Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Kaliumferrocyanide - geel bloedloogzout

Kaliumferrocyanide 100gr

Geel bloedloogzout, 100 gram verpakt in een plastic potje

Bestellen


Stuksprijs: €3.60 (ex btw)
Bestellen

24 stuk(s) op voorraadDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Gele suikerachtige kristallen
Synoniemen:
geel bloedloogzout, kaliumferrocyanide, yellow prussiate
UN:
IUPAC:
Kaliumferrocyanide
CAS Nr:
14459-95-1
EEG Index:
Formule:
K4Fe(CN)6 . 3H2O
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
1.850
Smeltpunt:
70.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Geel

Gevarenaanduidingen

  • veilig in transport
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P262 - Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pot >= 100gr < 1000gr
Netto Gewicht:
0.10 KG
Verzendunits:
0
HS Code:
28372030

Vaak samen besteld:

Kaliumferricyanide 100gr
Kaliumferricyanide 100gr
Ammoniumijzer(III)citraat groen 20gr
Ammoniumijzer(III)citraat groen 20gr
Ammoniumijzer(III)citraat groen 100gr
Ammoniumijzer(III)citraat groen 100gr
Ammoniumijzer(III)citraat groen 1000gr
Ammoniumijzer(III)citraat groen 1000gr
Oxaalzuur 1000gr
Oxaalzuur 1000gr
Borax Decahydraat 100gr
Borax Decahydraat 100gr
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 100gr
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 100gr
Salpeterzuur 1L 3%
Salpeterzuur 1L 3%
Urea 880gr
Urea 880gr