Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Kaliumpermanganaat

Kaliumpermanganaat 100gr

Kaliumpermanganaat 100gr verpakt in een plastic potje met schroefdeksel

 
 
Geef aub uw gebruiksdoel aan in de bestelnotitie, wij zijn verplicht dit op te slaan alvorens wij uitleveren

Bestellen


Stuksprijs: €7.40 (ex btw)
Bestellen

1 stuk(s) op voorraad


Categorie II - DRUGS PRECURSOR: KALIUMPERMANGANAAT  meer informatie

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 20 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Altijd
Vergunningsplicht:
Altijd

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Paarse kristallen
Synoniemen:
kaliumtetraoxomanganaat(VII), kaliummanganaat(VII)
UN:
1490
IUPAC:
kaliumpermanganaat
CAS Nr:
7722-64-7
EEG Index:
231-760-3
Formule:
KMnO4
SMILES:
O-[Mn](=O)(=O)=O.K+
Mol. Massa:
158.040
Dichtheid:
2.703
Smeltpunt:
240.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Paars

Gevarenaanduidingen

Oxiderend Irriterend Schadelijk voor de omgeving Schadelijk voor de gezondheid Schadelijk voor de omgeving
Opslag: Gescheiden van brandbare en reducerende stoffen en metaalpoeders. Goed gesloten.

H272 - Kan brand bevorderen; oxiderend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P220 - Van kleding/.../brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pot >= 100gr < 1000gr
Netto Gewicht:
0.10 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
28416100

Vaak samen besteld:

Waterstofperoxide 3% 1L
Waterstofperoxide 3% 1L
Waterstofperoxide 35% 1L
Waterstofperoxide 35% 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
n-Propanol 1000ml
n-Propanol 1000ml
Isopropylalcohol 100ml
Isopropylalcohol 100ml
Waterstofperoxide 3% 100ml
Waterstofperoxide 3% 100ml
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Actief Kool (poeder) 400gr
Actief Kool (poeder) 400gr
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Actief Kool (granulaat) 400gr
Actief Kool (granulaat) 400gr
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Kaliumpermanganaat 1000gr
Kaliumpermanganaat 1000gr
Zwavelzuur 96-98% 1 Liter
Zwavelzuur 96-98% 1 Liter
Reageerbuis 20x180mm borosilicaat
Reageerbuis 20x180mm borosilicaat
Natriumthiosulfaat 100gr
Natriumthiosulfaat 100gr
Waterstofperoxide 3% 5L
Waterstofperoxide 3% 5L
Ammoniak 25% 1L
Ammoniak 25% 1L
Natriumchloride 1Kg
Natriumchloride 1Kg
Stop rood rubber 12.5mm-16.5mm
Stop rood rubber 12.5mm-16.5mm
Stop rood rubber 17-22mm
Stop rood rubber 17-22mm
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Kookpuntbenzine 60-80 1L
Kookpuntbenzine 60-80 1L
Natriumsulfaat 1000gr
Natriumsulfaat 1000gr
Kaliumnitraat 1000 gram
Kaliumnitraat 1000 gram