Wegens omstandigheden zijn wij gesloten.

Naar categorie: Vloeistoffen

Kaliummetasilicaat

Kaliummetasilicaat oplossing

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Prijsstaffel Inclusief BTW
Kaliummetasilicaat 1000ml Kaliummetasilicaat 1000ml €6.35 vanaf €2.88 per 144 €7.68 Bestellen
Kaliummetasilicaat 20l Kaliummetasilicaat 20l €38.43 vanaf €31.82 per 12 €46.50 Bestellen

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Heldere oplossing
Synoniemen:
UN:
1719
IUPAC:
Kaliummetasilicaat
CAS Nr:
10006-28-7
EEG Index:
Formule:
K2O3Si
Mol. Massa:
154.280
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

Irriterend
ADR: BIJTENDE ALKALISCHE VLOEISTOF, 8, II, (E)
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelingen

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P321 - Specifieke behandeling vereist (zie etiket)
P405 - Achter slot bewaren
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Transport

Kenmerk:
UN1719 BIJTENDE ALKALISCHE VLOEISTOF, 8, II, (E)
ADR Klasse:
8
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
6 per KG/L
HS Code:
28399090

Vaak samen besteld:

Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Sprayer voor 1L fles
Sprayer voor 1L fles
Knijpfles 1000ml
Knijpfles 1000ml
Isopropylalcohol 19kg - 22L
Isopropylalcohol 19kg - 22L
PH Bewaarvloeistof 1L
PH Bewaarvloeistof 1L
IDL pH 4.01 Doseerfles 1000ml
IDL pH 4.01 Doseerfles 1000ml
IDL pH 7.00 Doseerfles 1000ml
IDL pH 7.00 Doseerfles 1000ml
Salicylzuur 99+% 25kg
Salicylzuur 99+% 25kg