Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Kaliumjodide

Kaliumjodide 100gr

100 gram verpakt in een plastic potje met schroefdeksel.


Bestellen


Stuksprijs: €12.36 (ex btw)
Bestellen

21 stuk(s) op voorraadChemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
UN:
IUPAC:
Kaliumjodide
CAS Nr:
7681-11-0
EEG Index:
231-659-4
Formule:
KI
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie

Voorzorgsmaatregelingen

P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pot >= 100gr < 1000gr
Netto Gewicht:
0.10 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
28276010

Vaak samen besteld:

Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Bekerglas Simax laag 100ml
Bekerglas Simax laag 100ml
10ml Meetpipet AS
10ml Meetpipet AS
Glazen Thermometer 0-200℃
Glazen Thermometer 0-200℃
Actief Kool (granulaat) 400gr
Actief Kool (granulaat) 400gr
Zoutzuur 30% 1 Liter
Zoutzuur 30% 1 Liter
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Kaliumchloride 99% 1Kg
Kaliumchloride 99% 1Kg
Horlogeglas 100mm
Horlogeglas 100mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Salpeterzuur 1L 53%
Salpeterzuur 1L 53%
Citroenzuur Monohydraat 1Kg
Citroenzuur Monohydraat 1Kg
Dichloormethaan >99% 300ml
Dichloormethaan >99% 300ml
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Thinner 1L
Thinner 1L
Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram
Borax Decahydraat 1000gr
Borax Decahydraat 1000gr
Natriumchloride 1Kg
Natriumchloride 1Kg
Strontiumchloride Hexahydraat 10gr
Strontiumchloride Hexahydraat 10gr
Aluminiumsulfaat 120gr
Aluminiumsulfaat 120gr
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 100gr
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 100gr
Weegschaal 200gr +- 0.01gr
Weegschaal 200gr +- 0.01gr
Veiligheids pipetteerballon 50ml
Veiligheids pipetteerballon 50ml