Vanwege het coronavirus hebben wij het enorm druk, stuur ons een email als u ons niet telefonisch kunt bereiken, bestellingen worden zo snel mogelijk verzonden
We zijn genoodzaakt orders van zorginstellingen met voorrang te behandelen, het kan daardoor langer duren voordat wij uw bestelling versturen.

Naar categorie: Vloeistoffen

Kaliummetasilicaat

Kaliummetasilicaat oplossing

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Ex. BTW Incl. BTW
Kaliummetasilicaat 20l Kaliummetasilicaat 20l Op Aanvraag Op aanvraag
Kaliummetasilicaat 1000ml Kaliummetasilicaat 1000ml €6.78 €8.20 17 Bestellen

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Heldere oplossing
Synoniemen:
UN:
1719
IUPAC:
Kaliummetasilicaat
CAS Nr:
10006-28-7
EEG Index:
Formule:
K2O3Si
Mol. Massa:
154.280
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

Irriterend
ADR: BIJTENDE ALKALISCHE VLOEISTOF, 8, II, (E)
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelingen

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P321 - Specifieke behandeling vereist (zie etiket)
P405 - Achter slot bewaren
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Transport

Kenmerk:
UN1719 BIJTENDE ALKALISCHE VLOEISTOF, 8, II, (E)
ADR Klasse:
8
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
6 per KG/L
HS Code:
28399090;


Vaak samen besteld:

Transportbak

Transportbak

Calciumsulfaat Dihydraat (gips) 25kg

Calciumsulfaat Dihydraat (gips) 25kg

EVR / Yucca 100ml

EVR / Yucca 100ml

Kaliumfosfaat 100gr

Kaliumfosfaat 100gr

Calciumcarbonaat 2500gr

Calciumcarbonaat 2500gr

Calciumchelaat 10% EDTA 100gr

Calciumchelaat 10% EDTA 100gr