Naar categorie: Vloeistoffen

Kaliummetasilicaat

Kaliummetasilicaat oplossing

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Prijsstaffel Inclusief BTW
Kaliummetasilicaat 1000ml Kaliummetasilicaat 1000ml €5.98 vanaf €4.69 per 12 €7.24 33 Bestellen
Kaliummetasilicaat 20l Kaliummetasilicaat 20l €38.43 vanaf €31.82 per 12 €46.50 7 Bestellen

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Heldere oplossing
Synoniemen:
UN:
1719
IUPAC:
Kaliummetasilicaat
CAS Nr:
10006-28-7
EEG Index:
Formule:
K2O3Si
Mol. Massa:
154.280
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

Irriterend
ADR: BIJTENDE ALKALISCHE VLOEISTOF, 8, II, (E)
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelingen

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P321 - Specifieke behandeling vereist (zie etiket)
P405 - Achter slot bewaren
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Transport

Kenmerk:
UN1719 BIJTENDE ALKALISCHE VLOEISTOF, 8, II, (E)
ADR Klasse:
8
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
6 per KG/L
HS Code:
28399090

Vaak samen besteld:

Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Plastic emmer 5600ml
Plastic emmer 5600ml
Plastic emmer 1180ml
Plastic emmer 1180ml
Plastic emmer 32L
Plastic emmer 32L
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 5kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 5kg
3ml Plastic Pipette x10
3ml Plastic Pipette x10
Matrasreiniger 1L spray fles
Matrasreiniger 1L spray fles