Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Kaliumhydroxide

Kaliumhydroxide 1Kg

Kaliumhydroxide 1Kg

Verpakt in een wit plastic emmertje

 Vanaf 1 Sept 2022 weer leverbaar.

Let op: Enkel in leverbaar Nederland zie 
/precursoren.cshtml

Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €10.70 €12.95 0
Vanaf 64 stuks: €9.17 €11.10 64

Stuksprijs: €10.70 (ex btw)
Enkel beschikbaar in nederland; Meld u eerst aan.

8 stuk(s) op voorraad


Niet Geregistreerd - EU MONITORING LIST: KALIUMHYDROXIDE  meer informatie

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 20 Kg/L
Enkel leverbaar in Nederland.

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte hygroscopische kristallen
Synoniemen:
kaliloog
UN:
1813
IUPAC:
kaliumhydroxide
CAS Nr:
1310-58-3
EEG Index:
215-181-3
Formule:
KOH
SMILES:
[OH-].[K+]
Mol. Massa:
56.110
Dichtheid:
2.040
Smeltpunt:
360.000 °C
Kookpunt:
1320.000 °C
Kleur:
Kleurloos - Wit

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
Opslag: In een gesloten recipient, in een vochtvrije omgeving, gescheiden van zuren, metalen en voedingsmiddelen.

H302 - Schadelijk bij inslikken
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Draag veiligheidshandschoenen en een veiligheidsbril

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Emmer 1Kg
Netto Gewicht:
1.00 KG
Verzendunits:
2
HS Code:
28151110

Vaak samen besteld:

Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Plastic emmer 1180ml
Plastic emmer 1180ml
Aluminiumsulfaat 120gr
Aluminiumsulfaat 120gr
Tolueen >99% 300ml
Tolueen >99% 300ml
Calciumhydroxide 2500gr
Calciumhydroxide 2500gr
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Erlenmeyer brede hals 500ml
Erlenmeyer brede hals 500ml
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 1kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 1kg
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Kaliumferrocyanide 100gr
Kaliumferrocyanide 100gr
Boekje PH1-14 80 strips
Boekje PH1-14 80 strips
Borax Decahydraat 1000gr
Borax Decahydraat 1000gr
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Waterstofperoxide 35% 1L
Waterstofperoxide 35% 1L
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Citroenzuur Monohydraat 1Kg
Citroenzuur Monohydraat 1Kg
Calciumchloride Vlokken 70-100% 5kg
Calciumchloride Vlokken 70-100% 5kg
Bekerglas Simax laag 600ml
Bekerglas Simax laag 600ml
Titanium Mesh 165x50mm
Titanium Mesh 165x50mm
NPK 12-61-0 multi-MAP 1kg
NPK 12-61-0 multi-MAP 1kg
Urea 880gr
Urea 880gr
Kaliumnitraat 1000 gram
Kaliumnitraat 1000 gram
Boorzuur 1000gr
Boorzuur 1000gr