Wegens omstandigheden zijn wij gesloten.

Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Kaliumhydroxide

Kaliumhydroxide 100gr

Verpak in een stevig plastic potje met schroefdeksel           

Bestellen


Stuksprijs: €3.10 (ex btw)
Enkel beschikbaar in nederland; Meld u eerst aan.

Niet voorradig, levertijd 1 tot 3 werkdagen


Niet Geregistreerd - EU MONITORING LIST: KALIUMHYDROXIDE  meer informatie

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 20 Kg/L
Enkel leverbaar in Nederland.

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte hygroscopische kristallen
Synoniemen:
kaliloog
UN:
1813
IUPAC:
kaliumhydroxide
CAS Nr:
1310-58-3
EEG Index:
215-181-3
Formule:
KOH
SMILES:
[OH-].[K+]
Mol. Massa:
56.110
Dichtheid:
2.040
Smeltpunt:
360.000 °C
Kookpunt:
1320.000 °C
Kleur:
Kleurloos - Wit

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
Opslag: In een gesloten recipient, in een vochtvrije omgeving, gescheiden van zuren, metalen en voedingsmiddelen.

H302 - Schadelijk bij inslikken
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Draag veiligheidshandschoenen en een veiligheidsbril

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pot >= 100gr < 1000gr
Netto Gewicht:
0.10 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
28151110

Vaak samen besteld:

Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Petrischaal 80x15mm kalkglas
Petrischaal 80x15mm kalkglas
Stop rood rubber 12.5mm-16.5mm
Stop rood rubber 12.5mm-16.5mm
Bekerglas Simax laag 100ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Bekerglas Simax hoog 250ml
Bekerglas Simax hoog 250ml
Erlenmeyer smalle hals 250ml
Erlenmeyer smalle hals 250ml
Stop rood rubber 10.5-14.5mm
Stop rood rubber 10.5-14.5mm
10ml Meetpipet AS
10ml Meetpipet AS
Dubbelspatel chattaway INOX 235mm
Dubbelspatel chattaway INOX 235mm
Boekje PH1-14 80 strips
Boekje PH1-14 80 strips
Horlogeglas 100mm
Horlogeglas 100mm
Calciumnitraat 1kg
Calciumnitraat 1kg
Methyleen Blauw 5gr
Methyleen Blauw 5gr
Ethylacetaat 1L
Ethylacetaat 1L
Stop rood rubber 41-49mm
Stop rood rubber 41-49mm
Natriumhypochloriet 12-14% 1L
Natriumhypochloriet 12-14% 1L
Calciumcarbonaat 500gr
Calciumcarbonaat 500gr
Microlepelspatel INOX 185mm
Microlepelspatel INOX 185mm
Kaliumbicarbonaat 100gr
Kaliumbicarbonaat 100gr
Bekerglas Simax hoog 1000ml
Bekerglas Simax hoog 1000ml
Oxaalzuur 1000gr
Oxaalzuur 1000gr
Magnesium Draaisel 50gr
Magnesium Draaisel 50gr
Kaliumsulfaat 1000gr
Kaliumsulfaat 1000gr