Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Kaliumhydroxide

Kaliumhydroxide 1Kg

Kaliumhydroxide 1Kg

Verpakt in een wit plastic emmertje

Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €5.99 €7.25 0
Vanaf 8 stuks: €4.92 €5.95 8

Stuksprijs: €5.99 (ex btw)
Bestellen

21 stuk(s) op voorraadDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte hygroscopische kristallen
Synoniemen:
kaliloog
UN:
1813
IUPAC:
kaliumhydroxide
CAS Nr:
1310-58-3
EEG Index:
215-181-3
Formule:
KOH
SMILES:
[OH-].[K+]
Mol. Massa:
56.110
Dichtheid:
2.040
Smeltpunt:
360.000 °C
Kookpunt:
1320.000 °C
Kleur:
Kleurloos - Wit

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
Opslag: In een gesloten recipient, in een vochtvrije omgeving, gescheiden van zuren, metalen en voedingsmiddelen.

H302 - Schadelijk bij inslikken
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Draag veiligheidshandschoenen en een veiligheidsbril

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Emmer 1Kg
Netto Gewicht:
1.00 KG
Verzendunits:
2
HS Code:
28151110

Vaak samen besteld:

Bekerglas Simax laag 100ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Erlenmeyer brede hals 100ml
Erlenmeyer brede hals 100ml
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Erlenmeyer brede hals 250ml
Erlenmeyer brede hals 250ml
Veiligheids pipetteerballon 50ml
Veiligheids pipetteerballon 50ml
Glycerol 1L
Glycerol 1L
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
20ml Meetpipet AS
20ml Meetpipet AS
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Benzylalcohol 99% 1L
Benzylalcohol 99% 1L
Erlenmeyer smalle hals 100ml
Erlenmeyer smalle hals 100ml
Bekerglas Simax laag 1000ml
Bekerglas Simax laag 1000ml
Calciumoxide 200gr
Calciumoxide 200gr
Hexaan 20L
Hexaan 20L
50ml Meetpipet AS
50ml Meetpipet AS
Dubbelspatel chattaway INOX 125mm
Dubbelspatel chattaway INOX 125mm
Boekje PH1-14 80 strips
Boekje PH1-14 80 strips
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Natriumbicarbonaat 5Kg
Natriumbicarbonaat 5Kg
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Bekerglas Simax hoog 100ml
Bekerglas Simax hoog 100ml
Boorzuur 1000gr
Boorzuur 1000gr
Kaliumhydroxide 30% 1L
Kaliumhydroxide 30% 1L