Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Kaliumhydroxide

Kaliumhydroxide 30% 1L

Kaliumhydroxide 30% 1L       

Bestellen


Stuksprijs: €5.74 (ex btw)
Bestellen

19 stuk(s) op voorraadDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte hygroscopische kristallen
Synoniemen:
kaliloog
UN:
1813
IUPAC:
kaliumhydroxide
CAS Nr:
1310-58-3
EEG Index:
215-181-3
Formule:
KOH
SMILES:
[OH-].[K+]
Mol. Massa:
56.110
Dichtheid:
2.040
Smeltpunt:
360.000 °C
Kookpunt:
1320.000 °C
Kleur:
Kleurloos - Wit

Gevarenaanduidingen

Bijtend
Opslag: In een gesloten recipient, in een vochtvrije omgeving, gescheiden van zuren, metalen en voedingsmiddelen.

H302 - Schadelijk bij inslikken
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Draag veiligheidshandschoenen en een veiligheidsbril

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
1.20 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
28151110

Vaak samen besteld:

Natriumsilicaat 37% - Glaswater 1L
Natriumsilicaat 37% - Glaswater 1L
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Kaliumjodide 100gr
Kaliumjodide 100gr
Calciumoxide 200gr
Calciumoxide 200gr
Ijzerchloride 40% 1L
Ijzerchloride 40% 1L
CalciumChloride Parel 750gr
CalciumChloride Parel 750gr
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Strontium+ 1000ml
Strontium+ 1000ml
Zwavel Granulaat 5kg
Zwavel Granulaat 5kg
Kaliumhydroxide 10% 1L
Kaliumhydroxide 10% 1L
Bekerglas Simax hoog 250ml
Bekerglas Simax hoog 250ml
Bekerglas Simax hoog 50ml
Bekerglas Simax hoog 50ml
Bekerglas Simax hoog 100ml
Bekerglas Simax hoog 100ml
Natriumchloride 5kg
Natriumchloride 5kg
Magnesiumchloride 1kg
Magnesiumchloride 1kg
Natriumsulfiet 1500 gram
Natriumsulfiet 1500 gram
Aluminiumsulfaat 5Kg
Aluminiumsulfaat 5Kg
Algenkalk Poeder 25kg
Algenkalk Poeder 25kg
Calciumoxide 25Kg
Calciumoxide 25Kg
Calciumhydroxide 2500gr
Calciumhydroxide 2500gr
Ammoniak 25% 1L
Ammoniak 25% 1L
Salpeterzuur 1L 3%
Salpeterzuur 1L 3%
Zwavelzuur 15% 1000ml
Zwavelzuur 15% 1000ml
Boekje PH1-14 80 strips
Boekje PH1-14 80 strips