Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Kaliumhydroxide

Kaliumhydroxide 5Kg (ADR)

Kaliumhydroxide 5Kg (ADR)

LET OP: Deze verpakking mag enkel onder het ADR verzonden worden. Wij versturen deze per ADR pallet distributie, dit kan hoge kosten opleveren voor 1 verpakking. 


Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 20 Kg/L
Enkel leverbaar in Nederland.

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte hygroscopische kristallen
Synoniemen:
kaliloog
UN:
1813
IUPAC:
kaliumhydroxide
CAS Nr:
1310-58-3
EEG Index:
215-181-3
Formule:
KOH
SMILES:
[OH-].[K+]
Mol. Massa:
56.110
Dichtheid:
2.040
Smeltpunt:
360.000 °C
Kookpunt:
1320.000 °C
Kleur:
Kleurloos - Wit

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
ADR: KALIUMHYDROXIDE, 8, III, E
Opslag: In een gesloten recipient, in een vochtvrije omgeving, gescheiden van zuren, metalen en voedingsmiddelen.

H302 - Schadelijk bij inslikken
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Draag veiligheidshandschoenen en een veiligheidsbril

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
UN1813 KALIUMHYDROXIDE, 8, III, E
ADR Klasse:
Verpakkingsgroep:
0
Punten:
0
Verpakkingstype:
Pallet
Netto Gewicht:
0.00 KG
HS Code:

Vaak samen besteld:

Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Stop rood rubber 12.5mm-16.5mm
Stop rood rubber 12.5mm-16.5mm
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Plastic emmer 1180ml
Plastic emmer 1180ml
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Aluminiumsulfaat 120gr
Aluminiumsulfaat 120gr
Tolueen >99% 300ml
Tolueen >99% 300ml
Petrischaal 80x15mm kalkglas
Petrischaal 80x15mm kalkglas
Calciumhydroxide 2500gr
Calciumhydroxide 2500gr
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 1kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 1kg
Erlenmeyer brede hals 500ml
Erlenmeyer brede hals 500ml
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Kaliumferrocyanide 100gr
Kaliumferrocyanide 100gr
Boekje PH1-14 80 strips
Boekje PH1-14 80 strips
Bekerglas Simax hoog 250ml
Bekerglas Simax hoog 250ml
Jerrycan 5L UN Stapelbaar
Jerrycan 5L UN Stapelbaar
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Borax Decahydraat 1000gr
Borax Decahydraat 1000gr
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Waterstofperoxide 35% 1L
Waterstofperoxide 35% 1L
Citroenzuur Monohydraat 1Kg
Citroenzuur Monohydraat 1Kg
Calciumchloride Vlokken 70-100% 5kg
Calciumchloride Vlokken 70-100% 5kg