Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Kaliumhydroxide

Kaliumhydroxide 1Kg

Kaliumhydroxide 1Kg

Verpakt in een wit plastic emmertje

Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €5.99 €7.25 0
Vanaf 8 stuks: €4.92 €5.95 8

Stuksprijs: €5.99 (ex btw)
Bestellen

6 stuk(s) op voorraadDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte hygroscopische kristallen
Synoniemen:
kaliloog
UN:
1813
IUPAC:
kaliumhydroxide
CAS Nr:
1310-58-3
EEG Index:
215-181-3
Formule:
KOH
SMILES:
[OH-].[K+]
Mol. Massa:
56.110
Dichtheid:
2.040
Smeltpunt:
360.000 °C
Kookpunt:
1320.000 °C
Kleur:
Kleurloos - Wit

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
Opslag: In een gesloten recipient, in een vochtvrije omgeving, gescheiden van zuren, metalen en voedingsmiddelen.

H302 - Schadelijk bij inslikken
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Draag veiligheidshandschoenen en een veiligheidsbril

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Emmer 1Kg
Netto Gewicht:
1.00 KG
Verzendunits:
2
HS Code:
28151110

Vaak samen besteld:

Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Kaliumhydroxide 30% 1L
Kaliumhydroxide 30% 1L
Calciumoxide 200gr
Calciumoxide 200gr
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Bekerglas Simax hoog 100ml
Bekerglas Simax hoog 100ml
PH Papier Rolletje PH1-14
PH Papier Rolletje PH1-14
Boorzuur 1000gr
Boorzuur 1000gr
Citroenzuur Monohydraat 1Kg
Citroenzuur Monohydraat 1Kg
Glycerol 20L
Glycerol 20L
Azijnzuur 80% 1L
Azijnzuur 80% 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
Ammoniumsulfaat 1kg (technisch)
Ammoniumsulfaat 1kg (technisch)
Demiwater 5L
Demiwater 5L
Zoutzuur 30% 1 Liter
Zoutzuur 30% 1 Liter
Dubbelspatel chattaway INOX 125mm
Dubbelspatel chattaway INOX 125mm
Microlepelspatel INOX 130mm
Microlepelspatel INOX 130mm
Borax Decahydraat 1000gr
Borax Decahydraat 1000gr
Heptaan 1L
Heptaan 1L
Kookpuntbenzine 80-100 1L
Kookpuntbenzine 80-100 1L
Bekerglas Simax laag 2000ml
Bekerglas Simax laag 2000ml