Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Kaliumcarbonaat - Potas

Kaliumcarbonaat 1000gram

Verpakt in een stevig plastic emmertje           

Inhoud: 1000gr
Zuiverheid: >99.5%

Bestellen


Stuksprijs: €6.78 (ex btw)
Bestellen

19 stuk(s) op voorraadChemische Eigenschappen

Voorkomen:
Wit poeder
Synoniemen:
Potas, parelas, dikaliumcarbonaat
UN:
IUPAC:
Kaliumcarbonaat
CAS Nr:
584-08-7
EEG Index:
209-529-3
Formule:
K2CO3
SMILES:
C(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
Mol. Massa:
138.200
Dichtheid:
2.290
Smeltpunt:
891.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelingen

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pallet
Netto Gewicht:
1.00 KG
Verzendunits:
1
HS Code:

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Waterstofperoxide 3% 1L
Waterstofperoxide 3% 1L
Boorzuur 1000gr
Boorzuur 1000gr
Paraformaldehyde 900 gram
Paraformaldehyde 900 gram
Kaliumhydroxide 1Kg
Kaliumhydroxide 1Kg
Citroenzuur Anhydraat 1kg
Citroenzuur Anhydraat 1kg
Ijzersulfaat 1Kg
Ijzersulfaat 1Kg
Calciumcarbonaat 5000gr
Calciumcarbonaat 5000gr
Algenkalk Poeder 4000gr
Algenkalk Poeder 4000gr
Kaliumbicarbonaat 1000gr
Kaliumbicarbonaat 1000gr
Calciumcarbonaat 25Kg
Calciumcarbonaat 25Kg