Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Kaliumpermanganaat

Kaliumpermanganaat 1000gr

Kaliumpermanganaat 1000gr verpakt in een plastic emmertje

Geef aub uw gebruiksdoel aan in de bestelnotitie, wij zijn verplicht dit op te slaan alvorens wij uitleveren

Bestellen


Stuksprijs: €32.64 (ex btw)
Bestellen

8 stuk(s) op voorraad


Categorie II - DRUGS PRECURSOR: KALIUMPERMANGANAAT  meer informatie

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 20 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Altijd
Vergunningsplicht:
Altijd

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Paarse kristallen
Synoniemen:
kaliumtetraoxomanganaat(VII), kaliummanganaat(VII)
UN:
1490
IUPAC:
kaliumpermanganaat
CAS Nr:
7722-64-7
EEG Index:
231-760-3
Formule:
KMnO4
SMILES:
O-[Mn](=O)(=O)=O.K+
Mol. Massa:
158.040
Dichtheid:
2.703
Smeltpunt:
240.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Paars

Gevarenaanduidingen

Irriterend Oxiderend Schadelijk voor de omgeving Schadelijk voor de gezondheid Bijtend
Opslag: Gescheiden van brandbare en reducerende stoffen en metaalpoeders. Goed gesloten.

H272 - Kan brand bevorderen; oxiderend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P220 - Van kleding/.../brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Emmer 1Kg
Netto Gewicht:
1.00 KG
Verzendunits:
2
HS Code:
28416100

Vaak samen besteld:

Fles PET Helder 1L
Fles PET Helder 1L
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Waterstofperoxide 3% 1L
Waterstofperoxide 3% 1L
Natriumbicarbonaat 25Kg
Natriumbicarbonaat 25Kg
CalciumChloride (parel) 25kg
CalciumChloride (parel) 25kg
Natriumthiosulfaat 1000gr
Natriumthiosulfaat 1000gr
Waterstofperoxide 6% 1L
Waterstofperoxide 6% 1L
Bekerglas Simax hoog 250ml
Bekerglas Simax hoog 250ml
Kaliumbicarbonaat 5kg
Kaliumbicarbonaat 5kg
Calciumhydroxide 2500gr
Calciumhydroxide 2500gr
Natriumthiosulfaat 5000gr
Natriumthiosulfaat 5000gr
Calciumchloride Vlokken 70-100% 5kg
Calciumchloride Vlokken 70-100% 5kg
Natriumbicarbonaat 5Kg
Natriumbicarbonaat 5Kg
Malachiet Groen 100gr
Malachiet Groen 100gr
Urea 880gr
Urea 880gr
Waterstofperoxide 35% 1L
Waterstofperoxide 35% 1L