Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Kaliumbromide

Kaliumbromide 100gr

Kaliumbromide verpakt in een plastic potje van 100 gram. 


Bestellen


Stuksprijs: €6.57 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 3 tot 8 werkdagenChemische Eigenschappen

Voorkomen:
Vaste stof met een kenmerkende smaak
Synoniemen:
UN:
IUPAC:
Kaliumbromide
CAS Nr:
7758-02-3
EEG Index:
231-830-3
Formule:
KBr
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Wit of kleurloos

Gevarenaanduidingen

Irriterend
Opslag: Vochtvrij, in een afgesloten recipiënt

H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Contact met de ogen vermijden

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pot >= 100gr < 1000gr
Netto Gewicht:
0.10 KG
Verzendunits:
0
HS Code:
28275120

Vaak samen besteld:

Ascorbinezuur 100gr
Ascorbinezuur 100gr
Natriumcarbonaat 800gram
Natriumcarbonaat 800gram
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Ascorbinezuur 1000gr
Ascorbinezuur 1000gr
Kaliumjodide 20gr
Kaliumjodide 20gr
Natriumchloride 1Kg
Natriumchloride 1Kg