Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Kaliumpermanganaat

Kaliumpermanganaat 100gr

Kaliumpermanganaat 100gr verpakt in een plastic potje met schroefdeksel

 
 
Geef aub uw gebruiksdoel aan in de bestelnotitie, wij zijn verplicht dit op te slaan alvorens wij uitleveren

Bestellen


Prijs: €4.09
Bestellen
14 stuk(s) op voorraad

Categorie II - DRUGS PRECURSOR: KALIUMPERMANGANAAT  meer informatie

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 20 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Altijd
Vergunningsplicht:
Altijd

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Paarse kristallen
Synoniemen:
kaliumtetraoxomanganaat(VII), kaliummanganaat(VII)
UN:
1490
IUPAC:
kaliumpermanganaat
CAS Nr:
7722-64-7
EEG Index:
231-760-3
Formule:
KMnO4
SMILES:
O-[Mn](=O)(=O)=O.K+
Mol. Massa:
158.040
Dichtheid:
2.703
Smeltpunt:
240.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Paars

Gevarenaanduidingen

Oxiderend Irriterend Schadelijk voor de omgeving Schadelijk voor de gezondheid Schadelijk voor de omgeving
Opslag: Gescheiden van brandbare en reducerende stoffen en metaalpoeders. Goed gesloten.

H272 - Kan brand bevorderen; oxiderend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P220 - Van kleding/.../brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pot >= 100gr < 1000gr
Netto Gewicht:
0.10 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
28416100

Vaak samen besteld:

Kaliumnitraat 1000 gram
Kaliumnitraat 1000 gram
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Waterstofperoxide 3% 1L
Waterstofperoxide 3% 1L
Zink brokken 100gr
Zink brokken 100gr
Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Bekerglas Simax hoog 1000ml
Bekerglas Simax hoog 1000ml
Bekerglas Simax hoog 100ml
Bekerglas Simax hoog 100ml
Natriumthiosulfaat 1000gr
Natriumthiosulfaat 1000gr
Natriumpercarbonaat 99.8% 1000 gram
Natriumpercarbonaat 99.8% 1000 gram
Calciumoxide 200gr
Calciumoxide 200gr
Boorzuur 100gr
Boorzuur 100gr
Magnesium Lint 25 gram
Magnesium Lint 25 gram
Glycerol 1L
Glycerol 1L
Zinkoxide Granulaat 1kg
Zinkoxide Granulaat 1kg
Zink Draad 0.8mm x 1000mm
Zink Draad 0.8mm x 1000mm
Wolfraam poeder 50gr
Wolfraam poeder 50gr
Ruthenium Poeder 1gr
Ruthenium Poeder 1gr
Borax Decahydraat 100gr
Borax Decahydraat 100gr
Citroenzuur Monohydraat 1Kg
Citroenzuur Monohydraat 1Kg
Thinner 100ml
Thinner 100ml
Oxaalzuur 100gr
Oxaalzuur 100gr
Aceton >99% 100ml
Aceton >99% 100ml
Spatel RVS 22cm (dikke uitvoering)
Spatel RVS 22cm (dikke uitvoering)