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 1kg
Azijnzuur 40% 1L
Azijnzuur 40% 1L
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Zinksulfaat 175gr
Zinksulfaat 175gr
Zinken Plaatje 100x100x0.5mm
Zinken Plaatje 100x100x0.5mm
Stop rood rubber 12.5mm-16.5mm
Stop rood rubber 12.5mm-16.5mm
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Kaliumchloride 99% 1Kg
Kaliumchloride 99% 1Kg
Salpeterzuur 1L 53%
Salpeterzuur 1L 53%
Kaliumchloride 99% 120gr
Kaliumchloride 99% 120gr
Borax Decahydraat 100gr
Borax Decahydraat 100gr
Kaliumpermanganaat 100gr
Kaliumpermanganaat 100gr