Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Kaliumpermanganaat

Kaliumpermanganaat 100gr

Kaliumpermanganaat 100gr verpakt in een plastic potje met schroefdeksel

 
 
Geef aub uw gebruiksdoel aan in de bestelnotitie, wij zijn verplicht dit op te slaan alvorens wij uitleveren

Bestellen


Stuksprijs: €4.09 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 5 tot 14 werkdagen


Categorie II - DRUGS PRECURSOR: KALIUMPERMANGANAAT  meer informatie

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 20 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Altijd
Vergunningsplicht:
Altijd

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Paarse kristallen
Synoniemen:
kaliumtetraoxomanganaat(VII), kaliummanganaat(VII)
UN:
1490
IUPAC:
kaliumpermanganaat
CAS Nr:
7722-64-7
EEG Index:
231-760-3
Formule:
KMnO4
SMILES:
O-[Mn](=O)(=O)=O.K+
Mol. Massa:
158.040
Dichtheid:
2.703
Smeltpunt:
240.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Paars

Gevarenaanduidingen

Oxiderend Irriterend Schadelijk voor de omgeving Schadelijk voor de gezondheid Schadelijk voor de omgeving
Opslag: Gescheiden van brandbare en reducerende stoffen en metaalpoeders. Goed gesloten.

H272 - Kan brand bevorderen; oxiderend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P220 - Van kleding/.../brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pot >= 100gr < 1000gr
Netto Gewicht:
0.10 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
28416100

Vaak samen besteld:

Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Stop rood rubber 12.5mm-16.5mm
Stop rood rubber 12.5mm-16.5mm
Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram
Reageerbuis klem, hout, 175mm
Reageerbuis klem, hout, 175mm
3ml Plastic Pipette x10
3ml Plastic Pipette x10
Borax Decahydraat 100gr
Borax Decahydraat 100gr
Ammonia 1L
Ammonia 1L
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Kaliumjodide 20gr
Kaliumjodide 20gr
Magnesium Lint 25 gram
Magnesium Lint 25 gram
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Horlogeglas 90mm
Horlogeglas 90mm
Zwavelzuur 96-98% 1 Liter
Zwavelzuur 96-98% 1 Liter
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Azijnzuur 40% 1L
Azijnzuur 40% 1L
Calciumcarbonaat 150gr
Calciumcarbonaat 150gr
Kaliumferricyanide 100gr
Kaliumferricyanide 100gr
Natriumacetaat Trihydraat 100 gram
Natriumacetaat Trihydraat 100 gram
Natriumthiosulfaat 100gr
Natriumthiosulfaat 100gr
Zwavel Refined >99.5% 100gr
Zwavel Refined >99.5% 100gr
Waterstofperoxide 3% 100ml
Waterstofperoxide 3% 100ml
Zoutzuur 30% 100ml
Zoutzuur 30% 100ml