Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Kaliumpermanganaat

Kaliumpermanganaat 100gr

Kaliumpermanganaat 100gr verpakt in een plastic potje met schroefdeksel

 
 
Geef aub uw gebruiksdoel aan in de bestelnotitie, wij zijn verplicht dit op te slaan alvorens wij uitleveren

Bestellen


Stuksprijs: €4.09 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 5 tot 14 werkdagen


Categorie II - DRUGS PRECURSOR: KALIUMPERMANGANAAT  meer informatie

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 20 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Altijd
Vergunningsplicht:
Altijd

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Paarse kristallen
Synoniemen:
kaliumtetraoxomanganaat(VII), kaliummanganaat(VII)
UN:
1490
IUPAC:
kaliumpermanganaat
CAS Nr:
7722-64-7
EEG Index:
231-760-3
Formule:
KMnO4
SMILES:
O-[Mn](=O)(=O)=O.K+
Mol. Massa:
158.040
Dichtheid:
2.703
Smeltpunt:
240.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Paars

Gevarenaanduidingen

Oxiderend Irriterend Schadelijk voor de omgeving Schadelijk voor de gezondheid Schadelijk voor de omgeving
Opslag: Gescheiden van brandbare en reducerende stoffen en metaalpoeders. Goed gesloten.

H272 - Kan brand bevorderen; oxiderend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P220 - Van kleding/.../brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pot >= 100gr < 1000gr
Netto Gewicht:
0.10 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
28416100

Vaak samen besteld:

Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Reageerbuis klem, hout, 175mm
Reageerbuis klem, hout, 175mm
Oxaalzuur 100gr
Oxaalzuur 100gr
Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Waterstofperoxide 6% 1L
Waterstofperoxide 6% 1L
Horlogeglas 90mm
Horlogeglas 90mm
Ijzerchloride 98% (anhydrous) 100gr
Ijzerchloride 98% (anhydrous) 100gr
Waterstofperoxide 3% 1L
Waterstofperoxide 3% 1L
Aluminium Poeder 4N 100gr
Aluminium Poeder 4N 100gr
Kaliumnitraat 1000 gram
Kaliumnitraat 1000 gram
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Bekerglas Simax hoog 1000ml
Bekerglas Simax hoog 1000ml
Bekerglas Simax hoog 100ml
Bekerglas Simax hoog 100ml
Azijnzuur 40% 1L
Azijnzuur 40% 1L
Calciumcarbonaat 150gr
Calciumcarbonaat 150gr
Kaliumferricyanide 100gr
Kaliumferricyanide 100gr
Kaliumjodide 20gr
Kaliumjodide 20gr
Magnesium Lint 25 gram
Magnesium Lint 25 gram
Natriumacetaat Trihydraat 100 gram
Natriumacetaat Trihydraat 100 gram
Waterstofperoxide 3% 100ml
Waterstofperoxide 3% 100ml
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Zoutzuur 30% 100ml
Zoutzuur 30% 100ml
Aceton >99% 100ml
Aceton >99% 100ml