Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Kaliummetasilicaat

Kaliummetasilicaat 1000ml

Kaliummetasilicaat 1000ml

Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €5.98 €7.24 0
Vanaf 12 stuks: €4.69 €5.67 12

Stuksprijs: €5.98 (ex btw)
Bestellen

33 stuk(s) op voorraadChemische Eigenschappen

Voorkomen:
Heldere oplossing
Synoniemen:
UN:
1719
IUPAC:
Kaliummetasilicaat
CAS Nr:
10006-28-7
EEG Index:
Formule:
K2O3Si
Mol. Massa:
154.280
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

Irriterend
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelingen

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P321 - Specifieke behandeling vereist (zie etiket)
P405 - Achter slot bewaren
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pallet
Netto Gewicht:
1.40 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
28399090

Vaak samen besteld:

Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Plastic emmer 5600ml
Plastic emmer 5600ml
Plastic emmer 1180ml
Plastic emmer 1180ml
Plastic emmer 32L
Plastic emmer 32L
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 5kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 5kg
3ml Plastic Pipette x10
3ml Plastic Pipette x10
Matrasreiniger 1L spray fles
Matrasreiniger 1L spray fles