Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Kaliumbromide

Kaliumbromide 100gr

Kaliumbromide verpakt in een plastic potje van 100 gram. 


Bestellen


Stuksprijs: €6.57 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 3 tot 8 werkdagenChemische Eigenschappen

Voorkomen:
Vaste stof met een kenmerkende smaak
Synoniemen:
UN:
IUPAC:
Kaliumbromide
CAS Nr:
7758-02-3
EEG Index:
231-830-3
Formule:
KBr
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Wit of kleurloos

Gevarenaanduidingen

Irriterend
Opslag: Vochtvrij, in een afgesloten recipiënt

H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Contact met de ogen vermijden

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pot >= 100gr < 1000gr
Netto Gewicht:
0.10 KG
Verzendunits:
0
HS Code:
28275120

Vaak samen besteld:

Reageerbuis 20x180mm borosilicaat
Reageerbuis 20x180mm borosilicaat
Magnesium Draaisel 50gr
Magnesium Draaisel 50gr
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Bekerglas Simax laag 100ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Natriumbicarbonaat 5Kg
Natriumbicarbonaat 5Kg
Bekerglas Simax hoog 250ml
Bekerglas Simax hoog 250ml
Erlenmeyer smalle hals 250ml
Erlenmeyer smalle hals 250ml
Erlenmeyer smalle hals 500ml
Erlenmeyer smalle hals 500ml
Kaliumnitraat 1000 gram
Kaliumnitraat 1000 gram
Bekerglas Simax hoog 600ml
Bekerglas Simax hoog 600ml
Boekje PH1-14 80 strips
Boekje PH1-14 80 strips
Zoutzuur 30% 1 Liter
Zoutzuur 30% 1 Liter
Natriumhydroxide 500 gram
Natriumhydroxide 500 gram
Zilver kristallen 1gr 99.99%
Zilver kristallen 1gr 99.99%
Kaliumjodide 20gr
Kaliumjodide 20gr
PH1-14 150 strips in koker
PH1-14 150 strips in koker
Urea 100gr
Urea 100gr
3ml Plastic Pipette x10
3ml Plastic Pipette x10
Magneetroerder MS-500 (china)
Magneetroerder MS-500 (china)