Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Kaliumhexacyanoferaat / Bloedloogzout

Kaliumferrocyanide - geel bloedloogzout

Kaliumhexacyanoferraat(II) dankt zijn bijnaam ‘geel bloedloogzout’ aan zijn (licht) gele kleur en geurloze, kristalachtige poederstructuur. Vanwege zijn goede oplosbaarheid in water, wordt Kalium Ferrocyanide vaak gebruikt als anti-klontermiddel in zout, in de productie van wijn (waar het ijzer en koper elimineert) en vele andere industriële toepassingen zoals het verven van wol en het temperen van staal.

  • Zuiverheid > 96% 
  • Tri-hydraat
Kaliumhexacyanoferraat(II) kent diverse toepassingen:
  • bereiding van Pruisisch blauw
  • verven van wol
  • temperen van staal
  • vloeimiddel in de metaalindustrie
  • reagens op het Fe3+-ion
  • oertiterstof voor kaliumpermanganaat
Veiligheid: Het cyanide is sterk gebonden en niet makkelijk vrij te maken, alleen met (zeer) sterke zuren. 

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
Kaliumferrocyanide 100gr Geel bloedloogzout, 100 gram verpakt in een plastic potje €3.60 €4.35 21 Bestellen
Kaliumferrocyanide 1000gr Geel bloedloogzout, 1000 gram verpakt in een plastic emmertje €31.36 €37.95 9 Bestellen

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Gele suikerachtige kristallen
Synoniemen:
geel bloedloogzout, kaliumferrocyanide, yellow prussiate
UN:
IUPAC:
Kaliumferrocyanide
CAS Nr:
14459-95-1
EEG Index:
Formule:
K4Fe(CN)6 . 3H2O
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
1.850
Smeltpunt:
70.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Geel

Gevarenaanduidingen

  • veilig in transport
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P262 - Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.

Transport

Kenmerk:
UN
ADR Klasse:
Verpakkingsgroep:
0
Punten:
0 per KG/L
HS Code:
28372030

Vaak samen besteld:

Kaliumferricyanide 100gr
Kaliumferricyanide 100gr
Ammoniumijzer(III)citraat groen 20gr
Ammoniumijzer(III)citraat groen 20gr
Calciumacetaat 50gr
Calciumacetaat 50gr
Ammoniumijzer(III)citraat groen 100gr
Ammoniumijzer(III)citraat groen 100gr
Ammoniumijzer(III)citraat groen 1000gr
Ammoniumijzer(III)citraat groen 1000gr
Oxaalzuur 1000gr
Oxaalzuur 1000gr
Borax Decahydraat 100gr
Borax Decahydraat 100gr
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 100gr
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 100gr
Salpeterzuur 1L 3%
Salpeterzuur 1L 3%
Urea 880gr
Urea 880gr
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Bekerglas Simax laag 600ml
Bekerglas Simax laag 600ml
Erlenmeyer brede hals 250ml
Erlenmeyer brede hals 250ml
3ml Plastic Pipette x10
3ml Plastic Pipette x10
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Zoutzuur 30% 100ml
Zoutzuur 30% 100ml
Salpeterzuur 100ml 3%
Salpeterzuur 100ml 3%
Stop rood rubber 21-27mm
Stop rood rubber 21-27mm
Petrischaal 60x15mm kalkglas
Petrischaal 60x15mm kalkglas
PH Papier Rolletje PH1-14
PH Papier Rolletje PH1-14
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Aceton >99% 100ml
Aceton >99% 100ml
Natronloog 30% 100ml
Natronloog 30% 100ml
Stop rood rubber 12.5mm-16.5mm
Stop rood rubber 12.5mm-16.5mm