Vanwege het coronavirus hebben wij het enorm druk, stuur ons een email als u ons niet telefonisch kunt bereiken, bestellingen worden zo snel mogelijk verzonden
We zijn genoodzaakt orders van zorginstellingen met voorrang te behandelen, het kan daardoor langer duren voordat wij uw bestelling versturen.

Naar categorie: Vaste Stoffen

Kopersulfaat

Koper(II)sulfaat is het koperzout van zwavelzuur. De zuivere watervrije stof komt voor als een wit kristallijn poeder. Koper(II)sulfaat vormt echter gemakkelijk blauwe kristallen van het pentahydraat: CuSO4 · 5 H2O.
Watervrij koper(II)sulfaat komt in de natuur voor onder de vorm van het mineraal hydrocyaniet. Het pentahydraat komt voor als het mineraal chalcanthiet. Watervrij kopersulfaat is van nature een witte stof maar na het toevoegen van water wordt het blauw.

Kopersulfaat wordt gebruikt in de tuinbouw, het is een meststof die in kleine hoeveelheden aanwezig moet zijn. In de veehouderij wordt het al dan niet samen met formaline toegepast om infecties aan de hoeven van een rund te bestrijden. In de geneeskunde wordt het gebruikt als ontsmettingsmiddel, als bloedstelpend middel en als emeticum. Het kan ook dienen als antigif bij vergiftiging met fosfor. Het wordt ook aangewend voor het conserveren van hout.


Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Ex. BTW Incl. BTW
Kopersulfaat Pentahydraat (bulk) Kopersulfaat Pentahydraat (bulk) Producten
Kopersulfaat Pentahydraat 125 gram Kopersulfaat Pentahydraat 125 gram €2.19 €2.65 13 Bestellen
Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram €5.54 €6.70 45 Bestellen
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram €8.22 €9.95 25 Bestellen
Kopersulfaat Anhydrous 100gr Kopersulfaat Anhydrous 100gr - Ph Eur. €9.50 €11.50 15 Bestellen
Kopersulfaat Pentahydraat 5000 gram Kopersulfaat Pentahydraat 5000 gram €31.36 €37.95 Bestellen
Kopersulfaat Anhydrous 1000gr Kopersulfaat Anhydrous 1000gr €69.38 €83.95 1 Bestellen

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Blauwe kristallen
Synoniemen:
kopersulfaat, kopervitriool, blauwe aluin, blauwe vitriool
UN:
3077
IUPAC:
Koper(II)Sulfaat pentahydraat
CAS Nr:
7758-99-8
EEG Index:
231-847-6
Formule:
CuSO4
SMILES:
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]
Mol. Massa:
159.609
Dichtheid:
2.286
Smeltpunt:
110.000 °C
Kookpunt:
250.000 °C
Kleur:
Blauw

Gevarenaanduidingen

Irriterend Schadelijk voor de omgeving
ADR: MILIEUGEVAARLIJKE VASTE STOF, 9, III (E)
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Transport

Kenmerk:
UN3077 MILIEUGEVAARLIJKE VASTE STOF, 9, III (E)
ADR Klasse:
9
Verpakkingsgroep:
III
Punten:
1 per KG/L
HS Code:
28332500;


Vaak samen besteld:

Boekje PH1-14 80 strips

Boekje PH1-14 80 strips

Zinksulfaat 1kg

Zinksulfaat 1kg

Glazen Roerstaaf 150mm

Glazen Roerstaaf 150mm

Formaline 37% 1 Liter

Formaline 37% 1 Liter

Keramisch getipt pincet 10x130mm recht

Keramisch getipt pincet 10x130mm recht

Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter

Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter