Wegens omstandigheden zijn wij gesloten.

Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Kaliumcarbonaat - Potas

Kaliumcarbonaat 1000gram

Verpakt in een stevig plastic emmertje           

Inhoud: 1000gr
Zuiverheid: >99.5%

Bestellen


Stuksprijs: €6.78 (ex btw)
Bestellen

9 stuk(s) op voorraadChemische Eigenschappen

Voorkomen:
Wit poeder
Synoniemen:
Potas, parelas, dikaliumcarbonaat
UN:
IUPAC:
Kaliumcarbonaat
CAS Nr:
584-08-7
EEG Index:
209-529-3
Formule:
K2CO3
SMILES:
C(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
Mol. Massa:
138.200
Dichtheid:
2.290
Smeltpunt:
891.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelingen

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pallet
Netto Gewicht:
1.00 KG
Verzendunits:
1
HS Code:

Vaak samen besteld:

Demiwater 1L
Demiwater 1L
Magnesiumnitraat 100gr
Magnesiumnitraat 100gr
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Kaliumsulfaat 1000gr
Kaliumsulfaat 1000gr
Calciumsulfaat Dihydraat (gips) 1000gr
Calciumsulfaat Dihydraat (gips) 1000gr
Calciumcarbonaat 500gr
Calciumcarbonaat 500gr
Boekje PH1-14 80 strips
Boekje PH1-14 80 strips
Zoutzuur 1M 1L
Zoutzuur 1M 1L
Absorptiekorrels 3.5kg
Absorptiekorrels 3.5kg
Silica aerogel mat 200x150x10mm
Silica aerogel mat 200x150x10mm
Boorzuur 1000gr
Boorzuur 1000gr
Calciumacetaat 50gr
Calciumacetaat 50gr
Calciumnitraat 1kg
Calciumnitraat 1kg
Fosforzuur 75% 100ml
Fosforzuur 75% 100ml