Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Isopropylalcohol 70%

Isopropylalcohol 70% 1L

Isopropylalcohol 70% 1L

Door het toevoegen van 30% gedemineraliseerd water verdampt de alcohol langzamer en is zodoende beter geschikt als ontsmettingsmiddel voor oppervlakten. Wij mengen de propanol met hoog zuiver water zodat er geen vlekken achterblijven bij toepassing op glas.
             
Wordt zonder meerprijs geleverd onder u eigen label (OEM)
           

Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €4.92 €5.95 0
Vanaf 300 stuks: €2.36 €2.85 300

Stuksprijs: €4.92 (ex btw)
Bestellen

33 stuk(s) op voorraadDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze brandbare vloeistof
Synoniemen:
2-hydroxypropaan, isopropanol, isopropyl alcohol, ipa
UN:
1219
IUPAC:
Isopropylalcohol
CAS Nr:
67-63-0
EEG Index:
200-661-7
Formule:
C3H7O
SMILES:
CC(O)C
Mol. Massa:
60.090
Dichtheid:
0.785
Smeltpunt:
-89.000 °C
Kookpunt:
82.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Irriterend Brandbaar
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P262 - Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P403 - Op een goed geventileerde plaats bewaren

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
0.90 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
29051220

Vaak samen besteld:

Petrischaal 60x15mm kalkglas
Petrischaal 60x15mm kalkglas
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 70% 1L Sprayfles
Isopropylalcohol 70% 1L Sprayfles
Petrischaal 120x20mm kalkglas
Petrischaal 120x20mm kalkglas
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Hexaan 1 Liter
Hexaan 1 Liter
Fles PET Helder 1L
Fles PET Helder 1L
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Demiwater 5L
Demiwater 5L
Matrasreiniger 1L spray fles
Matrasreiniger 1L spray fles
Erlenmeyer smalle hals 1000ml
Erlenmeyer smalle hals 1000ml
Isopropylalcohol Sprayfles 1L
Isopropylalcohol Sprayfles 1L
Glycerol 100ml
Glycerol 100ml
d-Limoneen 100ml
d-Limoneen 100ml
Calciumsulfaat Dihydraat (gips) 1000gr
Calciumsulfaat Dihydraat (gips) 1000gr
Bleekwater 1L
Bleekwater 1L
Fosforzuur 75% 1L
Fosforzuur 75% 1L
Natriumhypochloriet 12-14% 1L
Natriumhypochloriet 12-14% 1L
Waterstofperoxide 3% 1L
Waterstofperoxide 3% 1L
Waterstofperoxide 3% 5L
Waterstofperoxide 3% 5L
Waterstofperoxide 6% 1L
Waterstofperoxide 6% 1L
Lepelspatel PA 180mm
Lepelspatel PA 180mm
Dubbelspatel PA 180mm
Dubbelspatel PA 180mm