Naar categorie: Vaste Stoffen

Kopersulfaat

Koper(II)sulfaat is het koperzout van zwavelzuur. De zuivere watervrije stof komt voor als een wit kristallijn poeder. Koper(II)sulfaat vormt echter gemakkelijk blauwe kristallen van het pentahydraat: CuSO4 · 5 H2O.
Watervrij koper(II)sulfaat komt in de natuur voor onder de vorm van het mineraal hydrocyaniet. Het pentahydraat komt voor als het mineraal chalcanthiet. Watervrij kopersulfaat is van nature een witte stof maar na het toevoegen van water wordt het blauw.

Kopersulfaat wordt gebruikt in de tuinbouw, het is een meststof die in kleine hoeveelheden aanwezig moet zijn. In de veehouderij wordt het al dan niet samen met formaline toegepast om infecties aan de hoeven van een rund te bestrijden. In de geneeskunde wordt het gebruikt als ontsmettingsmiddel, als bloedstelpend middel en als emeticum. Het kan ook dienen als antigif bij vergiftiging met fosfor. Het wordt ook aangewend voor het conserveren van hout.


Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Ex. BTW Incl. BTW
Kopersulfaat Pentahydraat 25kg Kopersulfaat Pentahydraat 25kg Producten
Kopersulfaat Pentahydraat 125 gram Kopersulfaat Pentahydraat 125 gram €2.19 €2.65 17 Bestellen
Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram €4.30 €5.20 8 Bestellen
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram €6.57 €7.95 15 Bestellen
Kopersulfaat Anhydrous 100gr Kopersulfaat Anhydrous 100gr - Ph Eur. €9.50 €11.50 10 Bestellen
Kopersulfaat Pentahydraat 5000 gram Kopersulfaat Pentahydraat 5000 gram €21.45 €25.95 Bestellen
Kopersulfaat Anhydrous 1000gr Kopersulfaat Anhydrous 1000gr €69.38 €83.95 1 Bestellen

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Blauwe kristallen
Synoniemen:
kopersulfaat, kopervitriool, blauwe aluin, blauwe vitriool
UN:
3077
IUPAC:
Koper(II)Sulfaat pentahydraat
CAS Nr:
7758-99-8
EEG Index:
231-847-6
Formule:
CuSO4
SMILES:
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]
Mol. Massa:
159.609
Dichtheid:
2.286
Smeltpunt:
110.000 °C
Kookpunt:
250.000 °C
Kleur:
Blauw

Gevarenaanduidingen

Irriterend Schadelijk voor de omgeving
ADR: MILIEUGEVAARLIJKE VASTE STOF, 9, III (E)
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Transport

Kenmerk:
UN3077 MILIEUGEVAARLIJKE VASTE STOF, 9, III (E)
ADR Klasse:
9
Verpakkingsgroep:
III
Punten:
1 per KG/L
HS Code:
28332500

Vaak samen besteld:

Boekje PH1-14 80 strips
Boekje PH1-14 80 strips
Plastic emmer 1180ml
Plastic emmer 1180ml
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Bekerglas Simax hoog 1000ml
Bekerglas Simax hoog 1000ml
Horlogeglas 70mm
Horlogeglas 70mm
Magnesiumnitraat 100gr
Magnesiumnitraat 100gr
Bekerglas Simax laag 1000ml
Bekerglas Simax laag 1000ml
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Borax Decahydraat 1000gr
Borax Decahydraat 1000gr
Isopropylalcohol 100ml
Isopropylalcohol 100ml
Grafiet staaf 10x100mm
Grafiet staaf 10x100mm
Kaliumnitraat 5000 gram
Kaliumnitraat 5000 gram
CalciumChloride Parel 75gr
CalciumChloride Parel 75gr
Natriumhypochloriet 12-14% 1L
Natriumhypochloriet 12-14% 1L
CalciumChloride Parel 750gr
CalciumChloride Parel 750gr
Kaliumnitraat 1000 gram
Kaliumnitraat 1000 gram
Zinksulfaat 1kg
Zinksulfaat 1kg
Kaliumferricyanide 100gr
Kaliumferricyanide 100gr
Bekerglas Simax laag 2000ml
Bekerglas Simax laag 2000ml
Horlogeglas 120mm
Horlogeglas 120mm
Petrischaal 100x15mm kalkglas
Petrischaal 100x15mm kalkglas
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter