Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Kaliumjodide

Kaliumjodide 20gr

Kaliumjodide 20gr

Verpakt in een plastic potje met schroefdeksel

Bestellen


Prijs: €3.26
Bestellen
55 stuk(s) op voorraad


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
UN:
IUPAC:
Kaliumjodide
CAS Nr:
7681-11-0
EEG Index:
231-659-4
Formule:
KI
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie

Voorzorgsmaatregelingen

P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pot < 100gr
Netto Gewicht:
0.02 KG
Verzendunits:
0
HS Code:
28276010;


Vaak samen besteld:

Borosilicaat Roerstaaf 150mm

Borosilicaat Roerstaaf 150mm

Fles HDPE 1L

Fles HDPE 1L

Aceton >99% 1 Liter

Aceton >99% 1 Liter

Waterstofperoxide 12% 1L

Waterstofperoxide 12% 1L

Bekerglas Simax laag 100ml

Bekerglas Simax laag 100ml

Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter

Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter