Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Isopropylalcohol 70%

Isopropylalcohol 70% 1L Sprayfles

Isopropylalcohol 70% 1L Sprayfles

Door het toevoegen van 30% gedemineraliseerd water verdampt de alcohol langzamer en is zodoende beter geschikt als ontsmettingsmiddel voor oppervlakten. Wij mengen de propanol met hoog zuiver water zodat er geen vlekken achterblijven bij toepassing op glas.

Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €5.74 €6.95 0
Vanaf 300 stuks: €2.77 €3.35 300

Stuksprijs: €5.74 (ex btw)
Bestellen

43 stuk(s) op voorraadDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze brandbare vloeistof
Synoniemen:
2-hydroxypropaan, isopropanol, isopropyl alcohol, ipa
UN:
1219
IUPAC:
Isopropylalcohol
CAS Nr:
67-63-0
EEG Index:
200-661-7
Formule:
C3H7O
SMILES:
CC(O)C
Mol. Massa:
60.090
Dichtheid:
0.785
Smeltpunt:
-89.000 °C
Kookpunt:
82.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P262 - Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P403 - Op een goed geventileerde plaats bewaren

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
0.90 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
29051220

Vaak samen besteld:

Petrischaal 80x15mm kalkglas
Petrischaal 80x15mm kalkglas
Petrischaal 60x15mm kalkglas
Petrischaal 60x15mm kalkglas
Isopropylalcohol 70% 1L
Isopropylalcohol 70% 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
Plastic emmer 5600ml
Plastic emmer 5600ml
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Bekerglas Simax laag 50ml
Bekerglas Simax laag 50ml
Isopropylalcohol Sprayfles 1L
Isopropylalcohol Sprayfles 1L
Natriumhydroxide 500 gram
Natriumhydroxide 500 gram
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Petrischaal 100x15mm kalkglas
Petrischaal 100x15mm kalkglas
Terpentine 1L
Terpentine 1L
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Erlenmeyer smalle hals 250ml
Erlenmeyer smalle hals 250ml
Knijpfles 250ml
Knijpfles 250ml
Waterstofperoxide 3% 20L
Waterstofperoxide 3% 20L
PH 9.18
PH 9.18
Erlenmeyer smalle hals 1000ml
Erlenmeyer smalle hals 1000ml
Knijpfles 100ml
Knijpfles 100ml
Wasveren set 4 delig
Wasveren set 4 delig
Veiligheidsbril Drager X-pect 8310 Clear
Veiligheidsbril Drager X-pect 8310 Clear