Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Kaliumpermanganaat

KP Oplossing 1:10 1000ml

KP Oplossing 1:10 1000ml

Bestellen


Stuksprijs: €8.22 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 1 tot 3 werkdagen


Categorie II - DRUGS PRECURSOR: KALIUMPERMANGANAAT  meer informatie

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 20 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Altijd
Vergunningsplicht:
Altijd

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Paarse kristallen
Synoniemen:
kaliumtetraoxomanganaat(VII), kaliummanganaat(VII)
UN:
1490
IUPAC:
kaliumpermanganaat
CAS Nr:
7722-64-7
EEG Index:
231-760-3
Formule:
KMnO4
SMILES:
O-[Mn](=O)(=O)=O.K+
Mol. Massa:
158.040
Dichtheid:
2.703
Smeltpunt:
240.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Paars

Gevarenaanduidingen

Oxiderend Schadelijk voor de omgeving Irriterend
Opslag: Gescheiden van brandbare en reducerende stoffen en metaalpoeders. Goed gesloten.

H272 - Kan brand bevorderen; oxiderend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P220 - Van kleding/.../brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
1.10 KG
Verzendunits:
1
HS Code:

Vaak samen besteld:

Zwavelzuur 15% 1000ml
Zwavelzuur 15% 1000ml
Ijzerchloride 40% 1L
Ijzerchloride 40% 1L
Kaliumpermanganaat 100gr
Kaliumpermanganaat 100gr
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Fosforzuur 59% 1L
Fosforzuur 59% 1L
Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram
Natriumpercarbonaat 99.8% 1000 gram
Natriumpercarbonaat 99.8% 1000 gram
Natriumbicarbonaat 5Kg
Natriumbicarbonaat 5Kg
Citroenzuur Monohydraat 5Kg
Citroenzuur Monohydraat 5Kg
Kaliumbicarbonaat 100gr
Kaliumbicarbonaat 100gr
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)