Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Kaliumhydroxide

Kaliumhydroxide 1Kg

Kaliumhydroxide 1Kg

Verpakt in een wit plastic emmertje

Bestellen


Prijs: €5.24
Bestellen
9 stuk(s) op voorraad


Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte hygroscopische kristallen
Synoniemen:
kaliloog
UN:
1813
IUPAC:
kaliumhydroxide
CAS Nr:
1310-58-3
EEG Index:
215-181-3
Formule:
KOH
SMILES:
[OH-].[K+]
Mol. Massa:
56.110
Dichtheid:
2.040
Smeltpunt:
360.000 °C
Kookpunt:
1320.000 °C
Kleur:
Kleurloos - Wit

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
Opslag: In een gesloten recipient, in een vochtvrije omgeving, gescheiden van zuren, metalen en voedingsmiddelen.

H302 - Schadelijk bij inslikken
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Draag veiligheidshandschoenen en een veiligheidsbril

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Emmer 1Kg
Netto Gewicht:
1.00 KG
Verzendunits:
2
HS Code:
28151110

Vaak samen besteld:

Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Boekje PH1-14 80 strips
Boekje PH1-14 80 strips
Demiwater 1L
Demiwater 1L
3ml Plastic Pipette x10
3ml Plastic Pipette x10
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Petrischaal 100x15mm kalkglas
Petrischaal 100x15mm kalkglas
Kaliumhydroxide 30% 100ml
Kaliumhydroxide 30% 100ml
10ml Glazen Pipette
10ml Glazen Pipette
Natriumchloride 5kg
Natriumchloride 5kg
Demiwater 20L
Demiwater 20L
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Sulfaminezuur 1Kg >99%
Sulfaminezuur 1Kg >99%
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Natriumpercarbonaat 99.8% 1000 gram
Natriumpercarbonaat 99.8% 1000 gram
Kaliumnitraat 1000 gram
Kaliumnitraat 1000 gram
Natriumhypochloriet 12-14% 1L
Natriumhypochloriet 12-14% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Sprayfles 1L
Sprayfles 1L
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 1kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 1kg
Citroenzuur Monohydraat 1Kg
Citroenzuur Monohydraat 1Kg
Erlenmeyer brede hals 1000ml
Erlenmeyer brede hals 1000ml