Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Isopropylalcohol 70%

Isopropylalcohol 70% 1L Sprayfles

Isopropylalcohol 70% 1L Sprayfles

Door het toevoegen van 30% gedemineraliseerd water verdampt de alcohol langzamer en is zodoende beter geschikt als ontsmettingsmiddel voor oppervlakten. Wij mengen de propanol met hoog zuiver water zodat er geen vlekken achterblijven bij toepassing op glas.

Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €5.74 €6.95 0
Vanaf 300 stuks: €2.77 €3.35 300

Stuksprijs: €5.74 (ex btw)
Bestellen

12 stuk(s) op voorraadDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze brandbare vloeistof
Synoniemen:
2-hydroxypropaan, isopropanol, isopropyl alcohol, ipa
UN:
1219
IUPAC:
Isopropylalcohol
CAS Nr:
67-63-0
EEG Index:
200-661-7
Formule:
C3H7O
SMILES:
CC(O)C
Mol. Massa:
60.090
Dichtheid:
0.785
Smeltpunt:
-89.000 °C
Kookpunt:
82.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P262 - Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P403 - Op een goed geventileerde plaats bewaren

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
0.90 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
29051220

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 70% 1L
Isopropylalcohol 70% 1L
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Fles PET Helder 1L
Fles PET Helder 1L
Waterstofperoxide 3% 1L
Waterstofperoxide 3% 1L
Matrasreiniger 1L spray fles
Matrasreiniger 1L spray fles
Heptaan 1L
Heptaan 1L
Calciumnitraat 1kg
Calciumnitraat 1kg
NPK 19-6-20 1000gr
NPK 19-6-20 1000gr
Calciumsulfaat Dihydraat (gips) 5000gr
Calciumsulfaat Dihydraat (gips) 5000gr
Ethanol Ketonatus 96 1000ml
Ethanol Ketonatus 96 1000ml
d-Limoneen 300ml
d-Limoneen 300ml
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Bekerglas Simax laag 1000ml
Bekerglas Simax laag 1000ml
Calciumsulfaat Dihydraat (gips) 1000gr
Calciumsulfaat Dihydraat (gips) 1000gr
Calciumhydroxide 500gr
Calciumhydroxide 500gr
Terpentine 1L
Terpentine 1L
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Schoonmaakazijn 1L
Schoonmaakazijn 1L
Bleekwater 1L
Bleekwater 1L
Fosforzuur 75% 1L
Fosforzuur 75% 1L
Demiwater 5L
Demiwater 5L
Waterstofperoxide 3% 5L
Waterstofperoxide 3% 5L