Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Isopropylalcohol 70%

Isopropylalcohol 70% 1L

Isopropylalcohol 70% 1L

Door het toevoegen van 30% gedemineraliseerd water verdampt de alcohol langzamer en is zodoende beter geschikt als ontsmettingsmiddel voor oppervlakten. Wij mengen de propanol met hoog zuiver water zodat er geen vlekken achterblijven bij toepassing op glas.
             
Wordt zonder meerprijs geleverd onder u eigen label (OEM)
           

Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €4.92 €5.95 0
Vanaf 300 stuks: €2.36 €2.85 300

Stuksprijs: €4.92 (ex btw)
Bestellen

17 stuk(s) op voorraadDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze brandbare vloeistof
Synoniemen:
2-hydroxypropaan, isopropanol, isopropyl alcohol, ipa
UN:
1219
IUPAC:
Isopropylalcohol
CAS Nr:
67-63-0
EEG Index:
200-661-7
Formule:
C3H7O
SMILES:
CC(O)C
Mol. Massa:
60.090
Dichtheid:
0.785
Smeltpunt:
-89.000 °C
Kookpunt:
82.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Irriterend Brandbaar
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P262 - Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P403 - Op een goed geventileerde plaats bewaren

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
0.90 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
29051220

Vaak samen besteld:

Petrischaal 80x15mm kalkglas
Petrischaal 80x15mm kalkglas
Petrischaal 60x15mm kalkglas
Petrischaal 60x15mm kalkglas
Isopropylalcohol 70% 1L Sprayfles
Isopropylalcohol 70% 1L Sprayfles
Demiwater 5L
Demiwater 5L
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
Plastic emmer 5600ml
Plastic emmer 5600ml
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Bekerglas Simax laag 50ml
Bekerglas Simax laag 50ml
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Petrischaal 100x15mm kalkglas
Petrischaal 100x15mm kalkglas
Erlenmeyer smalle hals 250ml
Erlenmeyer smalle hals 250ml
Knijpfles 250ml
Knijpfles 250ml
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Matrasreiniger 1L spray fles
Matrasreiniger 1L spray fles
Boorzuur 100gr
Boorzuur 100gr
Bekerglas Simax hoog 1000ml
Bekerglas Simax hoog 1000ml
Veiligheids pipetteerballon 50ml
Veiligheids pipetteerballon 50ml
10ml Meetpipet AS
10ml Meetpipet AS
20ml Meetpipet AS
20ml Meetpipet AS
Calciumcarbonaat 5000gr
Calciumcarbonaat 5000gr
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter