Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Kaliumhydroxide

Kaliumhydroxide 100gr

Verpak in een stevig plastic potje met schroefdeksel           

Bestellen


Stuksprijs: €1.85 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 1 tot 3 werkdagenDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte hygroscopische kristallen
Synoniemen:
kaliloog
UN:
1813
IUPAC:
kaliumhydroxide
CAS Nr:
1310-58-3
EEG Index:
215-181-3
Formule:
KOH
SMILES:
[OH-].[K+]
Mol. Massa:
56.110
Dichtheid:
2.040
Smeltpunt:
360.000 °C
Kookpunt:
1320.000 °C
Kleur:
Kleurloos - Wit

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
Opslag: In een gesloten recipient, in een vochtvrije omgeving, gescheiden van zuren, metalen en voedingsmiddelen.

H302 - Schadelijk bij inslikken
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Draag veiligheidshandschoenen en een veiligheidsbril

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pot >= 100gr < 1000gr
Netto Gewicht:
0.10 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
28151110

Vaak samen besteld:

Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Horlogeglas 70mm
Horlogeglas 70mm
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Kaliumhydroxide 30% 100ml
Kaliumhydroxide 30% 100ml
Kaliumhydroxide 10% 100ml
Kaliumhydroxide 10% 100ml
Weegschaal 500gr +- 0.01gr
Weegschaal 500gr +- 0.01gr
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
10ml Glazen Pipette
10ml Glazen Pipette
Glazen Thermometer 0-200℃
Glazen Thermometer 0-200℃
Reageerbuis klem, rvs, 130mm
Reageerbuis klem, rvs, 130mm
Methanol >99% 1 Liter
Methanol >99% 1 Liter
Zoutzuur 30% 100ml
Zoutzuur 30% 100ml
Fosforzuur 75% 100ml
Fosforzuur 75% 100ml
Ijzerchloride 40% 100ml
Ijzerchloride 40% 100ml
Salpeterzuur 1L 3%
Salpeterzuur 1L 3%
Zoutzuur 30% 1 Liter
Zoutzuur 30% 1 Liter
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Ammoniak 25% 1L
Ammoniak 25% 1L
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram
Waterstofperoxide 10% 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
CalciumChloride Parel 750gr
CalciumChloride Parel 750gr
Natriummetabisulfiet 100gr
Natriummetabisulfiet 100gr