Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Kaliumpermanganaat

KP Oplossing 1:10 1000ml

KP Oplossing 1:10 1000ml

Bestellen


Stuksprijs: €8.22 (ex btw)
Enkel beschikbaar in nederland; Meld u eerst aan.

Niet voorradig, levertijd 1 tot 3 werkdagen


Categorie II - DRUGS PRECURSOR: KALIUMPERMANGANAAT  meer informatie

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 1 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Altijd
Vergunningsplicht:
Altijd
Enkel leverbaar in Nederland.

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Paarse kristallen
Synoniemen:
kaliumtetraoxomanganaat(VII), kaliummanganaat(VII)
UN:
1490
IUPAC:
kaliumpermanganaat
CAS Nr:
7722-64-7
EEG Index:
231-760-3
Formule:
KMnO4
SMILES:
O-[Mn](=O)(=O)=O.K+
Mol. Massa:
158.040
Dichtheid:
2.703
Smeltpunt:
240.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Paars

Gevarenaanduidingen

Oxiderend Schadelijk voor de omgeving Irriterend
Opslag: Gescheiden van brandbare en reducerende stoffen en metaalpoeders. Goed gesloten.

H272 - Kan brand bevorderen; oxiderend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P220 - Van kleding/.../brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
1.10 KG
Verzendunits:
1
HS Code:

Vaak samen besteld:

Ethylacetaat 1L
Ethylacetaat 1L
Heptaan 1L
Heptaan 1L
Natronloog 30% 1L
Natronloog 30% 1L
Kaliumcarbonaat 100 gram
Kaliumcarbonaat 100 gram
Natriummetabisulfiet 100gr
Natriummetabisulfiet 100gr
Natriumhydroxide 140gr
Natriumhydroxide 140gr
Natriumthiosulfaat 100gr
Natriumthiosulfaat 100gr