Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Kaliummetasilicaat

Kaliummetasilicaat 1000ml

Kaliummetasilicaat 1000ml

Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €5.98 €7.24 0
Vanaf 12 stuks: €4.69 €5.67 12

Stuksprijs: €5.98 (ex btw)
Bestellen

32 stuk(s) op voorraadChemische Eigenschappen

Voorkomen:
Heldere oplossing
Synoniemen:
UN:
1719
IUPAC:
Kaliummetasilicaat
CAS Nr:
10006-28-7
EEG Index:
Formule:
K2O3Si
Mol. Massa:
154.280
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

Irriterend
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelingen

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P321 - Specifieke behandeling vereist (zie etiket)
P405 - Achter slot bewaren
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pallet
Netto Gewicht:
1.40 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
28399090