Naar categorie: Vloeistoffen

Kaliummetasilicaat

Kaliummetasilicaat oplossing

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Prijsstaffel Inclusief BTW
Kaliummetasilicaat 1000ml Kaliummetasilicaat 1000ml €6.35 vanaf €2.88 per 144 €7.68 3 Bestellen
Kaliummetasilicaat 20l Kaliummetasilicaat 20l €38.43 vanaf €31.82 per 12 €46.50 6 Bestellen

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Heldere oplossing
Synoniemen:
UN:
1719
IUPAC:
Kaliummetasilicaat
CAS Nr:
10006-28-7
EEG Index:
Formule:
K2O3Si
Mol. Massa:
154.280
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

Irriterend
ADR: BIJTENDE ALKALISCHE VLOEISTOF, 8, II, (E)
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelingen

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P321 - Specifieke behandeling vereist (zie etiket)
P405 - Achter slot bewaren
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Transport

Kenmerk:
UN1719 BIJTENDE ALKALISCHE VLOEISTOF, 8, II, (E)
ADR Klasse:
8
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
6 per KG/L
HS Code:
28399090

Vaak samen besteld:

Magnesiumsulfaat Heptahydraat 5kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 5kg
NPK 17-6-25 1000gr
NPK 17-6-25 1000gr
NPK 19-6-6 + micro 5Kg
NPK 19-6-6 + micro 5Kg
Bentoniet Korrel 5kg
Bentoniet Korrel 5kg
Natriumhypochloriet 12-14% 1L
Natriumhypochloriet 12-14% 1L
NPK 19-6-20 1000gr
NPK 19-6-20 1000gr
Kaliumjodide 20gr
Kaliumjodide 20gr