Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Kaliumhydroxide

Kaliumhydroxide 100gr

Verpak in een stevig plastic potje met schroefdeksel           

Bestellen


Stuksprijs: €1.85 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 1 tot 3 werkdagenDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte hygroscopische kristallen
Synoniemen:
kaliloog
UN:
1813
IUPAC:
kaliumhydroxide
CAS Nr:
1310-58-3
EEG Index:
215-181-3
Formule:
KOH
SMILES:
[OH-].[K+]
Mol. Massa:
56.110
Dichtheid:
2.040
Smeltpunt:
360.000 °C
Kookpunt:
1320.000 °C
Kleur:
Kleurloos - Wit

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
Opslag: In een gesloten recipient, in een vochtvrije omgeving, gescheiden van zuren, metalen en voedingsmiddelen.

H302 - Schadelijk bij inslikken
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Draag veiligheidshandschoenen en een veiligheidsbril

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pot >= 100gr < 1000gr
Netto Gewicht:
0.10 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
28151110

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Horlogeglas 100mm
Horlogeglas 100mm
Horlogeglas 120mm
Horlogeglas 120mm
Actief Kool (granulaat) 400gr
Actief Kool (granulaat) 400gr
Roerstaaf 10x70mm
Roerstaaf 10x70mm
Fosforzuur 75% 100ml
Fosforzuur 75% 100ml
Boorzuur 100gr
Boorzuur 100gr
Fosforzuur 59% 1L
Fosforzuur 59% 1L
Kaliumbicarbonaat 1000gr
Kaliumbicarbonaat 1000gr
Citroenzuur Monohydraat 1Kg
Citroenzuur Monohydraat 1Kg
Silica aerogel mat 200x150x6mm
Silica aerogel mat 200x150x6mm
Kaliumnitraat 1000 gram
Kaliumnitraat 1000 gram
Reageerbuis 20x180mm borosilicaat
Reageerbuis 20x180mm borosilicaat
Ethyleenglycol 1L
Ethyleenglycol 1L
Magneetroerder MS-500 (china)
Magneetroerder MS-500 (china)
PH Papier Rolletje PH1-14
PH Papier Rolletje PH1-14
Natriumhydroxide 140gr
Natriumhydroxide 140gr
Kaliumcarbonaat 100 gram
Kaliumcarbonaat 100 gram