Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Kaliumhydroxide

Kaliumhydroxide 1Kg

Kaliumhydroxide 1Kg

Verpakt in een wit plastic emmertje

Bestellen


Stuksprijs: €5.24 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 2 tot 5 werkdagenDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte hygroscopische kristallen
Synoniemen:
kaliloog
UN:
1813
IUPAC:
kaliumhydroxide
CAS Nr:
1310-58-3
EEG Index:
215-181-3
Formule:
KOH
SMILES:
[OH-].[K+]
Mol. Massa:
56.110
Dichtheid:
2.040
Smeltpunt:
360.000 °C
Kookpunt:
1320.000 °C
Kleur:
Kleurloos - Wit

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
Opslag: In een gesloten recipient, in een vochtvrije omgeving, gescheiden van zuren, metalen en voedingsmiddelen.

H302 - Schadelijk bij inslikken
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Draag veiligheidshandschoenen en een veiligheidsbril

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Emmer 1Kg
Netto Gewicht:
1.00 KG
Verzendunits:
2
HS Code:
28151110

Vaak samen besteld:

Boekje PH1-14 80 strips
Boekje PH1-14 80 strips
Bekerglas Simax laag 100ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Erlenmeyer brede hals 100ml
Erlenmeyer brede hals 100ml
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Erlenmeyer brede hals 250ml
Erlenmeyer brede hals 250ml
Veiligheids pipetteerballon 50ml
Veiligheids pipetteerballon 50ml
20ml Meetpipet AS
20ml Meetpipet AS
Kaliumnitraat 1000 gram
Kaliumnitraat 1000 gram
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Bekerglas Simax laag 1000ml
Bekerglas Simax laag 1000ml
Benzylalcohol 99% 1L
Benzylalcohol 99% 1L
Erlenmeyer smalle hals 100ml
Erlenmeyer smalle hals 100ml
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Kaliumcarbonaat 1000gram
Kaliumcarbonaat 1000gram
Demiwater 20L
Demiwater 20L
Natriumchloride 5kg
Natriumchloride 5kg
Natriumhypochloriet 12-14% 1L
Natriumhypochloriet 12-14% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Hexaan 20L
Hexaan 20L
50ml Meetpipet AS
50ml Meetpipet AS
Glycerol 5L
Glycerol 5L